Folkets befrielsearmé

PLAN

PLAN är förkortningen av people liberation army navy, som sedan 1950-talet varit namnet på kinas flotta. PLAN var länge baserat på ett s.k "nära kust försvar". Med andra ord, en flotta bestående till större delen av mindre ytfartyg som robot och torpedbåtar. Under 1980-talet startade dock PLAN sin utveckling mot en havsflotta, en s.k "blue navy". Med försiktiga steg började man producera större fregatter och jagare. I slutet av 1990-talet bestod PLAN av inte mindre än ~75 större ytfartyg och ~60 u-båtar. Under 2000-talets början har utvecklingen fortsatt och nya typer av båtar och skepp dyker ständigt upp. 2020 kommer PLA, enligt många experter, ha en av jordens största flottor och verkligen kunna konkurera med USA på de stora haven. 

Klicka för lista på kinas flotta

Hangarfartyg

Hangarfartyg typ 1(A) 

Kina innehar idag två hangarfartyg, Liaoning och ett ännu ej namngett som sjösattes under våren 2017. Liaoning påbörjade sin historia i det gamla Sovjetunionen där det var tänkt att bli det andra fartyget av Kuznetsov-klassen. När Sovjetunionen kollapsade i början på 1990-talet så blev det ej färdigställda fartyget en del av den Ukrainska marinen. Fartyget förblev liggande vid kaj hela 90-talet och kom att delvis kannibaliseras. 1998 så köpte den kinesiska staten fartyget av Ukraina och bogserade hem fartyget över halva jordklotet. Där studerades fartyget och lades i torrdocka för restaurering och modifikation i över 10 år. 2011 hade fartyget fått ny elektronik, nya motorer, nytt roder och ett total renoverat skrov. Efter flera sjöprov överfördes hangarfartyget till den kinesiska flottan där det fick namnet #16 Liaoning.

Det andra fartyget i samma klass är ett helt egentillverkat fartyg om ändå en kopia av Liaoning. Kina började bygga det under 2013. Först under stor hemlighetsmakeri. Sedan under 2015 avslöjade man offentligt att man påbörjade produktionen av nya hangarfartyg. Den 26 april 2017 sjösatte man sedan fartyget och det beräknas tas i bruk under 2020.

Fartyget har även fått vissa uppdateringar så som en ny inhemskproducerad modern radar och andra sensorer. Huvudbyggnaden har också minskat i storlek något vilket gör att man kan få plats med fler flygplan på däck. Även hangaren är något större då man inte installerar några sjömålsrobotar som tar extra plats. 

 I dagsläget använder man jaktplanet J-15 på fartygen, vilket är en kinesisk variant av den ryska Su-33. I framtiden kommer troligtvis flygplan av 5:e generationen även finnas i fartygens bestyckning.

 2017-06-16

 # Namn Kölsträckt SjösattTagen i bruk  Flotta
 16 Liaoning 1985 1988 2012 
 17 ? 2013 26: april 2017 ~2020 

Amfibiefartyg

                                      

Type-071 Yuzhao

Typ-071 Yuzhao är en klass av amfibiefartyg med landstigningsförmåga. Det första fartyget i klassen kölsträcktes i december 2006 och togs i bruk i november 2007. Fartyget kan transportera upp till 800 soldater och 15-20 pansarfordon. Landstigning sker med hjälp av mindre ladstigningsfarkoster i form av svävare som bärs i fartygets hangar. En stor port i fartygets akter används vid avstigning av fordon. Fartygen har också en stor helikopterplatta i aktern och kan hantera upp till 4 stycken tunga transporthelikoptrar av typen Z-8.

Fartygets bestyckning består av en styck allmålskanon på 76 mm kaliber och fyra stycken automatiska luftvärnskanoner mot fientligt flyg. Fartyget har uppskattningsvis en totalvikt på ca 18.000 ton och är över 200 meter långt. Detta gör klassen till flottans näst största fartyg, efter hangarfartyget Liaoning.

2012 hade tre fartyg färdigställts och finns i tjänst hos den södra kinesiska flottan. Ytterliggare produktion är i dagsläget oklart.

 

*Se nyheter för fler bilder

 

 #  Namn  Kölstäckt  Sjösatt  Tagen i bruk  Flotta
 998 Kunlun Shan  Juni 2006  Dec 2006  Nov 2007  Södra
 999  Jingan Shan  2010  Nov 2010  Okt 2011  Södra
 989  Changbai Shan  Sep 2011  ? Sep 2012  Södra
           

Uppdaterad 2012-11-20

 

(UB = Under Byggnation)

 • Vikt: ca 20 000 ton
 • Längd: 180-200 meter
 • Besättning: ca 150 i besättning + 500 marinsoldater

 

JAGARE

TYPE 51C

051C-typen är en luftförsvarsjagare i kinas flotta. Klassen är baserad på den tidigare 051B klassen men är tyngre, längre och har en kraftigare bestyckning. Klassen ses av utländska experter som ett enklare alternativ till den mer avancerade 052C-klassen då man när bägge fartygen var i sin vagga inte kunna säga om man hade förmågan att utveckla 052C helt på egen hand.

051C är framdriven att en enklare ångturbins motor som Kina kan producera på egen hand. Klassen är bestyckad med det ryska luftrobotsystemet S-300 och kan slå ut mål på upp till 150 km räckvidd. Antifartygsförmågan ges i form av robotsystemet YJ-83 som kan spåra fartyg upp till 150 km bort. Utöver detta finns en allmålskanon, torpeder och antiubåtsraketer i bestyckningen. 051 har däremot ingen helikopterfömåga som tex 052C klassen då utrymmet för S-300 systemet förhindrar detta.

Det första fartyget i klassen kölsträcktes i början av 2004 och 2007 fanns två fartyg i bruk i den Norra flottan. Ytterliggare produktion av fartyg ses som tveksam då man försatt den modernare 052C-klassen i serieproduktion.

 NO  NAME  Launch  COM  Fleet
 115  Shenyang  2004  2006  Norra
 116  Shijiazhuang  2006  2007  Norra

Uppdaterad 2012-11-19

 • Vikt- ~8,000 ton             
 • Längd- ~160m
 • Besättning- ~300 man

 


TYPE 52C

052C-typen är en vidare utveckling av 52B-klassen. Efter det att 052B klassen hade utvärderats kom man fram till att luftförsvarsförmågan inte ansågs tillräcklig.

Men började då utveckla en ny klass omkring ett AESA liknande robotluftvärnssystem som skulle kunna tävla med moderna västerländska system. Systemet som har beteckningen Typ-348 kan slå ut flyg upp till 450 km räckvidd och använder HQ-9 robotar som är en variant på en robot som används till det ryska S-300 systemet, vilket Kina importerade under det tidiga 00-talet.

De första fartyget i klassen kölsträcktes i april 2003 och togs i bruk under 2004. Ytterliggare ett fartyg byggdes till 2005 innan produktionen upphörde för utvärdering.

Som i 52B klassen är fartygen bestyckade med antifartygsrobotar av typen YJ-62 varianten med en räckvidd på 400 km, en allmålskanon, torpeder, antifartygsraketer och automatiska luftvärnskanoner. YJ-62 missilen kan även bytas ut mot den kinesiska kryssningsmissilen C-805 för anfall mot markmål. Utöver detta så finns kapacitet för en styck helikopter med hangar i fartygets akter.

2010 startades produktionen åter upp av nya fartyg. Och i slutet 2012 fanns sex fartyg antingen i tjänst eller under färdigställning. Det finns även en uppdaterad variant av fartyget under konstruktion, inofficiella källor kallar fartyget för Typ-52D.

 #Nr  Namn  Kölstäckt  Sjösatt  Tagen i bruk  Flotta
 170 Lanzou   2002 Apr2003   Juli 2004  Södra
 171 Haikou  2002 Okt 2003  2005  Södra
 150 Changshun  2010 Nov 2010   2012  ?
 151 Zhengzhou  2010 Juli 2011

 2012

 ?
 152 Jinan  2010 Dec 2011  -  ?
 153 Xian  2011 Juni 2012  -   ? 

Uppdaterad 12-11-19

 • Vikt- 6,500 ton
 • Längd- 154 m
 • Besättning- 280 man

 


TYPE 52B

Efter att Type-051B hade kommit i tjänst hos PLA under det sena 1990-talet så trodde många att denna modell skulle bli Kinas huvudtyp av jagare. Detta skedde inte och vidare produktion av 51B uteblev. Anledningen till detta sägs ha berott på 51Bs svaga luftförsvar. År 2000 började så en ny sorts jagare byggas och 2003 hade två stycken bekräftats. De nya jagarna var Type-052B. En typ jagare med ett helt nytt koncept med stealth kapacitet. 52B klassen drivs av två stycken DA80/DN80 turboturbins motorer på 48.000 hk. Klassen är bestyckad med YJ-83 robotar med räckvidd på upp till 150km. Man har även installerat 2 stycken rysk tillverkade luftförsvarssystem av typen 9M38 (SA-N-12 Grizzly). Många experter säger att 52B kapaciteter nu kan jämföras med den ryska jagarklassen Sovremenny, som även den finns i tjänst hos PLAAN. 2004 kom båda fartygen i tjänst och hur det blir med vidare produktion i framtiden är oklart då PLA gått vidare med att utveckla modeller som typerna 52C och 51C.    

 No  Name  Lauch  Com  Fleet
 168  Guangzhou Maj 02 Juli 04  Södra
 169  Wuhan Okt 02  04  Södra

 • Vikt- 6,500 ton
 • Längd- 154 m
 • Besättning- 280 man

 


Project 956 Sovremenny

1996 så köpte Kina två stycken Sovremeny robot jagare från Ryssland. Dom var menade för den ryska marinen men efter Sovjets fall så fanns det ingen pengar kvar till att ta dom i tjänst. 2002 så beställdes ytterliggare två stycken 956EM Sovremenny av Kina. Var av den ena har levererats och den ena blev något försenad p.g.a av brand under konstruktionen. I slutet av 2006 var dock alla fyra fartyg på plats och i tjänst hos PLAN. Sovremenny är en Kallakriget produkt, det vill säga fullproppad med robotvapen och torpedtuper, dock har det inte någon stealth förmåga som dess nyare systerjagare 52B och 52C. 

 No  Name  launch  Com  Fleet
 136 Hangzhou -- Dec 99 Öst
 137 Fuzhou -- Dec 00 Öst
 138 Taizhou apr 04 Dec 05 Öst
 139 -- Jul 04  06  Öst?

 • Vikt-8,500 ton
 • Längd-156 m
 • Besättning-344 man

 

TYPE-51B

Type-51B Luhai var Kinas första jagare som höll samma klass som de värsterländska modellerna. Båten börjde byggas 1997 och 1998 kom den i tjänst hos PLAN. Det tog dock över ett år efter innan de kinesiska myndigheterna officielt erkännde att hon fanns. Med bättre vapensystem och sensorer än sina föregångare så blev hon en stor tillgång för PLAN. Det har idag byggts en båt och vidare produktion är osannoligt då nyare modeller har kommit. Type-51C är faktist en förstoring av 51B fast med uppdaterade vapen och bättre sensorer.

 No  Name  Launh  Com  Fleet
 167  Shenzhen  Okt 97  1998  södra

 • Vikt- 6,100 ton
 • Längd- 153 m
 • Besättning- 250 man

 

 

TYPE 52

Type 52 Luhu var den första Kinesiska jagaren som var en äkta "multiroll destroyer". Alltså den första jagaren som effektivt kunde utföra både anfall mot flyg, andra fartyg och undervatten farkoster. Bygget på den första båten påbörjades 1986 men först 1994 stod hon klar för tjänst hos PLAN. Hennes enda syster fartyg kom i tjänst två år senare 1996. 2003/2004 fick de båda en uppdatering där det bl.a ingick nya robotsystem och nya "stealh" formande kanoner. Luhu modellen är det första Kinesiska jagaren som har elektronik och sensorer från väst.

 No Name  Launch   Com  Fleet
 112  Harbin  1991  1994  Norra
 113

 Qingdao

 1993  1996  Norra

 • Vikt:-4,800 ton
 • Längd:-144 m
 • Besättning:-260

 

TYPE 51

Type 51 Luda var länge Kinas största ytstridsfartyg med sina 3,500 ton. Bygget på den första båten började 1970 och 1971 kom hon i tjänst. Mellan åren 1970 och 1993 så byggdes 17 fartyg. Luda klassen hade en föråldrad design redan när de byggdes och de kommer att gå ur tjänst runt 2008-2015. Beväpningen är relativt enkel, kanoner och robotsystem mot ytstridsfartyg och bara de enklaste vapen mot flyg och undervattenfarkoster finns ombord.

 No  Name  Lauch  Com  Fleet
 105  Jinan  1970  1971  Norra
 106  Xi'an  ?  ?  Norra
 107  Yinchuan  ?  ?  Norra
 108  Xining  ?  ?  Norra
 109  Kaifeng  ?  ?  Norra
 110  Dalian  ?  ?  Norra
 131  Nanjing  ?  ?  Östra
 132  Hefei  ?  ?  Östra
 133  Chongqing  ?  ?  Östra
 134  Zunyi  ?  ?  Östra
 160  Guangzhou*  ?  ?  Södra
 161  Changsha  ?  ?  Södra
 162  Nanning  ?  ?  Södra
 163  Nanchang  ?  ?  Södra
 164  Guilin  ?  1987  Södra
 165  Zhanjiang  ?  1992  Södra
 166  Zhuhai  ?  1993  Södra

(* 160 Guangzhou gick ur tjänst i slutet av 1970-talet)

 • Längd- 132m
 • Vikt- 3,600 ton
 • Besättning- 280

 

Type-07 Anshan.

1954 fick PLAN sina första jagare av sovjetunionen. De var av Gordy klassen och var under flera årtionden ryggraden i Kinas flotta. De hade en beväpning som bestod av 4 stycken 130 mm kanoner, 8 stycken 37mm kanoner, torpeder, minor och under sina senare år i tjänst även fyra stycken antifartygs robotar av typen HY2. Under 1980-talet blev de klassade som helt omoderna och byttas snart ut när type-51 serien började komma i tjänst. De två sista av de fyra Anshan jagarna gick ur tjänst under tidigt 1990-tal.

 

 • längd- 113 m
 • vikt- 2,040 ton
 • besättning- 197

FREGATTER

TYPE-054 Jiangkai

 

Typ-054(A) frigaten är kinas senaste multifunktionella frigat med förmåga att bekämpa luft, undervattens och ytfarkoster. Klassen historia påbörjades under 1990-talet då Kina sökte en ny typ av medelstort ytsridsfaryg som en del av sin nya öppnahavs flotta.

Man hade i början flera problem i projektets tidiga fas, bl.a saknades effektiva motorer till fartygen och en brist på effektiva luftvärnssystem.

Två fartyg kölsträcktes 2002 (Typ-054) varefter de togs i drift ett år senare för att utvärderas. 2006 hade projektet godkänts och en full serieproduktion kunde påbörjas. Klassen fick vissa uppdateringar i form av förbättrat luftvärn, ny radar, m.m och fick nu beteckningen Typ-054A.

Mellan 2006 och 2012 sjösattas ytterligare 12 fartyg och produktionen fortsätter. Till 2015 förväntas runt 20 fartyg finnas i bruk fördelat mellan de tre olika flottorna.

Fartyget har en vikt på ca 3 500 ton  och är omkring 130 meter långt. Beväpningen består av ett 32 cellig luftrobotvärnssystem med en räckvidd på ca 50 km, antifartygsrobotar av typen C-803, en 76mm allmålskanon, två luftvärnskanoner på 30mm, torpeder och anti ubåtsraketer.  Fartyget har även en helikopterplatta med tillhörande hangar med plats för en styck Ka-28 helikopter alternativt Z-9 helikopter.

 

 

 

#NrNamnKölsträckt Sjösatt Tagen i bruk Flotta
 525Ma'anshan 2002 Apr 2003 Feb 2005 Östra
 526 Wenzhou 2002 Nov 2003 Sep 2006 Östra
 530 Xuzhou  Sep 2006 Jan 2008 Östra
 529 Zhoushan  Dec 2006 Jan 2008 Östra
 570 Huangshan  Mars 2007  Maj 2008 Södra
 568 Chaohu  Maj 2007 Juni 2008 Södra
 571 Yuncheng  Feb 2009 Jan 2010 Södra
 569 Yulin  Apr 2009 Feb 2010 Södra
 548 Yiyang  Nov 2009 Okt 2010 Östra
 549 Changzhou  Maj 2010 Maj 2011 Östra
 538 Yantai  Aug 2010 Juni 2011 Norra
 546 Yancheng  Apr 2011 Juni 2012 Norra
 572 Hengshui  Maj 2011 Juli 2012 Södra
 573 Liuzhou  Dec 2011 Dec 2012 Södra
 547 Liniy  Dec 2011 Sep 2012 Norra
 575 Shaoyang  Maj 2012 Maj 2013 Södra
 550 Weifang  Juli 2012 Juni 2013 Norra
 574 ??  Nov 2012 Dec 2013 Södra
 5?? UB  April 2013 - 
 5?? UB - - 
 5?? UB- - - 

 

Senast uppd 12-11-19

(UB = Under Byggnadtion)

 

 • Längd- ~125m
 • Vikt- ~3,500 ton
 • Besättning- ~140?

 

TYPE-053H2G/H3  "JIANGWEI"

I början av 1990-talet så utvecklade Kina en ny typ av fregatt.  "Jiangwei" som dess namn blev var en uppdaterad version av PLA:s tidigare fregatt Type-053 Jianghu III. Mellan 1990 och 1994 fick PLAN fyra stycken type-053H2G i tjänst och mellan 1998 och 2005 så fick man ytterliggare 10 stycken båtar av typen H3, som är en modarniserad variant med bättre vapensystem och sensorer. Jiangwie är kinas första fregatt som har en äkta "multiroll" kapacitet, alltså förmågan att kunna attackera både mål i luften som i vattnet. H3 modellen är bl.a bestyckad med YJ-83 kryssningsrobotar, som med sin räckvidd på över 15 mil avskräcker många fiender. Det finns idag inga mera planer på fler Jiangwei åt PLA (även om utländska beställningar inte är helt omöjliga) då man istället har gått över till type-054 fregatten.

 

 Nr Namn Launch Com Flotta
 539 Anqing 1990 1992 Östra
 540 Huainan 1990 1992 Östra
 541 Huaibei 1992 1993 Östra
 542 Huaibei 1993 1994 Östra
 521* Jiaxing 1997 1998 Östra
 522 Lianyungang 1997 1999 Östra
 523 Putian 1998 1999 Östra
 524 Sanming 1998 1999 Östra
 564 Yichang ? ? Södra
 565 Yulin ? ? Södra
 566 Yuxi ? ? Södra
 567 ? ? ? Södra
 527 ? ? ? Östra
 528 Mianyang 2004 2005 Östra

 

* (ex 521 var igentligen beställd av Pakistan men hamna till slut hos PLAN)

 • Längd- 112m
 • Vikt- 2,200 ton
 • Besättning- 168

 

TYPE-053H2 Jianghu-III

Typ-053H2 är en moderniserad Typ-053H1 (Jianghu class)fregatt. Den anses vara den mest avancerade medlemen ur Jianghu familjen och under 1980-talet och början av 1990-talet producerades totalt 7 stycken. Av dessa gick tre till tjänst hos PLAN och de övriga till ulandsförsäljning. Utvecklingen av faryget börjde 1981 och 1983 påbörjades konstruktionen av den första båten. 1985 sjösattes denna och 1986 kom hon i tjänst hos PLAN. Type-053H2 var kinas första försök till att konstruera ett krigsfartyg utan någon iblandning av sovjet. Klassen fick många nya moderna sensor och vapensystem och blev ett stort steg framåt för PLA. Trotts alla framsteg så hade inte klassen vad som krävdes i anti-flyg och anti-ubåt förmåga. Detta medförde att endast ett fåtal beställningar gjordes och att man senare gick vidare med H3 modellen istället. Den sista H2 båten kom i tjänst hos PLAN under 1993.

 

 

 Nr Namn Launch Com Flotta
 535 Huangshi 1985 1986 Östra
 536 Wuhu 1987 1988 Östra
 -Chao Phraya* 1990 1991 -
 -Bangpakong* 1990 1991 -
 -Kraburi* 1990 1992 -
 -Saiburi* 1991 1992 -
 537Zhoushan ? 1993 Östra

 

* ( dessa gick till den tailändska marinen)

 • Längd- 103 m
 • Vikt- 1,960 ton
 • Besättning- 190

 

 

Korvetter

Type-056

Typ-056 är Kinas senaste och första korvett klass. Byggd för att ersätta de äldre Typ-053 fregatterna och Typ-037 robotbåtarna så kommer klassen främst skydda de kinesiska kustnära områdena. Första fartyget sjösattes i maj 2012 och minst fyra fartyg var under konstruktion under våren 2012. I mitten av 2013 hade över dussinet fartyg sjösatts. Klassen är bestyckad med en 76 mm AK-176 allmålskankanon, sjömålsrobotar, torpeder och luftvärnsrobotar. Fartygen är byggda med samma teknik som de större Typ-054 fregatterna och har vissa smygegenskaper.

 

 # Namn Kölsträckt Sjösatt Tagen i bruk Flotta
 582蚌埠 / Bengbu 2011 23 Maj 2012 25 Februari 2013 Östra
 596 惠州 / Huizhou 2011 3 Juni 2012 1 Juli 2013 Östra
 584梅州 / Meizhou 2012 2 Aug 2012 30 Juli 2013 Östra
 580 大同 / Datong 2012 9 Aug 2012 18 Maj 2013 Östra
 583 上饶 / Shangrao 2012 19 Aug 2012 10 Juni 2013 Södra
 597 钦州 / Qinzhou 2012 30 Aug 2012 1 Juli 2013 Södra
 585 - 2012 25 Okt 2012 - Södra
 581 营口 / Yingkou 2012 18 Nov 20121 Aug 2013Norra
 587 - 2012 25 Okt 2012 - Östra
 586 吉安 / Ji'an 2012 25 Feb 2013  Östra
 598 - 2013 31 Maj 2013  ?
 590 - 2013 26 Juni 2013  ?
 592 - 2013 16 Juli 2013  ?
 588 泉州 / Quanzhou 2013 Aug 2013  ?
 589 - 2013 Aug 2013  ?
 599 -    ?
 591 -    ?
 593 -    ?
 595 -    ?
 594 -    ?
     
     
      
      

 UB = Under Byggnadtion.

Senast uppdaterad 2013-08-17

 

U-BÅTAR

TYPE-094 JIN

Type 094 "jin" är Kinas andra generationens SSBN (startegisk kärnvapen u-båt). Mycket lite information är tillgänglig om denna nya konstruktion. Man vet att den första båten började att byggas någon gång under 1999 och förmodligen är i sina sista test dagar nu. Den 15:e oktober 2007 publicerades de första bilderna på Jin-klassen och utifrån detta så kan man se att Jin-klassen har många drag från Xia-klassen och att bestyckning kommer bestå av 12 st ballistiska missiler. Type-094 också kommer att ha en ny generations ICBM missiler med namn JL-2. Dessa kommer att ha en max räckvidd på 8,000 km, vilket betyder att U-båten bara kommer att behöva befinna sig strax utanför den kinesiska kusten för att ha hela USA som måltavla. Framdrivningssystemet tros vara en kärnreaktor av rysk design. Det är i dagsläget oklart hur många Type-94 som kommer att byggas med 4-6 stycken är troligt. I oktober 2007 tros 2-3 ubåtar i Jin-klassen finnas.

 Nr  Namn  Kölsträckt  Sjösatt  Tagen i bruk  Flotta
 ?  Jin?  1999  2004  2008?  ?
 ?  ?  2000/01?  2005?
 ?  ?  ?  ?
           

 • Vikt- 8,000-9,000 ton
 • Längd- ~140 m
 • Bestättning- ~130

 

TYPE-093 SHANG

Type-093 "Shang" är kinas andra generations atomdrivna attackubåt. Utvecklingen av Shang-programmet påbörjades under det tidiga 1980-talet men inte förän 2000/2001 kunde konstruktionen av den första ubåten påbörjas. Under både utvecklingen och själva bygget tros ryssland ha varit stark involverade. Enligt flera källor på internet så kommer Shang-klassen bli mycket lik den ryska Victor III-klassen i både utseende och prestanda. Den första ubåten ur Shang-klassen antas ha sjösatts under 2002 och ska nu genomgå flertalet tester innan den officielt kommer tas i bruk av PLAN. Under 2007 dök nya bilder upp på vad som tycks vara en andra ubåt i 093-klassen. Totalt planeras 6-8 stycken 093 ubåtar tas i bruk inom de närmsta 10-15 åren. Det är tänkt att Shang stegvis ska ersätta Han-klassen (se nedan) under denna period     

 

 Nr  Namn  Kölsträckt  Sjösatt  Tagen i tjänst  Flotta
 407?  ?  200?  2002  2006? Norra 
 408?  ?  ? Södra? 

 • Vikt- 6,000-7,000 ton
 • Längd- ~120m
 • Besättning- ~100

 

TYPE-092 XIA

Type-92 Xia är kinas idag enda ssbn (strategisk kärnvapen u-båt) i tjänst. Arbetet med en kärnvapen bestyckad atom u-båt började i slutet av 1960-talet och i september 1970 började byggandet av den första båten. Skrovet är av samma typ som Type-91 "Han" klassen med en förlängning på ett antal meter. Man hade länge stora problem med avfyringssystemet för de nya långdistansmissilerna av typ JL-1, och även om de kinesiska myndigheterna officiellt tog henne i tjänst 1983 så kunde inte en lyckad avfyring av en missil genomföras förän 1987. Missilen som användes är alltså JL-1, som har en räckvidd på 2,500 km och är bestyckad med en styck kärnvapenstridsspets på 25-50 kiloton. Xia tros ha haft ett systerfartyg med enligt rykte så ska denna ha gått till botten redan under de första test dykningarna. Xia kommer finnas i tjänst några år till och därefter bytas ut mot den nyare och mer avancerade Type-94 modellen.

 

 Nr  Namn  Luanch  Com  Flotta
 406  Xia  1970  1983  Norra
 405?  ?  70-75  ?  ?

 

 • Vikt- 6,500 ton
 • Längd- 120 m
 • Besättning- 140

 

 

TYPE-091 "HAN"

 

 

Type-91 Han är Kinas första atomdriva u-båt. Redan 1958 så hade planerna med en atomdriven u-båt satts igång. Man hade stora problem med att få fram en kärnreaktor som kunde klara av kraven att befinna sig i undervattensläge plus att den var tvungen till att vara relativt kompakt för att kunna få plats. 1967 började änligen arbetet med att bygga den första båten komma igång och 1971 hade man fått fram en reaktor som skulle klara av alla krav. 1974 kom så den första Han u-båten i tjänst hos PLAN men det var inte förän i början av 1980-talet som man fullt bemästrade dess kärndrivna framdrift. Efter detta så byggdes det yttliggare 4 stycken u-båtar av denna klass och iallafall fyra av dem är fortfarande i tjänst idag.

 

 Nr  Namn  Launch  Com  Flotta
 401  ChangZheng 1*  1970  1974  Norra
 402  ChangZheng 2  1977  1980  Norra
 403  ChangZheng 3  1983  1984  Norra
 405  ChangZheng 4  1987  1988  Norra
 406  ChangZheng 5  Dec 90  apr 90  Norra

 

(*ChangZheng 1 kan ha tagits ur tjänst i början av 2000-talet )

 • Längd- 106m
 • Vikt- 5,500 ton
 • Besättning- 75

 

 U-båt Yuhan

 

 

Bygget av en ny u-båts klass 2004 överaskade många utländska obervatörer då Type-39 Song inte för så länge sen hade kommit i produktion. Den nya klassen som byggdes var Yuhan. Yuhan har många likheter med den ryska u-båten Kilo som även den har importerats av Kina. Under 2004 sjösattes de första två ubåtarna i klassen varefter de genomgick tester för en lång tid. Fakta om vidare produktion är stämplat som topphemligt av de kinesiska myndigheterna. Det finns dock bilder på nybyggda ubåtar i klassen och minst två till ska ha sjösatts efter 2005. 

 

 

 Nr  Namn Kölsträckt  Sjösatt  Tagen i bruk  Flotta 
 330 Yuhan  2003?  Maj 2004  2006? 
 331? 2003? Dec 2004 2006?  ?
? 2007  2007   - -
 ? 2007 2007  -

 • Vikt- ~ 2,300 ton
 • Längd- ~70m
 • Besättning- ~50

 

Type 039-Song

 

 

Type 039 Song kom i tjänst 1994 men eftersom många problem med höga ljud från motorn, allmäna tekniska problem och missnöje med undervattens kapaciteten så tog det till 1999 innan den första båten kunde utföra sina uppdrag utan problem. Efter de första båtarna kom en uppdaterad variant där alla dessa problem var helt lösta och nu kunde man på allvar sätta igång med produktionen. Song är beväpnad med avancerade torpeder och ett undervattensrobotsystem mad namnet YJ-8. Det är idag oklart hur många Song som har kommit i tjänst men experter säger ett tiotal med flera pågång. Song-klassen har vid ett flertal tillfällen helt obermärkt ha skuggat amerikanska hangarfartyg. Detta visar hur extremt tystgående Song-klassen verkligen är. Enligt källor från kina ska produktionen av 039 klassen ha stoppats under 2007 då man istället ska ha övergått till att producera dess efterföljare, Yuan-klass (se ovan).

 

 Nr  Namn  Lauch  Com  Flotta
 320  ?  May 94  1999  Östra
 321  ?  Nov 99  2001  Östra
 322  ?  Jun 00  2001  Östra
 323  ?  2002  2003  Östra
 323  ?  ?  2003  Östra
 114  ?  ?  2004  ?
 115  ?  2004  2005  ?
 116  ?  2004  ?  ?
 117?  ?  2005?  ?  ?
 118?  ?  2005?  ?  ?

 

 • Vikt- 2,200 ton
 • Längd- 75 m
 • Besättning- ~50

 

KILO 877/636

 

 

Kilo är en rysk diesel driven attack u-båt som kom i tjänst i början av 1980-talet. Den är mycket tystgående och har flera avancerade vapen såsom det uppmärksammade "klub" som är ett nytt robotsystem med robotar som kan avfyras under vattenytan och träffa mål över 200km bort. 1994 gjorde Kina en beställning av två 877* Kilo u-båtar från ryssland och sedan ytterliggare två 636* 1996. 2002 gjordes en stor beställning på hela ytterligare 8 Kilo, en beställning som gick på över 2 miljader dollar. Alla utan en är nu levelerade och den sista tros komma någon gång under början av 2007. 

* 877= Kilo orginal  *636= Moderniserad Kilo

 

 Nr  Namn  Lauch  Com  Flotta
 364  Yuanzheng 65  1994  1995  Östra
 365  Yuanzheng 66  1995  1995  Östra
 366  Yuanzheng 67  1996  1997  Östra
 367  Yuanzheng 68  1997  1998  Östra
   ?  2004  2005  ?
   ?  2004  2005?  ?
   ?  2005  2005  ?
   ?  2005  2005  ?
   ?  ?  2005  ?
   ?  ?  2006  ?
   ?  ?  2006  ?
   ?  ? ~2007?   ?

 

 • Vikt- 2,300 ton
 • Längd- 73 m
 • Besättning- 52

 

TYPE-035 Ming

 

 

Type-035 Ming är en vidareutveckling av den gamla sovjetiska u-båtsklassen Romeo. Utvecklingen av den nya typen startade i mitten av 1960-talet och under det tidiga 1970-talet var konstruktionen av den första båten i full gång. Den mest märkbara skillnaden mellen Ming och de äldre modellerna var hastigheten, där Ming klassen hade en ökad maxfart med över 40 procent i jämförelse med tex Romeo klassen. Den första båten kom i tjänst 1974 och fram till 1979 byggdes totalt tre stycken Ming-båtar. Dessa utvärderades hos flottan som hade många fel att påpeka på. Med dessa problem åtgärdade så starta en full serieproduktion av type-035 under det tidiga 1980-talet. Den nya Ming typen var något kortare än den första protypen men ändå tyngre. Den hade även tyngre beväpning med sina åtta torpedtuper jämfört med de sex på de första tre prototyperna. Det byggdes totalt 21st Ming u-båtar mellan 1971 och 2002 och av dessa så finns 17 stycken kvar i tjänst i dag.

 

 Nr  Namn  Launch  Com  Flotta
 ?*  ?  1971  1974  
 232*  ?  1974  1975  
 233*  ?  ?  1979  Östra
 342  ?  ?  1987  Norra
 352  ?  ?  1988  Norra
 353  ?  ?  1989  Norra
 354  ?  ?  1990  Norra
 356  ?  ?  1991  Norra
 357  ?  ?  1992  Norra
 358  ?  ?  1993  Norra
 359  ?  ?  1994  Norra
 360  ?  ?  1995  Norra
 361**  ?  ?  1995  Norra
 362  ?  ?  1996  Norra
 363  ?  1996  1996  Norra
 305  ?  1997  1998  Södra
 306  ?  1997  1998  Södra
 307  ?  1991  1999  Södra
 308  ?  1998  1999  Södra
 309  ?  1999  2000  Södra
 310  ?  2000  2001  Södra

* de första tre protyperna är blev skrotade under 1980-talet

** Nr 361 sjönk till botten med sin besättning under en olycka 2003

 

 • Längd- 76m
 • Vikt- 2,100 ton
 • Besättning- 55

 

 

TYPE-033 "ROMEO"

 

 

Type-033 är den kinesiska kopian av den gamla Sovjetiska Romeo-klassen. Under 1950-talet stod Kina och Sovjet nära varandra och många sovjetiska vapensystem kom i Kinas händer. Bl.a ritningarna till Sovjets standard attack diesel ubåt. Mellan åren 1962-1984 producerade Kinas 84 stycken type-033 ubåtar både till PLAN och till utländska köpare såsom Nordkorea, Egypten mf. Type-033 har en vikt på ca 1.700 ton och en topphastighet på 17 knop vid ytläge och 14 knop vid undervattensläge. Bestyckningen består utav 14 torpeder eller 28 minor. I dag finns runt 20 stycken type-033 u-båtar kvar i tjänst hos PLAN, då främst i träningssyften och i viss spaning. År 2010 tros de sista ha gått ur tjänst för att ersättas av Song och Yuan klassen.

 

 • Vikt- 1.700ton
 • Längd- 76m
 • Besättning- ~55