Folkets befrielsearmé

Folkets befrielsearmé

Folkets befrielsearmé

(Efter några år är nu sidan åter i drift och kommer uppdateras med jämna mellanrum, 2012-02)

People Liberation Army (PLA) är världens största militära rörelse, större än både USAs militär och rysslands (röda) armè. Fram till 1980-talet var det just storleken på denna armè det enda som avskräckte kinas fiender, teknologin var låg men antalet dessto större (kvantitet istället för kvalitè). Under 1990-talet så skulle en förändring dock att ske. Kontakterna med gamla ärke fienden Sovjet (Ryssland) förbättrades och den Kinesiska ekonomin blomstrade som aldrig förr. Nya tider var här.....

Sedan 1989 har man höjt sin försvarsbudget med minst 10% varje år. 2012 hade man fått en "officiell" budget på 106,4 miljarder dollar, alltså en nästan dubbelt så budget som tex Japan och Storbritannien har. Många experter säger dock att denna siffra ligger kraftigt under den verkliga, som enligt vissa utländska myndigheter kan vara upp mot 200 miljarder dollar. Ekonomin fortsätter att växa och runt 2035 kommer man ha passerat USA som världens dyraste militärmakt.

Tack vare denna goda ekonomi har nya investeringar kunnat göras. Nya krigsfartyg har byggts och köpts, nya flygplan har inskaffats och nya högteknologiska kärnvapensystem har kommit i tjänst. 

Många experter spår att Kina kommer bli världens nästa supermakt.

På den här sidan finner du fakta och bilder på det försvars materiel som ingår i PLA.

Välkommen.............