"Mibni mill-Ordni" 

L-Ordni Bnieni

Guestbook

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

1606 Comments

Reply Lesthoche
6:23 PM on September 25, 2019 
No1 Online Pharmacy online pharmacy Como Comprar Cialis
Reply pawlist
8:45 AM on February 13, 2017 
Kondoljanzi lil familjari ta' Dun Mario ....... fit-talb taghna
Reply N. Frendo
8:25 AM on February 13, 2017 
Rahal Gdid tilef Pawlist ta` vera fil-Kanonku Mario Agius fejn mar igawdi l-glorja tal-genna. Nitolbuh jibqa` jitlob ghalina lil Kristu Re, Patrun taghna lkoll, sakemm nergghu niltaqghu. Kondoljanzi lill-familjari kollha tieghu. RIP.
Reply paola
6:41 AM on July 29, 2016 
Mhux qed isiru l-updates tal-festa din is-sena? Grazzi webmaster tal-ħidma tiegħek
Reply c parnis
8:33 AM on July 6, 2016 
Jista xi hadd jghidilna x sar minna l istatwa ta Kristu Re li se tinbidel ?
Reply Paul Pulis
11:01 AM on July 2, 2016 
My Grand Mother's brother donated 2 bells for Paola church and I'm trying to find out some history on them..
Your assistance would be great.
Regards
Paul Pulis
Reply Victor Calleja
10:39 PM on April 26, 2016 
Prosett tassew ghal hidma qalbiena fuq il-pjannar u ix-xoghol li qiejed isir fil-pjazzja ta' Rahal Gdid. Mhux talli gejja sabiha imma se tkun ta' pjacir biex wiehed jippassigga minghar periklu mit-traffiku li hemm madwar il-pjazzja. Nixtieq naghra ritratti u videos tal process, u ghandi seba mitt sena halli nigi Malta u naghra is-sbuhija ta' Rahal Gdid kollu, specjalment il-Knisja Sabiha ta' Kristu Re'... Viva Kristu Re...Sahhiet Sbieh mill Canada.
Reply Paul Vella
3:10 AM on April 26, 2016 
veru sit sabih hafna u mimli b'informazzjoni ta' nteress kbir, avolja jien mhux minn hemm, hadt hafna gost li sibt dan is-sit. Well Done. Paul Vella (Melbourne)
Reply Nunzio
9:40 AM on February 29, 2016 
Ideja tajba hafna ta` paola.

Prosit lil kull min hu kkoncernat f`dan il-progett li certament se jkompli jsebbah Rahal Gdid taghna !
Reply paola
12:23 PM on February 24, 2016 
Nixtieq nissuġġerixxi lill-webmaster biex issa li beda x-xogħol fil-pjazza, jibda jieħu ritratti tagħha b'mod regolari (eżempju darba jew darbtejn kuljum) mill-istess post. B'hekk tibda tidher id-differenza li tkun qed tidher tax-xogħol li jkun qed isir minn dak l-angolu tal-pjazza. X'ħin jitlesta x-xogħol ir-ritratti jkunu jistgħu jingħaqdu u tkun tista' tidher il-proċess kollu tal-ħidma li tkun saret mill-bidu sal-aħħar minn dak il-post li minnu jkunu ttieħdu r-ritatti. Grazzi