Lämna en position till GPS-fältlistan!

Gör så här:
Gå till http://www.hitta.se/karta
Flytta kartan med musmarkören och använd zoomknapparna i kartans underkant för att efterhand zooma in på ditt flygfält.
Du kan växla mellan vanlig karta och satellitfoto för att säkert kunna lokalisera flygfältet.
Placra musmarkören på rätt plats och högerklicka med musen.
Kopiera texten som anger koordinaterna (markera texten och tryck (Ctrl+C). Välj helst formatet WGS-84 för koordinatangivelsen.
Klistra in texten (Ctrl+V) i ett ebrev och skicka det tillsammans med info om klubbens och flygfältets namn till .
Åtnjut min tacksamhet över att du dragit ditt strå till GPS-stacken!

Jag återkommer med svar så snart jag kan.