Uppdateringar:
GPS-filer: 2016-09-20 (220 fält),
Klubblänkar: 2018-01-08 (218 fält),
Google Maps: 2018-01-08 (218 fält).

OBS! Eftersom modellflygflälten är föremål för Transportstyrelsens godkännande så uppdateras inte längre GPS-fältlistan. Istället hänvisas till RCFF:s- och SMFF:s gemensamma databas där landets samtliga godkända modellflygfält finns samlade. Länk: TS-godkända flygält

GPS-fältlistan hjälper dig att snabbt och enkelt hitta till flertalet av de svenska modellflygfälten.

Fältlistan kan laddas ner till en GPS-navigator eller överskådligt visas i Google Maps. På Klubblänksidan finns utöver kartlänkar även länkar till klubbarnas hemsidor med kontaktuppgifter, fältregler och annan matnyttig information.

Nedan finns filer för nedladdning till olika GPS-navigatorer. Vilken av filerna som kan användas beror på GPS-navigatorns fabrikat.

RC-falt_20160920_G.zip Har du en Garmin använder du denna zippade fil som innehåller en .csv-fil och en .bmp-ikon. Packa upp filerna och överför dem till din GPS med programmet POI-loader.
RC-falt_20160920.gpx GPX-filen (GPS Exchange Format) utgör en utmärkt utgångspunkt för konverteringar till andra filformat med hjälp av exempelvis POI-edit. Högerklicka och välj "Spara som...".

 

Eftertryck och kopiering av positionslistorna annat än för personligt bruk är förbjuden utan kontakt i förväg med Michael Österlund. Enstaka koordinater får dock gärna användas, t ex i meetings- och tävlingsinbjudningar.