Uppdatering: 2018-01-08 (218 fält!)

OBS! Eftersom modellflygflälten är föremål för Transportstyrelsens godkännande så uppdateras inte längre GPS-fältlistan. Istället hänvisas till RCFF:s- och SMFF:s gemensamma databas där landets samtliga godkända modellflygfält finns samlade. Länk: TS-godkända flygält

Kartan nedan visar de svenska modellflygfältens läge. Uppgifterna är desamma som i den vanliga GPS-fältlistan.

Klubblänkar återfinnes för närvarande på Klubblänksidan.

Beroende på tillgänglig bandbredd kan kartan ibland ta en stund att ladda ner. Alla fält syns inte förrän man zoomat in en smula.

Eftertryck och kopiering av flygfältsinformationen annat än för personligt bruk är förbjuden utan kontakt i förväg med Michael Österlund. Enstaka koordinater får dock gärna användas, t ex i meetings- och tävlingsinbjudningar.