Att inte cykla är att gå för långt!

Tillverkad i Vilhelmina mellan 1982 - 1985 var plastcykeln Itera "den perfekta lösningen på problemet som inte existerade".