Перспектива Ирена 90

Цялостен ремонт на Вашият дом

   

  

       

 

       ЕТ "Перспектива Ирена 90"е създадена като специализирана фирма за извършване на вътрешни ремонти 'до ключ' и довършване на различни по предназначение обекти - частни домове, заведения, магазини, жилищни комплекси и административни сгради.

Разгледайте презентация тук

       Ние използваме качествени материали от водещи в своята област производители, което съчетано с професионалните умения на нашите работници е гаранция за високо качество на извършваните от нас услуги.

       Това, което прави фирмата предпочитана е широкия спектър от услуги, които извършваме, високото им качество, качеството на вложените материали, както и кратките и точни срокове на завършване на обектите.

       Начин на работа:

  1. При заявено от страна на клиента желание осъществяваме  оглед на обекта, като наш консултант прави пълен опис на услугите, които трябва да бъдат извършени, взима размерите на помещенията, а също така може да даде компетентен съвет или да предложи идеи и да покаже снимки на завършени от нас обекти.
  2. В най - кратък срок изготвяме максимално точна по отношение на цена и размери оферта. Тя включва цената на всички материали, които ще бъдат необходими, тяхната доставка и монтаж. По желание на клиентцената включва също и къртене и изхвърляне на строителни отпадъци, ако на обекта има такива, както и опаковане и облепване на мебели и подови настилки.
  3. При приемане на офертата, сключваме договор, в който описваме подробно услуги, цена и срокове за извършването им.