PEARL HARRIS

ENGLISH PROOFREADING & EDITING SERVICES

     KOREKTURY ANGLICKÝCH  TEXTŮ  

                             

 SVÝM  KLIENTÙM  NABÍZÍM   PŘESNÝ A  RYCHLÝ  SERVIS 

 

ANGLICKÉ KOREKTURY

 A

EDITOVÁNÍ

 

 

 PŘEKLADY  - 

AFRIKÁNŠTINA  -  ANGLIČTINA

Němčina  -  ANGLIČTINA

  * 

 SPECIALIZACE

  ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA

UČITELSTVÍ

SESTAVENÍ ŽIVOTOPISU

LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE 

JAZYKOVĔDA

KOREKCE  BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

 AKADEMICKÉ PRÁCE

* 

 

KVALIFIKACE

BC – ANGLICKÝ JAZYK A JAZYKOVĚDA

POSTGRADUÁLNÍ DIPLOM PRO PŘEKLADATELSTVÍ

TEFL CERTIFIKÁT

STÁTNÍ ZKOUŠKA Z DIAGNOSTICKÉ RENTGENOGRAFIE

    
ANGLICKÝ JAZYK JE MÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM.

MLUVÍM,  ČTU A PÍŠI FRANCOUZSKY, NĚMECKY, AFRIKÁNSKY.

 

PRAXE
  
20 LET  NEMOCNIČNÍ  PRAXE JAKO RENTGENOGRAFKA

10 ROKY PRAXE JAKO UČITELKA ANGLICKÉHO JAZYKA

PRO ÚROVEŇ ELEMENTARY – ADVANCED

13   ROKY PRAXE JAKO KOREKTORKA 

30  LET PRAXE JAKO NEZÁVISLÁ DOPISOVATELKA

PRO ČASOPISY A WEBOVÉ STRÁNKY O CESTOVÁNÍ

 VIZ.  www.transitionsabroad.com      

www.timetravel-britain.com 

* 

  CENY

NABÍZÍM  VÝHODNÉ CENOVÉ RELACE

Anglické  Korektury a Editování:
  

 100 Kč/ns*

 

 * ns (normostrana) = 1800 znaků včetně mezer

 * 
 Platbu lze uskutečnit :
Převodním příkazem /
Poštovní poukázkou / 
PayPal
 

           
PŘEDBĚŽNÝ VÝPOČET CENY ZDARMA
ZASLÁNÍ TEXTU E-MAILEM, POŠTOU
 
    KONTAKT:
                  E-mail:            
ian.harris@quick.cz
                 TEL.:           (+420)      386  324051
Mobil:              (+420)     776  587193
SKYPE:            harrisianpearl
 
Adresa:
PEARL HARRIS
BUKOVÁ 73
374 01 TRHOVÉ SVINY
ČESKÁ REPUBLIKA
 
  * 
 

Moje korektorská filozofie

Proč nepoužívám nástroje CAT:

S hrdostí se mohu přirovnat ke staromódním řemeslníkům - pracuji se skutečnými slovy a fyzickými slovníky, ne s termíny, které mi nadiktuje počítač! Dlouhý text, například knihu, musím zkontrolovat ručně, abych viděla, zda jsem sjednotila všechna slova/výrazy – a právě tohle vyžaduje „lidský dotek“ – kterému CAT nemůže konkurovat! Samozřejmě mi to trvá mnohem déle, ale nakonec zákazníkovi předám mnohem lepší výsledek. Žádný nástroj CAT se nikdy nevyrovná skutečné a hloubkové znalosti jazyka, který má rodilý mluvčí. Proto nástroje CAT naprosto odmítám používat.

Mojí biblí je Oxford Advanced Learner’s Dictionary, který obsahuje 183 500 slov současné britské a americké angličtiny. Také samozřejmě pro přesnost překladu vyhledávám informace v online slovnících, na webových stránkách a v příslušných odborných knihách kvůli technické a jiné odborné terminologii a neologismům.

Jakmile obdržím text, nehledě na to, čím se zabývá – od doktorandských prací po článek do odpočinkového časopisu, nejprve potřebuji vědět, zda klient požaduje americkou nebo britskou angličtinu. Jedná se o dva naprosto odlišné jazyky! Pokud je text určen k vydání nebo použití v zemích EU, preferuji britskou angličtinu. Jsem schopná korekturovat oba typy angličtiny rovnocenně. Mnoho lidí si ani neuvědomuje, že mezi těmito dvěma jazyky jsou četné rozdíly jak ve slovní zásobě, tak v gramatice a pravopisu!

Text procházím pečlivě, označuji si změny a opravuji všechny zřejmé chyby v gramatice, slovní zásobě a slovosledu. Poté čtu text podruhé, často nahlas, abych pocítila, jak by to znělo rodilému mluvčímu. Během druhé revize probíhají dodatečné úpravy, kdy nahrazuji slova za ještě lepší a upravuji slovní pořádek tam, kde je to vhodné.

Pokud jsem s konečnou verzí spokojena, posílám ji zákazníkovi. Častěji však čtu text ještě potřetí, provádím závěrečné opravy a ujišťuji se, že tahle konečná vybroušená verze je ten nejlepší text, který dokážu vytvořit.

Tato moje filozofie platí pro všechny texty, které korekturuji, od půlstránkové anotace po třísetstránkové publikace, jejichž témata sahají od módy až po jadernou vědu. Všem mým klientům se dostává stejné pozornosti a úcty. 

  *  

          Doporučení od mých zákazníků :

   

 Pearl Harris pracuje externě pro PP Agency s.r.o.(http://www.ppagency.cz/) od r. 2008 jako revizorka – jazyková korektorka anglických textů. Spolupráce s ní je příjemná a naprosto bezproblémová. Je spolehlivá a precizně opravené  texty odevzdává vždy v termínu. Proto ji mohu doporučit všem, kterým záleží na dobré kvalitě jejich anglických materiálů.

Jaroslava Bradová
e-mail:
bradova@ppagency.cz
http://www.ppagency.cz/

  * 

      S  Pearl Harris spolupracuji na korekturách anglických textů již 8  roky a mohu potvrdit, že je vždy velice ochotná pomoci a vždy dodrží jednou odsouhlasený termín. Spolupracujeme spolu na anglické korektuře přeložených textů, u nichž je nutné, aby zněly zcela "rodile" - jedná se o webové stránky (např. Národní muzeum, 2Landa, Knihovna Václava Havla), překlady článků pro několik časopisů (např. Statuss a TopLiving) a množství dalších projektů pro univerzity a jiné instituce. Potřebujete-li mít naprostou jistotu, že váš anglický text je "perfect", určitě se s Pearl Harris zkontaktujte, jistě vám s cenou i termínem korektury vyjde vstříc.
        
Překladatel Viktor Horak - BonaLingua
         e-mail:  bonalingua@email.cz 

http://www.bonalingua.cz/

         * 

Pearl Harris is a professional! It was a pleasure working with her. She delivered her work one week earlier than expected. The communication was very good. She answers every e-mail within hours and communicates in a clear and easy way. The work she delivered was more than I expected. I hope to work with her again in the near future.

David Luzsi (Muenich, Germany)
E-mail: david.luzsi@googlemail.com

* 

In 2007, I entrusted Pearl Harris, together with her husband, Dr. Ian Harris, with the important task of proofreading my linguistic treatise in English, entitled The Yeniseian Languages of the 18th Century and Ket and Sino-Tibetan Word Comparisons.  This work was subsequently published in the Central Asiatic Journal 52 (2008) 2, pp.219-305  by Harrassowitz Verlag, edited by Giovanni Stary.
 

The proofreading of this text was an extremely complicated and laborious task, requiring extreme accuracy and attention to detail, a task which Pearl and Ian undertook in a most professional manner, in record time. I was delighted with the result of their work.  I can highly recommend either Ian or Pearl Harris for the proofreading of any English text, in particular texts of an academic nature.

 Kamil Sedláček Ph.D. M.Sc.(Econ.)

(Kamil Sedláček (born 1926) is a prominent Tibetologist and comparative Sino-Tibetan linguist, author of numerous linguistic treatises in a lifetime of linguistic research.  In 2010 Dr. Sedláček was awarded the Josef Dobrovský Memorial Medal of Honour by the Czech Academy of Sciences in Prague, for his distinguished achievement in Sino-Tibetan languages.)

 * 

I could not be happier with Pearl's work. I needed feedback on a book-length project and she gave me exactly what I was looking for, as well as suggested fixes that were spot on. This involved a huge amount of text and frankly, I don't know how she managed to turn it around so quickly. If six stars were allowed, Pearl gets a six.

I give her my strongest recommendation and will definitely use her services again.                    

Mike Mears

BS (United States Military Academy, West Point), 

MBA (Harvard Business School).

  • Consultant to Intelligence Community senior leaders
  • Chief of Human Capital, CIA
  • Turnaround specialist for GE
  • Senior VP GE Investments
  • President of a Fast Food company
  • Started up 11 companies
  • General's aid
  • Decorated Vietnam veteran
  • Author of: Elements of Leadership and Life: a guide to building trust
  • and Hidden Leaders: ordinary people with extraordinary traits.

Mears Consultants

Vienna, VA 22182

USA

http://www.mikemears.com/

E-mail: mearshm@yahoo.com

  * 

I am most thankful to Pearl Harris for proofreading my texts! Not just that she makes the best out of them, she is also extremely quick and fun to work with. I could not be more satisfied and would like to give her my best recommendation.

  Ana Kladnik,

PhD. candidate at the University of Ljubljana, Slovenia

 * 

 Naše překladatelská agentura spolupracuje s paní Pearl Harris, jako korektorkou anglických textů, již několik měsíců. Její profesionalita, výborná a rychlá práce je zárukou maximální spokojenosti naší agentury a našich klientů.

Také pro vstřícnost a pohotovost v naší spolupráci ji můžeme plně doporučit.

Markéta Frajtová

 I.L.T.S. Praha s.r.o. 

Language & Travel Services

Odborné překlady, soudní překlady, úřední překlady, tlumočení a průvodcovské služby... ve více než 40 jazycích

http://www.ilts.cz/en

e-mail: ilts@ilts.cz

Tel: +420 222 250 233

Fax: +420 222 250 243

                GSM: 774 015 010                

* 

   Naše agentura spolupracuje s Pearl Harris již 7 rokem.  Patří k našim nejlepším spolupracovníkům v oblasti korektur anglického jazyka. Velmi si vážíme především jejího vysoce profesionálního přístupu k práci, její preciznosti a dochvilnosti. Pearl Harris je velmi vnímavá a milá žena.

   GlobalTranslations, s.r.o.

Politických vězňů 14/915 , Pasáž Jiřího Grossmanna

110 00 Praha 1

tel: + 420 224 239 515     mobil: 725 712 655

e-mail: globtran@globtran.cz

http://www.globtran.cz        

    *  

S Pearl Harris spolupracuji od roku 2007. Od té doby revidovalo několik rukopisů z oblasti sociálních věd, které jsem (díky tomu) bych schopen publikovat ve významných vědeckých časopisech. Revize, které pro mě vytvářela, byly vždy uskutečněny rychle, a přitom pečlivě a kvalitně - navíc za přijatelnou cenu.

 Mgr. Ing. Lukáš Zagata, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 - Suchdol

  * 

S Pearl jsem pracoval na dvou větších (120 a 50 NS) a řadě menších projektů. Její korektury byly vždy svědomité a pečlivé. Pearl také ochotně vycházela mně i mým kolegům velmi vstříc, pokud jde o termíny, což zejména u větších projektů s velmi krátkými lhůtami nebylo triviální. Nadto je Pearl velmi příjemná a milá a je s ní radost pracovat.

 Zdeněk Hartmann

Mgr. Translation and Interpreting, Mgr. Medieval History

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.

hartmannz@gmail.com

   *  

Pravidelné korektury anglických textů pro:

http://www.czechrural.cz/

CzechRural.cz – jsou nové webové stránky (v českém a anglickém jazyce). Jsou zaměřeny na stadium venkovské společnosti z pohledu sociálně-vědních disciplín. Stránky jsou spravovány mladými vědeckými pracovníky a jejich obsah poskytuje přehled institucí, organizací a odborníků v oboru, informace o aktivitách spojených s výzkumem rozvoje venkova, odkazy na publikace, pozvánky na konference a další novinky o této vědecké komunitě.

Obsah stránek garantuje katedra humanitních věd na České zemědělské univerzitě v Praze a spravují jej PhD studenti vč. post-doktorandů.

 * 

The proof readings of Ms. Pearl Harris are excellent.

She works very quickly, responsibly and is able to understand and correct every
language shortcoming in texts of non-native speakers.

I was really grateful to her help.

Professor PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc.
Czech University of Life Sciences Prague

   * 

Na korektorské práci paní Harris oceńuji především její rychlost, srozumitelnost oprav a vstřícný přístup při jednání. Spolupráci s paní Harris mohu jen vřele doporučit každému, kdo potřebuje korektury anglických textů.

Ing. Sálus Jiří

Česká zemědělská univerzita v Praze

   * 

    I found the perfect editor. Pearl Harris has an excellent command of English and her work was exceptionally professional. I was impressed with the speed my book was edited and that her service was so reasonably priced.
Her diligence and creative ideas polished my manuscript to much smoother reading.

I can definitely recommend her services.

Ulma Ruzicka  - Czech Republic

       * 

Pearl mohu jedině doporučit! 

Všechny mé přeložené texty prošly její korekturou 

a naši zákazníci byli vždy moc spokojení.

S Pearl se výborně spolupracuje: je rychlá, ochotná a hlavně velice schopná. Pearl je také skvělá učitelka anglictiny! :)

 

Helena Horakova, Bc

Malmö, Švédsko

 

 * 

Osobně jsem několikrát požádal paní Pearl Harris o opravu mých vědeckých článků, které publikuji v impaktovaných amerických časopisech. Vždy mi velmi rychle články opravila a vždy byla práce na nejvyšší odborné úrovni. Upřímně mohu její služby doporučit a děkuju jí tímto za to.

 S úctou

 

Ing. Pavel Izák, PhD, DSc

 

Vedoucí Laboratoře separačních procesů E. Hály

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Rozvojová 135 -  165 02 Praha 6
Česká republika

Tel.: +420-220390204     Fax: +420-220920661
izak@icpf.cas.cz       
www.icpf.cas.cz 
http://www.icpf.cas.cz/Membrane-Group/

 

* 

 Děkuji za spolupráci. Text je teď mnohem lepší, než jak jsem ho poslal.

Sám bych to nedokázal napsat lépe česky!

 

Edward William Rake  - Autor : "Tears in Bohemia"

http://www.amazon.com/Tears-Bohemia-insight-into-infant-ebook/dp/B01DT8ZLBC

 

* 

Děkuji, to jsou bezvadné a užitečné opravy.

Moc Vaším prostřednictvím paní korektorce děkuji

a rád si finální text uložím.

  Jiří Brodský
Velvyslanec České republiky v Dánském království

    Ryvangs Allé 14-16, DK-2100 Copenhagen Ø

 

* 

  Na poslední chvíli jsme hledali korektora pro náš odborný text. Pearl jsem našla na Googlu, takže jsem se ze začátku obávala, jestli bude spolehlivá. Byla jsem velice příjemně překvapená, když mi opravený text přišel za 4 dny, o 3 dny dříve, než jsme se dohodly. Pracuje pečlivě a text může být rovnou zveřejněný. Určitě se na Pearl obrátíme s dalšími korekturami!

 Gabriela Gaudlová

Project Manager Central Europe and Baltic States

Friedrich Naumann Foundation for Freedom

http://www.fnf-europe.org/,

ggaudlova@mediatrust.cz

 * 

Jako překladatelka z/do angličtiny s paní Pearl Harris spolupracuji na korekturách k mým překladům již přibližně 2 roky. Kromě menších projektů mi prováděla také korekturu k rozsáhlé odborné historické publikaci z oblasti církevních dějin, ale také například korekturu básnické sbírky. Velmi oceňuji její profesionální přístup, perfekcionismus, znalosti nejen gramatické a stylistické, ale rovněž zkušenosti s formální úpravou knih. Je zřejmé, že Pearl má svou práci ráda, přistupuje k ní komplexně a odvádí každý projekt s nadšením a plným nasazením. Komunikace s Pearl je vždy velmi rychlá a vynikající. Oceňuji fakt, že s ní mohu probrat jakýkoli detail, který mě zajímá, a ona mi vždy vše trpělivě vysvětlí. Vřele proto doporučuji korektorské služby paní Pearl Harris.

Mgr. Zuzana Vrbová

http://www.translationswithsoul.cz/

E-mail: zuzaena@seznam.cz 

 

*  

 Děkuji moc paní Pearl za velmi dobrou, rychlou a profesionální korekturu mého motivačního dopisu.  Určitě paní Pearl doporučuji.

Honza S.

jan.saroch14@imperial.ac.uk 

 *  

 Osobne som požiadal pani Harris o opravu mojich vedeckých článkov, príspevkov, ktoré publikujem v zahraničných impaktovaných časopisoch a konferenciách, Web of Science, Scopus a iné. Spolupráca je na vynikajúcej úrovni, je dôležité si dohodnúť čas odovzdania, i keď Pearl to stíha ešte v predstihu, záleží od náročnosti témy. Veľmi si cenním jej pomoc, vynaliezavosť a ochotu pomôcť a profesionálnosť. Nebojí sa pustiť do každého projektu, ktorý neleží v jej oblasti. Jej služby môžem len a len doporučiť.

Native speaker is definitely native speaker!

  Mgr. Bc. Michael Beno

Tyrolia, Export

Rakousko

 

 * * * 

      Má kniha:

"From Africa to Buková"

  

 k dispozici:    www.amazon.com

* 

    e-Kniha:

 South Africa: The Rainbow Nation 

http://www.bridge-online.cz/rainbow-nation/
                            
(1,83 MB pdf)

  Copyyright: Nakladatelstvi Bridge.

  

 

       ***    

  

       "Have Thumb - Will Travel!"

          by Elrae Combrink 

(Spoluautorka  & editorka: Pearl Harris)#mce_temp_url#

http://www.amazon.com/dp/B0071ZSOEG

 
 ****

"Covert Ops. Constantia, Cape Town" - Ulma Kellerman
 
(Úprava textu: Pearl Harris
 
 ****
 
"Dropshots" by Maud Thorne
(Úprava textu a formátování pro CreateSpace: Pearl Harris)
 
k dispozici:
  ****
 

“Little Princess”  - Michal Čagánek

 

http://prameninspirace.cz/proza/english-reading/

Czech-English Translation: Viktor Horák  http://www.bonalingua.cz  

Proofreading: Pearl Harris 
 
  **** 
 

 

 

Czech-English translation: Mgr. Zuzana Vrbová 

  Proofreading: Pearl Harris 

  ****  
 
 "Cycling South Africa"
 
 

* 

 "Cycling South America"

http://www.kolemkolem.cz/

BO2011/CZ/stat.htm

http://www.amazon.com/dp/B00CEZ9RLM#reader_B00CEZ9RLM

 KOREKTURY ANGLICKÝCH TEXTŮ

         *** 

Korektura anglických titulků pro film:

 "Tah na branku" ("Score a Goal!")

https://www.youtube.com/watch?v=PM5dY8dUvX4

    

  *** 

Korektury pro časopisy:

 Czech Business & Trade
Doing Business in the Czech Republic
Czech Republic – Your Trade Partner
Territorial Projects

http://www.ppagency.cz/EN

*

Estate

http://www.estatemagazine.cz/

*

 

Travel Fever

http://www.travelfever.cz/

  *** 

    Korektury anglických

    webových stránek:

                      2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

http://www.lf2.cuni.cz/en/study/why-the-second-faculty-of-medicine

* 

                                   Hotel pro kočky Trubská                                           http://www.hoteltrubska.cz/contact

* 

 Roskol Rehabilitace a Logopedie Olomouc

G-CENTRUM Olomouc s.r.o.
Pracoviště dětské fyzioterapie
U Stadionu 1204/8
772 00 Olomouc
http://eng.rehabilitace-roskol.cz/

* 

 Czech Rural

Česká zemĕdĕlská univerzita v Praze

Kamýcká 129
165 21 Prague 6 - Suchdol

http://www.czechrural.cz/

*  

 Institute of Geology and Paleontology

Ústav geologie a paleontologie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova

Charles University in Prague

https://www.natur.cuni.cz/geology/paleontology

* 

   Paraguay, Uraguay, Argentina, Chile

 http://www.kolemkolem.cz/PA2015/EN/index.htm

* 

 Cycling South Africa

http://www.kolemkolem.cz/NA2012/EN/mapa03.htm

 *  

 Brandeis Clinic

 

 http://www.brandeisclinic.co.uk/ 

 

*   

EasyType

http://easytype.info/#home

 

***  

Přečtěte si o mých osobních zkušenostech nasbíraných při práci korektorky angličtiny v České republice:

"Why work as a Proofreader Abroad?"

http://www.transitionsabroad.com/listings/work/articles/why-work-as-a-proofreader-abroad.shtml 

 ***  

Více informací o mých službách naleznete na webové stránce překladatele Viktora Horáka, se kterým pravidelně spolupracuji:
 

http://www.bonalingua.cz/databaze/pearl-harris.html 

*** 

 K VAŠÍ NEJVYŠŠÍ SPOKOJENOSTI

 ***  

  http://www.freewebs.com/pearlharris/