pd4sam

Vergunningen

 

 

Er bestaan 2 vergunningen, welke N en F worden genoemd.
De morse-eis is vervallen.

Met een N-vergunning, mag u experimenteren en radioverbindingen maken in de 2-meterband (144 - 146 MHz) en de 70-centimeterband (430 - 440 MHz). Deze banden hebben doorgaans een beperkte reikwijdte (tot ongeveer 100 kilometer). Het toegestane vermogen van de zender is 25 watt.
Om een N-vergunning te kunnen aanvragen, moet het examen 'Radiotechniek en voorschriften II' met goed gevolg worden afgelegd.

 

    * Vanaf 7 december 2006 toegestaan

      (Novice vergunning nieuwe stijl)

      Huidige bevoegdheden:

      Frequenties: 144,0 - 146,0 MHz en

                          430,0 - 440,0 MHz.

      Aanvullende bevoegdheden in

      Nederland:

      Frequenties: 7.050 - 7.100 MHz,

                         14.000 - 14.250 MHz en

                         28.000 - 29.700 MHz

 

 

   
De vereiste kennis van de techniek is ten opzichte van de C-vergunning beperkt. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen met 3 antwoordkeuzes. Hiervan moeten minimaal 29 goed beantwoorden. mag je experimenteren en verbindingen maken in de twee meter- en de 70cm amateurband. Het maximale vermogen is 25 watt. Je kunt naar hartelust experimenteren met zenders en antennes voor deze frequenties. De reikwijdte van deze zenders bedraagt zo ongeveer een 100 km onder normale omstandigheden. Onder bijzondere atmosferische omstandigheden kan men een bereik hebben van een 1000 km.

Een F-vergunning biedt meer mogelijkheden dan een N-vergunning. Voor de F-vergunning is het examen 'Radiotechniek en voorschriften I' een vereiste. Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen met 4 antwoordkeuzes. Hiervan moet u er minimaal 35 goed beantwoorden.
      Voor de F-vergunninghouder geldt dat:
          o u op alle amateurbanden mag uitzenden
          o een zendvermogen van 400 watt voor de 70-centimeterband, de 2-meterband en vanaf de 10-meterband (30 MHz en lager) is toegestaan. Voor de overige amateurbanden geldt een toegestaan zendvermogen van 120 watt
          o u gebruik mag maken van alle uitzendtechnieken (spraak, morsetelegrafie, telex, televisie en dergelijke)

Opmerking

    De A- en C-vergunningen blijven bestaan maar Agentschap Telecom geeft geen nieuwe A- en C-vergunningen meer uit. Hiervoor is de F-vergunning in de plaats gekomen.

    Voor A- en C- vergunningen gelden nu dezelfde gebruiksmogelijkheden als voor de F-vergunning.

De studie:

    Soms worden er in een afdeling door en voor amateurs cursussen of begeleiding gegeven bij de studie voor een zendexamen. Overigens hangt het helemaal van de vooropleiding af hoe zwaar de studie voor de kandidaat is. Neem contact met je afdelingssecretaris op voor informatie wat er in de afdeling voor studiehulp mogelijk is. Heeft je afdeling geen cursus informeer dan bij een naburige afdeling.
    De VERON geeft studieboeken uit, tegen amateurprijs, voor de desbetreffende vergunningen: Het N cursusboek, het C cursusboek en vragenboekjes welke een verzameling van honderden vragen bevatten uit de in het verleden afgenomen examens.

Het zendexamen:

Het examen wordt afgenomen door de Stichting Radio Examen. De stichting Radio Examens is een initiatief van de VERON en de VRZA om u in staat te stellen het examen Radiozendamateur N of F af te leggen, zodat u zich bij het Agentschap Telecom kunt registreren als radiozendamateur. De examens worden per keer samengesteld door het Agentschap Telecom. De Stichting Radio Examens is erkend als Examinerende Instelling en verricht de uitvoerende taken van het examineren.