pd4sam

De mogelijkheden

 

 

 


Het radiozendamateurisme is een bijzondere en diverse hobby. Met radioapparatuur kunt u alleen of in verenigingsverband contacten leggen met radiozendamateurs in Nederland en over de hele wereld. Veel radiozendamateurs hebben op die manier een uitgebreide vriendenkring opgebouwd.

Als radiozendamateur kunt u zich richten op tal van toepassingen. Een kleine selectie:

o Telefonie

Dit is de meest gebruikte toepassing. Via een microfoon stuurt u spraak de ether in.

 

o Digitale modes

De digitale modes zijn de laatste jaren zeer sterk in opmars. Zo heb je het DMR & D Star systeem. 

 

o Morsetelegrafie

 

Dit is de oudste techniek om signalen via de ether over te brengen. Het is nog steeds de favoriete toepassing bij moeilijke verbindingen en lange-afstands verbindingen.


o Packetradio

Dit is een digitaal radionetwerk waarbij de radiohobby wordt gekoppeld aan de computerhobby. Via een netwerk van digitale herhaalstations ('nodes') kunnen met kleine amateurzenders over grote afstanden berichten worden uitgewisseld.

o Radio Telex

Dit is een veel gebruikte techniek voor het uitzenden van radiobulletins. Vroeger werden hiervoor vooral telexmachines gebruikt, maar steeds meer radiozendamateurs stappen over op de personal computer.

o Vossenjagen

Dit is een radiopeilwedstrijd, waarbij één of meer verborgen zenders opgespoord moeten worden.

o Amateurtelevisie

Radiozendamateurs kunnen via diverse televisietechnieken beelden over de hobby uitzenden.

o Amateursatellieten


Verbindingen worden gelegd via door radiozendamateurs ontworpen en gebouwde satellieten. Deze satellieten zijn al enige jaren in omloop.

o Meteoorscattering

Verbindingen worden gemaakt door gebruik te maken van de sporen die meteoren achterlaten bij hun verbranding in de atmosfeer.

o Maanreflectie


Hierbij wordt een verbinding tot stand gebracht door radiosignalen te laten weerkaatsen tegen het oppervlak van de maan.