Wij helpen je door de rekentoets!

Breuken

Een breuk bestaat altijd uit een teller en een noemer. De teller staat altijd boven de streep, de noemer staat altijd onder de streep

We kunnen met breuken diverse bewerkingen uitvoeren: optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.

Voordat we deze bewerkingen nader gaan beschouwen, worden eerst enkele algemene regels besproken.

 

Je mag een teller en een noemer altijd met hetzelfde getal vermenigvuldigen. De waarde van een breuk verandert daardoor niet.

 

    

  

Je mag een teller en een noemer ook altijd door hetzelfde getal delen. Ook dan verandert de waarde van een breuk niet.

 

 

Het vereenvoudigen is verplicht bij breuken. Je kan vereenvoudigen wanneer je de getallen BOVEN en ONDER de breukstreep door hetzelfde getal delen kan.

Je moet dus altijd proberen of dit kan! Hieronder volgt een voorbeeld van vereenvoudigen:

We noemden hierboven al de verschillende bewerkingen. Via onderstaande links gaan we nader in op de specifieke bewerkingen:

-           Optellen en aftrekken

-         Vermenigvuldigen

-           Delen

 

   terug naar domeinen

Create a Free Website