NUMRUSEI

"It-tagħlim it-tajjeb hu l-għajn ta' kull ġid." - San Ġorġ Preca

Double Decker


An advert on a London double decker:                                

“For this is how God loved the world:                       

he gave his only Son, so that everyone who believes in him

may not perish but may have eternal life.” John 3, 16.

 

A nice idea for the Malta buses.

 

It-TRASFIGURAZZJONI

Ir-rakkont tal-Vanġelu tal-lum - 6 ta' Awwissu - jinsab bejn il-fejqan ta’ żewġ għomja: ta’ Betsajda u ta’ Ġeriko. Forsi biex jiftaħ għajnejn id-dixxipli ħalli jbiddlu ħarsithom lejn it-triq li għażel Ġesù. Hi t-triq li tgħaddi mis-salib u li Pietru kkontesta. Mhux faċli!

Nafu kollox

Mhux hekk?... "Għax issa nafu biżżejjed!"


"Issa no more catechism!"

Xi żball għandhom il-ġenituri li jaħsbu li t-tagħlim tar-reliġjon

hu għat-tfal sakemm jircievu s-Sagramenti!

Jekk jaħsbu hekk, kif trid li t-tfal jieħdu interess meta hawn tant x’jaljenahom.

Tajjeb li nifhmu r-responsabbiltà li għandna


Hekk jirragunaw xi ġenituri

Imma x'inkunu ħadna b'hekk?