NORRLAND

Hem
Fakta om Norrland
Norrlands flagga
Förslag till statsvapen
Norrland-problem och möjligheter
Kända norrlänningar
Länkar
Forum
Norrlandspatriotens funderingar

Forum

In English
Home
Facts about Norrland
The Norrland flag
Coat of Arms proposal
Problems and possibilities
Norrland celebrities
Links
Forum

 

Mail

Norrland-problem och möjligheter

Norrland är ett rikt land.

Norrland svarar för det mesta av Sveriges elproduktion och är i praktiken självförsörjande när det gäller energi. Norrland har stora fyndigheter av järnmalm, guld och andra mineraler som förädlas, exporteras och ger svenska staten stora inkomster. Ur de norrländska skogarna utvinns trä och papper som också exporteras i stora mängder. Exporten av dessa rikedomar skulle kunna ge Norrland ett högt välstånd.

Men så är det inte.

Istället utsätts Norrland för en exempellös utplundring och de ekonomiska vinsterna stannar söder om Dalälven. Rovdriften och den koloniala utplundringspolitik som bedrivs av regimen i Stockholm har förvandlat Norrland till ett u-land. Arbetslösheten är hög i Norrland på grund av den politik som regimen i Stockholm bedriver mot Norrland och regimen i Stockholm försöker "lösa" dessa problem med att tvinga norrlänningar att flytta söderut dit den politiska och ekonomiska makteliten i Sverige bestämt att arbetstillfällena ska finnas. Det handlar om en kolonialistisk utplundring av värsta sort.

När sedan regimen i Stockholm slår sig för bröstet och skryter om det ekonomiska "stödet" till Norrland så handlar det bara om dålig propaganda . De summor som Norrland får i "stöd" av kolonialmakten är inget jämfört med värdet av de rikedomar som stulits från Norrland de senaste århundradet. Det är kolonialisternas plundringspolitik som förvandlat Norrland till ett u-land.

Så kan det inte få fortsätta!

Det som behövs i Norrland är ett nationellt uppvaknande.

Vi måste börja "tänka norrländskt" mer än vad vi har gjort tidigare. Vi måste arbeta för att få företag att etablera sig i Norrland och för att de företag som redan finns ska stanna kvar istället för att säljas ut till företag söder om Dalälven och sedan läggas ned. Vi måste också kämpa för att få stanna kvar i vårt land när kolonialmaktens myndigheter beordrar oss att flytta söderut.
Våra politiker måste börja arbeta för Norrland istället för att vara lydiga ja-sägare åt de höga herrarna i Stockholm. Det bästa är om de politiska partierna i Norrland blir helt fristående från partiorganisationerna i Stockholm. Dessutom behövs ett separatistparti, precis som i Skottland och Wales!

Dessutom måste vi bli mer enade. Det finns stora skillnader mellan och inom de fem Norrlandslänen men nu gäller det att samarbeta i ännu högre grad än tidigare om Norrland ska överleva.

Vi måste också arbeta för att Norrland åtminstone får inre självstyre och att exporten av norrländska naturtillgångar ska tillfalla Norrland i första hand. Norrland ska ha minst samma status som Skottland och Wales. Den norrländska flaggan ska erkännas internationellt som Norrlands nationalflagga, precis som Skottlands och Wales flaggor är erkända och använda i olika sammanhang.

I EU ska Norrland vara representerat med ETT kontor som representerar Norrland, inte tre som representerar konstlade "regioner" som det är för närvarande.

Detta är bara något om det som måste göras för att Norrland ska överleva.
Kanske är en självständig republik den enda lösningen? Det bör i alla fall diskuteras och övervägas.

Den nuvarande situationen är oacceptabel.

 


 

 
Real Time Analytics