NORRLAND

Hem
Fakta om Norrland
Norrlands flagga
Förslag till statsvapen
Norrland-problem och möjligheter
Kända norrlänningar
Länkar
Forum
Norrlandspatriotens funderingar

Forum

In English
Home
Facts about Norrland
The Norrland flag
Coat of Arms proposal
Problems and possibilities
Norrland celebrities
Links
Forum

 

Mail

Norrlands flagga

Norrlands flagga
 

©

Detta är den äkta och ursprungliga Norrlandsflaggan. Den ritades redan 1967 av en genuin Norrlandspatriot (solen lades dit senare för att skilja flaggan från andra flaggor med liknande design). Tyvärr var möjligheterna till marknadsföring av flaggan begränsade på den tiden och därför fick den inte den spridning den skulle ha haft.

Färgerna kan tolkas på många vis. Närhet och gemenskap med våra grannländer Finland (vitt) och Norge (rött). Snön (vitt) och midnattsolen (rött). Våra rika naturtillgångar (vitt) och kampen för att dessa ska komma Norrland till godo (rött).

Dessutom kan korset representera den kristna tron och solen symbolisera den samiska kulturen.

På senare år har andra förslag på Norrlandsflaggor framförts som ni kan se på bilderna nedan. Tyvärr har i dessa fall funnits alltför stora likheter med andra flaggor, marknadsföringsproblem och andra tvivelaktigheter vad gäller deras möjligheter att symbolisera äkta norrländsk patriotism.

Vad Norrland behöver är en flagga med tradition och rena klara färger som tydligt symboliserar norrländsk patriotism, vilja, kärlek till allt Norrland står för och på detta vis är en stolt symbol för vårt vackra Norrland.

Därför den vit-röda korsflaggan!
 

PDF-fil av denna flagga kan laddas ned här

 

 

Andra norrländska flaggförslag

Denna flagga tillkom 1992 efter en omröstning i en veckotidning. Den har blivit ganska populär och betraktas av många som Norrlands officiella flagga. Tyvärr är den nästan identisk med Svenska Turistföreningens flagga och dess ursprung och tillkomst gör det tveksamt om den kan betraktas som Norrlands flagga

 

Denna flagga skapades av Norrlandsförbundet 1972. Tyvärr marknadsfördes den dåligt och dessutom är den nästan identisk med Ölands flagga

 

Denna flagga tillkom 1969 eller 1970. Den fick aldrig någon riktig spridning.

 
Real Time Analytics