NORRLAND

Hem
Fakta om Norrland
Norrlands flagga
Förslag till statsvapen
Norrland-problem och möjligheter
Kända norrlänningar
Länkar
Forum
Norrlandspatriotens funderingar

Forum

In English
Home
Facts about Norrland
The Norrland flag
Coat of Arms proposal
Problems and possibilities
Norrland celebrities
Links
Forum

 

Mail

Fakta om Norrland

Norrland består av de fem länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland samt Gävleborg eller de nio historiska landskapen Norrbotten, Västerbotten, Lappland, Ångermanland, Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Hälsingland och Gästrikland.

Den totala ytan är 243 229 km2. Antalet människor som bor i Norrlandslänen uppgår till 1,3 miljoner varav de allra flesta bor längst kusten. De största städerna är: Umeå (103 509 inv.), Sundsvall (93 923 inv.), Gävle (90 105 inv.), Skellefteå (73 499 inv.), Luleå (71 360 inv.), Östersund (58 673 inv.).
 

Mer detaljerad statistik om Norrland finns på Norrlandsförbundets hemsida.

De norrländska landskapen

De norrländska länen

Näringslivet i de fem norrlandslänen svarar för en stor del av det samlade svenska nettoexportvärdet (bruttoexportvärde minus värdet av importerade insatsvaror). Sett som en enhet uppvisar Norrland ett sammanlagt nettoexportvärde på hela 60 miljarder kronor.

Olyckligtvis har Norrland inte fått ut särskilt mycket av detta. Vinsterna av de exporterade norrländska naturtillgångarna har inte tillfallit Norrland. Istället har Norrland behandlats som en koloni av de styrande i Stockholm.

Den nuvarande utvecklingen är inte godtagbar. Om Norrland ska kunna räddas krävs en förändring. Norrlands befolkning accepterar inte längre den rådande situationen. Det som behövs nu är enighet och ett nationellt uppvaknande i Norrland.

 
Real Time Analytics