Hoop tot Leven

Redding door Christus Jezus


Forums

Post Reply
Forum Home > Death- Dood > Kijken in de dood voor uw ogen

Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Site Owner
Posts: 22

Hebt u zich ooit een s verwonderd hoe het aan voelt om de dood voor ogen te zien?

Erg genoeg heb ik deze reeds twee maal in mijn leven recht in de ogen mogen zien. Telken male was het totaal onverwacht. Tenzij men bij de laatste keer aanneemt dat de voorgaande nachtmerries, die het voorval duidelijk naar voor brachten een voldoende waarschuwing waren zodat het toch niet als onverwacht kon bestempeld worden.

Maar men kon het zeker niet een verwacht iets noemen zoals sommige mensen dat mee maken wanneer zij geconfronteerd worden met een terminale kanker.

Marie-Rose Morel (26 augustus 1972 - 8 februari 2011 ) die bijnamen kreeg als 'Yoko Ono' en 'Mata Hari' van het Vlaams Belang of 'Eva Braun van de Wetstraat', haar wilskracht werd in de pers als bijna legendarisch genoemd. Zij wist welke weg zij opging maar wenste niet zo maar op te geven. Zij vocht hard terug. Doch ook voor haar wa na een laatste strohalm in de alternatieve ggeneeswijze de  grens bereikt.

Op dinsdag 8 februari 2011 gaf Marie-Rose Morel rond 20 uur haar strijd op in het Sint-Augustinusziekenhuis in Wilrijk. De Vlaamse politica streed al lange tijd tegen kanker. Morel werd 38 jaar. Ze laat twee zoontjes en haar echtgenoot Frank Vanhecke achter.

 

Dat het langs een kant de moeite loonde om weerwerk te geven bewees de extra gewonnen tijd. In januari 2009 kreeg Morel het nieuws dat ze baarmoederkanker had. De ziekte was toen al in een vergevorderd stadium en de dokters gaven haar slechts 10 procent overlevingskans. Toch vocht ze moedig terug. Ze onderging een zware chemokuur en een reeks bestralingen. Met succes, want in augustus 2009 kondigde Morel aan dat ze de kanker overwonnen had.

Een jaar later sloeg de vreugde opnieuw om. De kanker kwam terug, en de prognose was zeer somber. De artsen gaven Morel nog zes maanden. “Het is alsof ik in een dodencel zit en wacht tot ze me komen halen”, zei Morel in september in 'Goedele nu'.

Morel zocht op dat moment heil bij alle mogelijke genezingsmethodes. Ze voelde zich lange tijd goed en signeerde begin november zelfs haar boek 'Leve het leve' op de Boekenbeurs in Antwerpen. Ze werkte ook nog mee aan een reportage over alternatieve geneeskunde. Maar sinds midden november ging het steeds slechter. Er werden drie nieuwe tumoren vastgesteld in de hersenen en Morel moest een spoedbestraling ondergaan.

 

Zij heeft dus lange tijd in die ogen van een aankomende dood mogen kijken.

Wat zou zij daar bij gevoeld hebben? En hoe kon zij haar kleine kinderen zo veel mogelijk leed gaan besparen?

In geval u daar stond en de Dood voor u zou hebben die daar recht in uw ogen staart , wat zou u ondernemen? Is er iets waarvan u denkt dat moet ik nog echt doen of klaar stomen? Is er nog iets waar u nog liefst iets zou aan veranderen voor u naar uw laatste adem snakt? Met een familie met jonge kinderen, wat zou u nog graaag met en voor hen doen?  Wat zou u doen als u weet dat u binnen kort deze wereld moet verlaten?

In “Leve het leven van Marie-Rose Morel” vertelde de politica over de strijd die ze leverde tegen baarmoederkanker. Het vertellen over de pijn kon haar wat verlichting brengen, maar ook voor anderen kan het een lichtje in de duisternis doen schijnen. Niet enkel de ziekte wilde haar leven kelderen. Morel werd door het Vlaams Belang op een zijspoor gezet en naast de politieke tegenvaller was er een vechtscheiding met haar eerste man en was er heel wat te doen rond de affaire hebben met voormalig Vlaams Belang-voorzitter Frank Vanhecke. Ook al ontkenden beiden dat steeds stapten ze toch in het huwelijksbootje toen zij wisten dat het schip van Marie Rose reeds aan het zinken was.

Volgens Sharia 4 Belgium riep ze de kanker zelf over zich af, door zich tegen de Islam en tegen de hoofddoek uit te spreken.“Alhamdoelillah, Alle lof aan Allah de Heer der werelden, die Marie Rose Morel laat lyden voor haar dood en haar daarna inshaallah een zware bestraffing geeft in het Hellevuur! Allah de Almachtige heeft omwille van haar campagne tegen islam en de moslims haar gedwongen om een hoofddoek aan te doen alhoewel ze fel ertegen is!” staat letterlijk te lezen op het profiel van Sharia 4 Belgium.

 

Maar wij mogen er van verzekerd zijn dat het geen straf van God is. Ook geen straf van de natuur. Het is gewoon één van die onoverkomelijke natuurlijke ontsporingen. Een overreactie van het lichaam om zich zelf te beschermen en daardoor zichzelf te vernietigen? Iets dat de mens voor het ogenblik nog niet kon indijken.

Als men zo geconfronteerd wordt kan het goed zijn om elkaars gedachten te delen. Zo kan het misschien een hulp zijn om Morels boek 'Geloof, hoop en liefde' dat een verzameling van krantencolumns bevat, ter hand te nemen. Ook haar eerste boek 'Leve het leven' waarin klavertjes verzameld zijn die Morel schreef toen ze de eerste keer tegen haar ziekte vocht kan inspirerende lectuur zijn .

Ook in het Engels kan u een droevig, maar waar verhaal vinden om gedeeld te worden, over een liefhebbende vader en echtgenoot, die nog al het mogelijke trachtten te doen op die korte tijd die nog voor hen lag voor hij zijn familie zou verlaten.

Van hun landhuisje gevuld met herinneringen van Mandy haaroverleden echtgenoot Paul van Flanagan, deelt zij met ons hun verhaal.

Lee meer op :

BIO. Marie-Rose Morel
Marie-Rose Morel


"Hoeveel maanden of jaren ik nog voor de boeg heb weet ik niet. Ik vecht met al mijn krachten dat het er nog heel veel mogen zijn. Maar het zal in elk geval niet dankzij de vader van mijn kinderen zijn."


Geloof, hoop en liefde  Uitgegeven door: Standaard Uitgeverij Aantal pagina's: 72

Leve het leven!  persoonlijk relaas van een moeder over haar strijd op leven en dood dat niemand koud kan laten! Uitgegeven door: Standaard Uitgeverij Aantal pagina's: 272


> Paul, a teacher, who died of cancer at the age of 45 in November 2009, passionately believed his children, Thomas and Lucy, should have more than just fading photographs to remember him by. For the children were only five and one-and-half years old at the time of his passing. “There was nothing more important to Paul than being the best father he could be,” says Mandy. <

Read more: A father's message from beyond the grave

 

 

 

 
 

 

August 1, 2011 at 6:18 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.

Create a Free Forum at Webs.com