Hoop tot Leven

Redding door Christus Jezus


Forums

Post Reply
Forum Home > The World around us - De wereld rondom ons > Verscheurend bloedbad

Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Site Owner
Posts: 22

Anders Behring Breivik, de verdachte van de dubbele terreuraanval in Oslo, heeft bekend verantwoordelijk te zijn voor het bloedbad van vorige week mensen het leven kostte, maar pleit niet schuldig. Dat werd bekend na de eerste hoorzitting die achter gesloten deuren plaatsvond.

Breivik, die naar eigen zeggen alleenhandelde, verklaarde maandag tijdens een hoorzitting dat hij zo groot mogelijke schade wilde toebrengen aan de sociaaldemocratische Arbeiderspartij, omdat deze verantwoordelijk zou zijn voor de 'massale import' van moslims. Het is een groeiend zeer dat mensen, door de media en door bepaalde concentratiebuurten, een beeld krijgen van een zeer grote toename van vreemdelingen en van een sterk aangroeiend Islam geloof.

De 32-jarige Noor vond het de hoogste tijd om de wereld wakker te schudden omdat deze volgens hem teloor gaat door de Moslim infiltratie. Hij schreef een 1.500 pagina's tellend manifest '2083. A European Declaration of Independance'  dat weer geeft hoe Breivik zich als een tempelier beschouwt die actie onderneemt om zijn 'idealen' te redden.

Khamshajiny Gunaratnam een 23 jarige jonge advocate die al van haar 19 jaar mee helpt in het zomer kamp van de Arbeiders Partij waar zo een 600 hongeren samen komen om over democratie en vrijheid van meningsuiting te debateren op het kleine eiland Utøya in een fjord 40km ten nord-westen van Oslo, kon ontsnappen en doet haar verhaal in de Financial Time (zie daar).

Velen hebben getracht hun vel te redden, ofwel door zich als dood te houden, in de toiletten, kamers of bossen te gaan schuilen of in het water te springen. Zij blijven met een ernstig trauma achter. Al zwemmend durfden velen niet achterom te kijken. Hun ogen waren enkel vooruit gericht op Overleving.

In moeilijke situaties zijn dat de mogelijkheden om te kunnen overleven: het ofwel als dood houden ofwel volledig te focussen op het voorliggende leven.

Ook als wij het geestelijk of lichamelijk moeilijk hebben moet ons oog gericht blijven op het voorliggende leven. Elkeen kan de hoop naar Nieuw Leven krijgen indien zij willen. Daar is slechts één "Man" die ons dat kan bezorgen. Terwijl de mens misschien denkt dat hij het leven van een ander mens makkelijk kan wegnemen, is dat enkel een mogelijke beschikking van het materiële leven van die mens. Het geestelijke leven van een mens kan door een ander mens niet vernietigd worden. Er bestaat wel het gevaar dat het bedreigt, bezeerd en ondermijnd wordt, maar indien de eigenaar van dat geestelijk lichaam zich sterk maakt kan hij of zij dankzij de hulp van God onvernietigbaar worden voor de nietige mens die denkt over alles te kunnen beschikken. Er is slechts één persoon die dat toekomt en dat is God. Hij alleen heeft de kracht en macht om op tebouwen en te vernietigen.

Welk de beweegredenen, oorzaken en gevolgen van bepaalde mensen of groepen kunnen zijn kan men te weten te komen door dieper in hun geest te trachten te dringen en al de feiten tegen over elkaar in het daglicht te brengen.


Lees meer in:

Breivik geen enkeling

Virussen van onze maatschappij


In het Engels:

Christian fundamentalism as dangerous as Muslim fundamentalism

Problems by losing the borders

 

‘I decided I would rather drown than be shot’

July 29, 2011 at 6:29 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.

Create a Free Forum at Webs.com