Hoop tot Leven

Redding door Christus Jezus


Forums

Post Reply
Forum Home > Suffering - Lijden > Een welvaardig man in de vroege geschiedenis

Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Site Owner
Posts: 22

In de hele vroege tijden leefde er een man van aanzien. Hij was zeer rijk en niets te kort hebbende deelde hij ook met anderen. Hij trachtte goed te leven en had ook het gevoelen dat hij dat werkelijk deed. Maar was hij werkelijk goed? Volgens de geschriften was hij een zeer goed man die ook de Schepper  aanschouwde als de gever van alles wat hij had en hij was daar ook dankbaar voor. Hij diende God naar best vermogen.

Toch kwam er onverwachts een kering in zijn leven waarbij alles, maar dan ook alles wel verkeerd leek te gaan. Ook wij kunnen in ons leven zulk een voorval over ons krijgen. Terwijl toch proberen alles zo goed mogelijk te doen, worden wij verkeerd begrepen en vallen onze handeling niet in goede aarde bij de anderen. Mensen om ons heen verachten ons, maken ons uit, durven ons zelfs pesten. Niet enkel mensen kunnen ons lastig vallen, maar de techniek rondom ons kan het dan ook nog eens laten afweten en ons voor schut zetten. Met de handen in het haar kunnen wij dan eens tegen dit vervloekte leven kijken.

Vloeken en tieren zouden wij wel eens kunnen gaan doen. Maar dat deed Job niet.

De Temaniet Elifaz, de Subiet Bildad, de Naämatiet Zofar en de Buziet Elihu trachtten met de arme Job te praten. Soms leek het wel of zij hem dieper in de put wilden krijgen, want hun raad was niet steeds de meest opbouwende. eerder verwijten wierpen zij naar zijn hoofd. Zij gingen zelfs zo ver de man er van te beschuldigen gezondigd te hebben, dit wil zeggen fout gedaan te hebben voor de ogen van God, de Allerhoogste. Nochtans had Job steeds de Schepper als de Allerhoogste aanschouwd en alle eer aangedaan.

Job was er van overtuigd dat hij die rampspoed die over hem kwam niet verdiende. er kwam een moment dat hij over zichzelf begon te twijfelen en zelfs God in vraag stelde en de zin van dit hele leven niet meer inzag.

Hoeveel mensen worden daar niet mee geconfronteerd? Hoe velen willen er geen eigen maken aan hun eigen leven? Ken jij dat gevoel dat je er echt genoeg van hebt? zie je dan het daglicht niet meer zitten?

Ja het kan wel eens gebeuren, en misschien meer dan één keer dat je het niet meer ziet zitten. Erg genoeg is dat jij er zo dikwijls de fout bij je zelf wil gaan zoeken. Waarom zou jij het probleem zijn? Wat zou er verkeerd met jou zijn?

Maar wat is dan het probleem bij de ander? bij wie ligt de fout? Is er wel iemand schuldig voor al die problemen die jou te veel blijken te zijn?
Zijn die moeilijkheden echt zo onoverkomelijk als zij er uit zien?

Is er geen uitweg?

Wij als mensen willen zo graag over een antwoord op hebben. Indien wij er mee geconfronteerd worden dat wij niet op alles kunnen antwoorden, voelen wij ons soms gekrenkt of te min gedaan.

Worden wij te kort gedaan? Wordt er ten onrechte onrecht over ons gebracht? Of is het terecht dat er moeilijkheden over ons komen.

Neen dat moet niet terecht zijn. En u moet ook niet steeds denken dat u iets fout heeft gedaan en daardoor moeilijkheden u omringen. U hoeft niet aan de basis van de problemen te liggen. Maar nog minder hoeft God aan de oorzaak van de problemen te liggen.

Er zijn zo van die kerken waar de predikers hun toespraken zo tot het volk richten dat zij zich geviseerd voelen. Zij gebruiken wel eens de naam van God om mensen de stuipen op het lijf te jagen voor wat zij misdaan zouden kunnen hebben. Maar is dat wel terecht?

In de Bijbelstudie van de ecclesia Brussel Leuven zal u kunnen zien dat het helemaal geen straf van God is als er een aardbeving, aardverschuiving, vulkaanuitbarsting of tsunami zo veel mensenlevens eist. En dat het helemaal God niet is die u straft omdat u iets zou verkeerd gedaan hebben.

Misschien kan het leerzaam zijn voor jou om het Boek Job eens te lezen en te zien wat die Bijbelse figuur moest ondergaan. Door zijn problemen met de jouwe te vergelijken kan je zien waar je staat. Maar ook zal je kunnen zien hoe de vrienden van Job reageerden en dit vergelijken met jou vrienden. Hoe gaat jouw omgeving om met jou en met je problemen? Kunnen zij voor opvang zorgen? Kunnen zij in goede mate helpen?

Waar sta jij vandaag in dit wereldbeeld en volgens jouw visie?

Graag beveel ik je de Bijbelstudie aan over de problemen van Job, dit wil zeggen de moeilijkheden van elke mens.

Please do find out in the Bible Study at the Christadelphian Ecclesia Brussel-Leuven.

 1. Bad things no punishment from God
 2. Profitable disasters
 3. Facing disaster fatigue
 4. Fragments from the Book of Job #1: chapters 1-12
 5. Fragments from the Book of Job #2: chapters 12-20
 6. Fragments from the Book of Job #3: chapters 21-26
 7. Fragments from the Book of Job #4: chapters 27-31
 8. Fragments from the Book of Job #5: chapters 32-37
 9. Fragments from the Book of Job #6: chapters 38-42
 10. Fragments from the Book of Job #7 Epilogue
 11. Let us recognise how great God is


June 29, 2011 at 6:58 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.

Create a Free Forum at Webs.com