Hoop tot Leven

Redding door Christus Jezus


Forums

Post Reply
Forum Home > Suffering - Lijden > Iemand verantwoordelijk voor het lijden hier

Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Site Owner
Posts: 22

Keizer Napoleon tarte het Vlaamse volk dat dan ook tegen hem in opstand kwam. Willem van Oranje stelde ook te hoge eisen en ketende als het ware dit zuidelijk volk van de Nederlanden. Ook zijn bewind kon geen stand houden. Niemand zal ontkennen dat het aan deze personen zelf lag dat er moeilijkheden over hen en hun volgelingen kwamen.


In de jaren 30 kozen velen in het rijke westen voor een soort charismatisch figuur die hun een groot rijk beloofde voor het eigen volk. Hiervoor was men zelfs bereid om zeer veel mensen uit te moorden. Eigen volk eerst is bij verscheidene volkeren nog steeds te leuze en in vele landen worden daarvoor andere etnische groepen uitgemoord. Ook Afrika kon niet ontsnappen aan de voorkeurstemmen die werden gegeven aan despoten die daarna het land tiranniseerden. Wie was er daar dan verantwoordelijk voor al dat lijden in die landen?


In hun leven maken mensen keuzes, die zij denken hen ten goede gaan komen. Dit is echter niet steeds zo. Veel vergeten zij verder na te denken en lijkt het eerste snelle gewin op lange termijn een lijdensweg te bezorgen in plaats van een zalige heerlijkheid.

Als er ons iets ergs overkomt trachten wij de oorzaak meestal bij een ander of iets anders te zoeken. Liefst zien wij niet dat wij zelf de veroorzaker zouden kunnen zijn.
Vele volkeren creëerden in het verleden vele goden zodat zij op hen de verantwoordelijkheid konden schuiven voor wat er rondom hen gebeurde. Zo waren er donder goden, goden van het vuur en het water. Men had goede en slechte goden. Maar ook goede goden konden ontstemt geraken en dan hun straffen over de mensen laten komen.
Verscheidene mensen gaven de voorkeur aan hemelse wezens die dan al of niet letterlijk uit de hemel zouden gevallen zijn. De figuurlijke val sloeg dan op hemelse schepsels die in het rijk van de schepper God woonden maar zich tegen Hem verzetten. Zij zouden dan naar de aarde gekomen zijn om er de mensen te verleiden en hun te begeleiden in het kwaad doen hier op aarde. Wel was het makkelijk als men iets verkeerds deed om hiervoor de duivel de schuld te geven. Hij zou hier dan toe verleid hebben. Hij zou ook het kwade over de mens gebracht hebben. Die duivelse figuur zou ook het huidige lijden veroorzaken, maar ook al zijn bondgenoten zouden in een vagevuur en in een hel een lekkere plek hebben om mensen te tarten. In de hel zouden mensen zelfs voor eeuwig gepijnigd kunnen worden.


Zij die geloven in de Schepper van hemel en aarde zouden echter ook Zijn Woord ter hand moeten nemen en geloven wat die Allerhoogste zegt. In Gods Woord dat opgetekend staat in het Boek der Boeken, de Bijbel, kunnen wij heel het verhaal lezen over het ontstaan van het lijden en de waarheid over goden, afgoden en gevallen engelen.

Voor velen is het echter ook een boek dat met de vinger wijst naar de persoon zelf en dan moeilijk te verteren is. Volgens de Heilige Schrift is het namelijk zo dat wij als mens van God veel vrijheid hebben gekregen maar ook zelf de verantwoordelijkheid van onze daden moeten dragen. Als  nietig schepsel hebben wij het niet graag dat wij zelf verantwoordelijk gesteld worden. Makkelijker is het om dat af te wimpelen op iemand anders.


Onze ogen moeten echter geopend worden en voor eenieders belang is het noodzakelijk dat eenieder er zich bewust van wordt dat alles wat wij zelf doen gevolgen kan hebben voor ons zowel als voor een ander. Indien wij door onze keuzes iets verrichten of laten gebeuren, kan dat invloeden hebben op dingen buiten ons, zoals op de natuur. Hoe wij omgaan met ons milieu zal een weerslag hebben op veel levens, namelijk dat van mens, dier en plant. Micro en macrokosmos kunnen beïnvloed worden door de mens en de keuzes die hij maakt  kunnen goede maar ook slechte gevolgen voor hem teweeg brengen.


Waar willen wij staan? Willen wij gaan inzien wie er mee verantwoordelijk is voor veel ongemakken en lijden? durven wij het onder ogen zien dat wij wel eens de veroorzaker kunnen zijn van ons eigen ongemak, leed voor ons maar ook voor onze naaste.


Betreft onze positie en die van de verantwoordelijke voor veel miserie kan u verder meer te weten komen als u volgende artikels door neemt:


Is het lijden dat over ons komt Al of niet straf van God

Lijden en Waarom laat God lijden toe?

Wij zijn zelf verantwoordelijk


en in diepgaander artikelen kan u zien hoe de vork in de steel kan zitten:

Nucleaire ramp in Japan doet mensen twee maal nadenken

Energie met vergiftigd geschenk

Nemen van Risico door de maatschappij+


In English you can find more about the realtion of pain and problems and our position in the whole system and how we can protect ourselfes against problems, disasters and can avoid lots of agony:


We are ourselve responsible

Japan’s nuclear disaster reason to think twice

A risk taking society

Securing risksApril 13, 2011 at 2:35 PM Flag Quote & Reply

Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Site Owner
Posts: 22

Er was iets verkeerds gegaan bij depublicatie van twee bovenvermelde artikelen op Multiply. Dit is nu recht gezet, met gevolg dat de linken een andere nummering hebbengekregen. Hier de jusite URLadressen:


 

Voor het  Nederlandstalige artikel / For the article in Dutch: "Wij zijn zelf verantwoordelijk" the link has become:http://bijbelonderzoekers.multiply.com/journal/item/3480/Wij_zijn_zelf_verantwoordelijk

 

 

The link for the article "We are ourselve responsible" has been changed and is now: http://christadelphians.multiply.com/journal/item/1709/We_are_ourselve_responsible


April 15, 2011 at 3:33 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.

Create a Free Forum at Webs.com