Hoop tot Leven

Redding door Christus Jezus


Forums

Het aardse rijk van Christus zal aanvangen wanneer hij terug komt. Ook al zal hij dat rijk terug geven aan zijn Vader op het einde van de duizend jaar (1 Cor 15.28) zal Gods Koninkrijk voor eeuwig blijven voortbestaan. Jezus kwam dit rijk verkondigen.
New Topic
Forum Home > Kingdom of God - Koninkrijk van God RepliesViewsLast post by 
No topics.
  New Topic

Create a Free Forum at Webs.com