Het Machariusproject

Een project rond zingeving in de Machariuskerk te Gent

Activiteiten 2005

Om het Machariusproject te promoten organiseerden we in de aanloopfase van het project diverse activiteiten.
Sponsors worden op projectbasis gerecruteerd.    
We organiseerden een eerste communicatie
met onze 'klankbordgroep' op 20 februari '05.

• We organiseerden een benefiet gospelconcert
met Norbert de Taeye op 6 maart '05.

Activiteiten 2006

DRIE KONINGEN IN DE STAD.

Drie wijzen op zoek naar... een ontmoeting die grenzen overschrijdt.
6 januari in de Machariuskerk
Acteur Jo Decaluwe vertelt "Het verhaal van de Vierde Koning"
Tentoonstelling met schilderijen van priester-kunstenaar Georges Herregods
"De koningen van Sint-Bernadette zingen voor "Hand in Hand Heirnis-Macharius -
grenzeloos intercultureel buurtschap"
Getuigenissen rond de woestijntent over zin-zoeken in de stad,
over het heilige en het alledaagse, over interreligieuze ontmoeting,
over vluchten en schuilen, over de kerk als open huis...

THE GOSPEL OF JOHN.

• 5 februari: Beelden voor het evangelie van het woord. Filmvoorstelling: “The Gospel of John” (i.s.m. dekenaat Gent stad)

THE PASSION OF THE CHRIST
8 april: Een Godsbeeld verfilmd. Filmvoorstelling: “The passion of the Christ” met inleiding en nabespreking door Sylvain De Bleeckere  (i.s.m. dekenaat Gent stad)

VROUW
7 mei: Koortreffen rond het thema “vrouw”. Optredens in de Sint Baafsabdij en in de Machariuskerk

UNO-DAG VOOR DE VLUCHTELINGEN
17 juni: Interreligieuze kerkasielwake n.a.v. de UNO-dag voor de Vluchtelingen

ZOMERGESPREKKEN

Zomergesprekken met geïnteresseerde partners voor het machariusproject: Dominicus Gent, La Verna, de parochie, drie architecten(duo’s) die aangesproken werden om een ontwerp te maken.


COYENDANSFEESTEN

16 en 17 september. Het Macharius project sluit aan
bij de Coyendansfeesten en stelt zich voor.
De poort staat wagenwijd open. Binnen staat een
tent opgesteld en in de tent speelt op een TV-scherm
een video over de buurt. Een touw met gekleurde
kaartjes verbindt buiten met binnen. Op de kaartjes
staan kernwoorden uit onze visietekst.
Een beschilderde loper met diezelfde kernwoorden
loopt via de stoep naar de tent in de kerk.
Leden van de stuurgroep informeren over het project.


THEMADAGEN "LEVEN EN DOOD"

27 oktober: opening van de themadagen met muziek en poëzie,
tentoonstelling met grafisch werk van Willem Vermandere
en van leerlingen van het Kunstsecundair instituut Sint-Lucas-Gent

31 Oktober: Willem Vermandere met verhalen en Muziek
rond het thema "Leven en dood"


1 november: Allerheiligenviering in de kerk

4 november: verhalen over "Leven en dood" voor kinderen
gebracht door Katrien Brinckman
en sacrale dans geleid door Annick Baillieul.
10 november: vertoning van een kortfilm
van Pier de Kock, getuigenis over verlieservaring vanuit
de vereniging "Ouders van Verongelukte
kinderen"
en een lezing door Werner Storms over omgaan met verdriet van kinderen.

Meer foto's kan je bekijken in "Ons fotoalbum"