Het Machariusproject

Een project rond zingeving in de Machariuskerk te Gent

Onze visie

Hoeveel stilte- en verdiepingsplekken zijn er nog voor de stadsmens?  Overal geluid, beweging, en elke stap moet opbrengen. En wie niet meekan, wordt bewust vergeten. En wie vraagt, ziet zijn stem verloren gaan. En wie zoekt, voelt zich alleen…

Moet er niet een plek zijn, midden in de stad, die, door wat ze is, een andere boodschap uitstraalt: dat rust iedereen toekomt, dat er zin is in wat we doen en laten, dat mensen verbonden blijven met elkaar…
Een plek ook waar vlot en veel activiteiten plaatsvinden die uiting geven aan dat verlangen: rituelen, gesprekken, exposities, concerten…

Een tiental mensen is sedert het najaar van 2004 bezig aan de uitwerking van dat project: een bestaand kerkgebouw zo her in te richten, zo vrij te maken naar geest en stenen, dat het een plaats wordt waar een grote groep mensen een bron kunnen vinden…

Onze inspiratie is christelijk: de profetische boodschap is kracht en toekomst tegelijk, daar zijn we ten diepste van overtuigd. Daarom is ze ook openheid, en willen we in dat spoor de Machariuskerk en haar boodschap "open gooien"…