Het Machariusproject

Een project rond zingeving in de Machariuskerk te Gent

U draagt het Machariusproject een warm hart toe ?

En u wil dit project graag financieel steunen?
Dan kan dat via het rekeningnummer :
736-0020051-36
met vermelding "steunfonds Machariusproject"

Bedankt voor uw steun !