Het Machariusproject

Een project rond zingeving in de Machariuskerk te Gent

De projectfasen

1. conceptfase: van oktober 2004 tot maart 2005:

    ontwikkelen van de doelstellingen van het Machariusproject in een algemeen concept:

    -     voorlopige omschrijving van het project
    -     onderzoek van de deelaspecten
    -     herdefinitie project vanuit dit deelonderzoek
    -     uitschrijven van de opdracht in functie van tijd, budget en een takenverdeling
    -     voorstelling project aan een ruime klankbordgroep (in de locatie zelf)
    -     voorstelling project aan een ruimer publiek na een concert door Norbert de Taeye

2. concretiseringsfase: van april 2005 tot najaar 2006

    -     contacten met stad Gent en andere betrokkenen/ge´nteresseerden (bisdom, kunstenaars uit de wijk)
    -     toestemming voor de concrete locatie (in orde)
    -     brainstorming (creatieve zoektocht naar alle mogelijkheden)
    -     voorontwerp (organigramstudie en eerste stap in het ruimtelijk antwoord)
    -     ontwerp (uitwerking voorontwerp in detail)
    -     uitwerken randvoorwaarden (grafische vormgeving, fotografie, video, copywriting,
          sponsoring, communicatie, naam project, enz)
    -     plannen van de uitwerking
    -     controle in functie van vooropgestelde doelstelling en samenhang van het geheel

3. realisatiefase (2007 - 2008)

    -     alle ontwerpen uit de verschillende disciplines worden concreet uitgewerkt
    -     co÷rdinatie en controle van de uitvoering

4. openbaringsfase

    -     bekendmaking en voorstelling
    -     nevenactiviteiten ter ondersteuning

5. reviseerfase

    -     opzetten van een werking op langere termijn: verantwoordelijkheden, activiteiten
    -     controle oorspronkelijke doelstelling
    -     controle communicatie