Het Machariusproject

Een project rond zingeving in de Machariuskerk te Gent

Onze droom

We dromen van een ruimte
die warm is als vuur, open als het licht
en eeuwig in beweging
als stromend water.

We dromen van een ruimte
die de dorst lest van wie stilte zoekt, en rust,
en schoonheid, en het onuitsprekelijke dat mensen overstijgt.
Waar ogen, mond en handen een taal vinden
voor dat onuitsprekelijke mysterie.

We dromen van een ruimte
waarin het leven gevierd wordt:
vertrouwen en verbondenheid met
de mensen van deze stad
en hun veelkleurige culturen,
verbondenheid met hun lijden
en hun droom.

We dromen van een ruimte
waarin een goddelijke hoop gevierd wordt:
oefenplaats om wakker te houden
de bijbelse droom van gerechtigheid,
symbool van de profetische kracht
die mensen al eeuwen draagt.

We dromen van een plek
voor al wie in Gent zoekende is,
of wil delen wat gevonden werd,
of voor wie er wil thuiskomen
in trouw en verbondenheid, levende
gemeenschap van mensen.

We dromen van een plaats
die zich laat dragen door zijn omgeving:
cultuur en standvastigheid van de monniken,
vrije geest van een stad aan het water.

We dromen van een bezieling
die, zonder vooroordeel en solidair,
het zout kan zijn overal
waar mensen zich inzetten
naar het oude woord aan Sara en Abraham,
en in antwoord op het verlangen
van ieder mensenhart.