Het Machariusproject

Een project rond zingeving in de Machariuskerk te Gent

Nieuwjaarsbrief 2010

Weinig is er nodig
Een bloem, een eenvoudig gebaar
De stille overtuiging
Dat het goed is te leven
Op de drempel van het nieuwe jaar

Beste sympathisant

Nu we de drempel van 2010 overgegaan zijn, willen wij u van harte het allerbeste toewensen voor de komende tijden. Dat het boeiende tijden mogen zijn, op maatschappelijk, persoonlijk en spiritueel vlak. Wij hopen u ook in de komende jaren te mogen inspireren met onze werking en onze activiteiten.

Terugblik 2009

2009 was voor het Machariusproject een jaar vol culturele activiteit. Na het project met Frans Wuytack in het najaar van 2008, dat op veel belangstelling mocht rekenen van wijk- en stadsbewoners maar ook ver daarbuiten, werd op 3 januari op algemeen verzoek van de buurtbewoners terug een driekoningennamiddag voor kinderen georganiseerd. Deze namiddag bleek ook deze keer een uitgelezen ontmoetingsplek voor een grote diversiteit aan kinderen en ouders uit de buurt. De optocht met de gelukskoning op de rug van de kameel vormde de kers op de taart.

Begin maart hadden we in de Machariuskerk het Borgerhoutse theatergezelschap Kaiet te gast. Ze speelden "in die dagen", een eigenzinnige monoloog over de laatste dagen van Jezus ondersteund door nostalgische joodse live-muziek. De voorstelling was humoristisch en speels maar ook geängageerd, hartverwarmend en bij wijlen ontroerend. 

De vooravond van de Vlaamse verkiezingen (6 juni) verkozen we door te brengen in het gezelschap van een wonderlijke verteller, Nico Ter Linden. Hij bracht in de Machariuskerk  verhalen uit het boek Ruth. Lija Hisch (zang) en Gertru Pasveer (harp) begeleidden de verhalen met passende liederen uit de Jiddische, Hebreeuwse en Spaanse traditie.

Op 4 september organiseerde het Machariusproject samen met haar goede buren van de abdij in de abdijrefter de voorstelling van de film "Le grand silence" over het leven van de karthuizermonniken in de abdij van La Grande Chartreuse. De "stille" film maakte veel indruk op de aanwezigen.

Naar goede gewoonte wilden we tijdens de novemberperiode een passende activiteit organiseren rond "leven en dood". We vonden Norbert Detaeye bereid om een bijzonder concert te geven over leven en dood in gospelsongs. Met zijn gekende charme en bezielende stem bracht hij de sfeer van de Amerikaanse religieuze songs tot leven in de Machariuskerk op 1 november.

Vooruitblik 2010

In 2010 (en ook daarna) willen we met het Machariusproject de thematiek van water, in alle mogelijke betekenissen en contexten, centraal stellen. Het project kreeg als titel "watermanen bij de bron van Gent" en zal officieel van start gaan op vrijdag 12 maart 2010. Een Boliviaanse activiste die dan in de wijk te gast is in het kader van de Broederlijk Delen campagne zal die avond getuigen over de waterproblematiek in Bolivia. Kunstenaar Frank Liefooghe zet het project kracht bij met een installatie "carroussel aux ordures", een aanklacht tegen onze waterconsumptie. In

2010 wordt Willem Vermandere 70 jaar. Hij komt terug naar de Machariuskerk om zijn "filosofisch testament" te brengen. We houden u op de hoogte van de precieze datum.

In het najaar van 2010 tenslotte plannen we een tentoonstelling met werken van de Argentijnse Kunstenaar José Alberto Marchi.  Hij brengt een postmoderne interpretatie van de schilderkunst van de Vlaamse Primitieven. De tentoonstelling was tot 3 januari 2010 te zien in gallerij Cypres in Leuven.

Architecturale vernieuwing

Zoals u ziet staat het Machariusproject niet stil als het op het organiseren van activiteiten aankomt.

Op architecturaal vlak is het op dit moment wat stiller. Waarschijnlijk vraagt u zich af wat er van al die grootse plannen voor de herinrichting van de kerk in huis komt.  In het kader van de opvoering van het toneelstuk van Kaiet werden de zij-ingangen van de kerk vrijgemaakt, deze kunnen nu gebruikt worden bij grotere activiteiten.

In samenwerking met de stadsdiensten wordt in 2011 de elektriciteit vernieuwd en uitgebreid. Tegelijkertijd zal de kerk ook geschilderd worden.  Daarna kunnen we verdere stappen ondernemen voor de vernieuwing van het interieur. Ondertussen is het proces van het "vrijmaken" (versoberen) van de kerk nog steeds bezig.

Frans Wuytack schonk zijn "boog van vrede" aan de Machariuskerk. De boog markeert nu de overgang van de sobere "ontmoetingsruimte"  naar de "liturgische ruimte". Het architecturale proces is dus een proces van lange adem, waarvoor we op de nodige financiële ondersteuning van de lokale overheden en sympathisanten rekenen.

Vrijwilligers gezocht

Het machariusteam vormt vooral een denktank voor de planning van de activiteiten en projecten en de uitwerking van de architecturale vernieuwing. Maar naast "denkers" zijn er ook altijd "doeners" nodig. We zijn concreet  op zoek naar mensen die willen helpen bij de praktische organisatie van de activiteiten. Hier vindt u de oproep "Macharius zoekt vrijwilliger (m/v)".

Bedankt voor uw steun

We zijn blij dat we op uw sympathie mogen rekenen. Beveel onze activiteiten en onze website gerust bij anderen aan. We zijn benieuwd naar uw ervaringen met en reacties op het  project. Laat ze gerust horen op onze website. Indien u ons project ook financieel wilt steunen, kunt u dit doen op rekening nummer 736-0020051-36 van het Machariusproject vzw- Gent.

We kijken er naar uit u in 2010 opnieuw te mogen ontmoeten.