Het Machariusproject

Een project rond zingeving in de Machariuskerk te Gent

Jazz- en bluesmuzikant
NORBERT DETAEYE
Over dood en leven in Gospelsongs

Zondag 1 november 2009
16 uur - Machariuskerk - Gent Sint-Machariusstraat - Nabij Dampoortstation.

Norbert Detaeye beweegt zich in de jazz- en blueswereld, en is tevens een prominent gospelvertolker. Hij is in staat om van zo uiteenlopende ingrediënten een schitterend, naadloos in elkaar verstrengeld en ontroerend geheel te maken. Norbert Detaeye is geboren en getogen in het Patershol en musiceert al sinds 1986 elk jaar, tijdens de Patersholfeesten, op het Kaatsspelplein.

In dit Allerzielenconcert speurt Norbert Detaeye naar thema's over dood en leven in Gospelsongs.

Inkom voorverkoop : € 7,- / Inkom kassa : € 10,-
Studenten en 65+ : € 7,-

HET VERHAAL VAN RUTH

HET VERHAAL VAN RUTH
Over vrouwen solidariteit zonder grenzen:

• Nico ter Linden vertelt,
• Lija Hirsch en Gertru Paasveer brengen Joodse Liederen.

Zaterdag 6 Juni 2009
20 uur - Machariuskerk - Gent Sint-Machariusstraat - Nabij Dampoortstation.

Het boekje Ruth is één van de kortste verhalen in de Bijbel. In het verhaal van Ruth werken vrouwen en mannen samen. Een jongere en een oudere vrouw staan elkaar bij in hun zorg om te overleven. Twee vrouwen van een verschillend volk trotseren de grenzen in hun trouw aan elkaar. Een verhaal waarin solidariteit de hoofdtoon voert. Solidariteit tussen mensen die elkaar zichzelf laten zijn.
Nico ter Linden was jarenlang predikant van de Westerkerk in Amsterdam. Hij is kenner van de joods-christelijke verhaaltraditie, een bezielend verteller en een bewogen mens.

Lija Hirsch (zang) en Gertru Pasveer (harp) brengen Joodse liederen. Zij begeleiden de verhalen met passende muziek en liederen uit de Jiddische, Hebreeuwse en Spaanse traditie. Het is muziek vol gevoel en beweging, die de ziel van het Joodse volk uitdrukt.

Inkom voorverkoop : € 7,- / Inkom kassa : € 10,-
Studenten en 65+ : € 7,-