Het Machariusproject

Een project rond zingeving in de Machariuskerk te Gent

Onze doelstellingen

1.   Op een symbolische plaats (bij de culturele en religieuze wortels van de monniken en tussen het vrijheidslievende water van de stad)

2.   een stilteplek bieden aan de rusteloze mens,


3.   een plek van schoonheid, waar de blik verder draagt,


4.   een oefenplaats waar een nieuwe taal gezocht wordt voor het onuitsprekelijke


5.   en voor de profetische bijbelse boodschap,


6.   een thuis bieden aan christenen,


7.   een gastvrij huis worden waar religies en levensbeschouwingen elkaar
willen ontmoeten


8.   en waar verbondenheid leeft met de gekwetste, opgejaagde mens,


9.   omringd door de parochiegemeenschap en de buurt


10. en gedroomd door een team dat het hele project draagt en stuurt.