Het Machariusproject

Een project rond zingeving in de Machariuskerk te Gent

Onze doelgroepen

• de lokale parochiegemeenschap die er een warme thuis kan vinden

• de mens die stilte-in-schoonheid zoekt

• de religieus bewogen mens, uit de buurt en van verder, die afkomt op 'andersgekleurde' vieringen,
op ontmoetingsactiviteiten, enz


• de interreligieus bewogen mens

• de jonge mens, die hier misschien kan ervaren wat religieuze bewogenheid kan betekenen
als zingeving in een leven (scholen in de buurt)


christelijke gemeenschappen en kleinere groepen (families bv.) die van de ruimte gebruik maken
voor hun vieringen en bezinningsmomenten


• de opgejaagde, gekwetste mens, die hier een lage drempel vindt
en misschien ook wel het begin van opstanding (een stem)


• de geëngageerde mens, die hier zijn inspiratie kan verdiepen en verbreden

• de dynamische Machariuswijk, waar al enkele kunstzinnige, verbindende projecten plaats hadden
en waarmee een samenwerking kan worden opgezet


• de toevallige passant, stadsbewoner zowel als toerist