Life of Lot

THE SUSPENSE!!!!

VARNING!!!

 

DU BEFINNER DIG PÅ EN HEMSIDA SOM HELT SAKNAR ESTETISKT VÄRDE OCH KVALITETSKONTROLL!

Du kommer att utsättas för osannolika mängder oredigerad text och bör ta det väldigt försiktigt om du inte är van vid upprepningar, idoldyrkan, för stora bilder, inkonsekvent typsnitt, ogenomtänkt färgval och skägg.

Du som är ute efter en lätthanterlig sida med lättillgänglig info bör genast ge dig av. Om du tycker att dagens hemsidor bör vara snyggare än de som gjordes 1991 har du attitydproblem och ska omgående lämna området.

Enbart de som har överseende med hemsidekonstruktörens totala brist på hantverksskicklighet, bredband och tålamod tillråds att fortsätta. Övriga bör snarast gå in på proffsigare domäner.

Om du trots ovanstående varningar är kvar betyder det antingen att du är en välvillig vän eller att du inte kan läsa.

ENTER AT YOUR OWN RISK!!!

Killingen har räknat dig också:

 

Create a Free Website