LJUSHEALING

Hela Dig Med Ljuset

Till dig som visat intresse att få individuell reading med AliyaDet skulle vara fint om du kunde ge lite tidsförslag på när du ... :

1. kan

2. inte kan

3. kan, men det är ingen vidare perfekt tid

Och även...

4. hur flexibel du är och om vi kan kontakta dig om att evt. flytta din tid

5. om du är intresserad att komma på Aliyas kurs

Tiderna som finns att välja på är: 9.30, 10.30, 11.40, 12.40, 14.00, 15.00, 16.10, 17.10

Glöm inte att ange ditt telefonnummer (inkl. mobil).

Om du inte varit på Aliyas kurs eller reading innan, bör du för din egen skull läsa igenom den generella infon nedan innan du helt bestämmer dig för att boka/bekräfta en reading.

*  *  *

Nedan följer lite allmän information om Aliyas readingar. Många frågor som folk brukar ställa brukar vara relativt lika, så vi hoppas att allt blir tydligare efter att ha läst igenom materialet nedan. Är inte detta fallet får du jättegärna maila eller smsa på 073 – 710 23 12 (är dock inte alltid tillgänglig på telefon, men epost fungerar alltid).

Kom förberedd och öppen
Det hjälper mycket att komma med ett öppet sinne, avslappnad, med tillit och att man är seriös (och inte blott nyfiken eller att någon annan övertalat dig att komma till Aliya). Om du är skeptisk kan hon ibland be dig att komma en annan gång. Hon är ärlig och direkt och kommer bara att göra en reading om hon ser att det kommer att gynna dig samt att du kommer att klara av att ta emot informationen på ett bra och sätt.

Hon älskar sanningen. De som inte har så mycket ödmjukhet och ej är öppna för hennes stil bör nog avstå från att komma på personlig reading. Hon tar sitt jobb på djupaste allvar och vet att det är det gudomliga som ger henne all information. Allt görs i en högstämd och andlig atmosfär. Aliya är avslappnad, ödmjuk, väldigt levande, har lätt till skratt och har bra känsla för humor.

Hon jobbar med andlig klärvoajans och är inte en s k spåkvinna eller jobbar med mediumism.
Vissa går till en massa medium för att få kontakt med någon avliden vän eller släkting. Andra vill ha reda på framtiden. Aliya jobbar INTE på detta sätt, fast spådde lite grand helt i början för 21 år sedan, men slutade med det och blev enbart intresserad av att se de djupare orsakerna till varför man har diverse problem.

Hos en psykolog eller spåkvinna kan man ibland få ställa hur många frågor som helst och beställa hur många sittningar som helst. Hos Aliya är det inte så, utan ju mindre, desto bättre. Helst max 2 gånger per år, och efter ett par gånger kanske hon säger att man aldrig mer behöver komma till hennes readings, kursen däremot kan man alltid komma till.

Ta vara på din värdefulla tid
Readingen är ren andlig klärvoajans, och det centrala är att Aliya berättar det som visas till henne, ofta utan att man behöver berätta eller fråga om något.. Det brukar bli utrymme för en eller ett par frågor, men det finns ingen garanti, inte minst om informationen var intensiv. Vissa har slösat bort en halv reading på att ställa detaljerade frågor där klienten berättat mycket detaljerat om problemet och personerna inblandade. Detta behövs inte eftersom Aliya så gott som alltid ser hela situationen i detalj, inkl. de inblandade personernas intentioner, öden, blockeringar mm.

Stryker inte medhårs
Det rekommenderas bara att komma på reading om du är öppen för att se och försöka förstå hennes synvinkel. Hon fjäskar inte det minsta för egot, stryker inte medhårs – hon är enbart intresserad av att hjälpa folk på ett genuint sätt; hon önskar att folk uppnår en påtaglig förändring, hon vill få dig att inse vilka blockeringar som hindrar flödet och harmonin i ditt liv. Hon blir inte imponerad av meriter eller att man är rik eller känd – hon ser allt från själens nivå. En läkare fokuserar mer tid på att hitta sjuka organ än friska. Likaså fokuserar Aliya ofta på det som hindrar dig i din utveckling; icke-förlåtelse, låg självbild, oläkta relationer (inte minst med föräldrarna) samt brist på äkta ödmjukhet (allt detta ligger enligt Aliya bakom många av våra problem).

Om man inte är ödmjuk, har man ofta en tendens till att försöka försvara egots position. Man bör också vara beredd på att när hon ser dig finns det en chans att hon säger: ”Ingen reading denna gång” ("men du är hjärtligt välkommen till min kurs"). Om man kan ta detta på ett bra sätt, utan att bli sårad/arg/besviken, så är chansen extra stor att få en utomordentlig reading. Om man inte är redo för att Aliya skulle kunna säga så, bör man knappast beställa en reading utan istället bara komma på kursen.

Tittar hon på dig?
Aliya ser folk utan att titta på dem. Ibland är det lättare om hon så lite tid som möjligt tittar på klienten, eftersom alltför många av klientens tankar kan komma in och störa den centrala informationen som visas för Aliya. Om man inte vet detta kan man kanske tro att hon inte vill se dig och därmed bli ledsen. Men Aliya gör detta enbart för att göra readingen så djup som möjlig för varje klient.

Väntan
Aliya får ofta mängder av information på kort tid. Därför kommer det att gynna kvaliteten på din reading om du så långt som möjligt avstår från att avbryta hennes flöde med kommentarer, frågor mm. Hon brukar säga till när man kan ställa frågor. Eller så gör översättaren (Freddy) det. Annars brukar det med jämna mellanrum uppstå naturliga pauser där frågorna inte avbryter hennes informationsflöde. Man kan dock räcka upp handen/fingret för att visa till översättaren att man skulle vilja ställa en viktig fråga. Vissa ställer inga frågor alls, utan hon berättar allt själv. När Aliya sen i slutet frågar om alla frågor man egentligen tänkt ställa redan besvarats, brukar hon få ett JA. Varje reading är högst unik, så kom gärna utan förväntningar.

Folk gråter inte sällan i hennes närvaro eftersom hon är så kärleksfull och har ett otroligt och äkta medkännande; många upplever att hon är oskuldsfull, lite som ett barn. Samtidigt gör hon det som Källan säger/visar för henne, vilket ibland kan vara mindre smickrande för egot. Hon är kompromisslös, modig och rättfram. Hon försöker inte att få folk till att tycka om henne, utan tjänar bara sanningen och det Högsta.

Tid
Readingen brukar vara 30-40 minuter (upp till 45 min.), helt enkelt tills informationen har getts, vilket är individuellt från person till person. Det är viktigt att både Aliya samt översättaren får nog med vila mellan varje ny reading så att följande person kan få en utvilad och därmed effektiv översättare; därför är vi tacksamma om ni inte stannar kvar efter readingens slut. 
För att underlätta för dig att hålla lite koll på tiden brukar översättaren ha en timer som piper när ca 38 minuter av readingen har gått. Detta innebär att du rean fått en lång reading och så sakteliga kan börja avsluta readingen, evt ställa max. en sista kort fråga, men att det tar högst 5 minuter. Timern sätts inte på när man kommer in, utan när man väl har satt sig och Aliya börjar ge readingen.

Översättning:
Alla hennes kurser och readingar sker på ryska, och Freddy Nielsen översätter till svenska (eller tex engelska om man hellre vill det - eftersom Freddy kan flera språk kan du kolla upp med Freddy om han kan det språk du vill ställa frågor på eller få översatt till). Om du är bra på engelska har det sina plus om du ber om engelsk översättning eftersom Aliya då förstår nästan allt och kan följa med i översättningen.
Du kommer att se att Aliya pratar i korta meningar som sedan översätts till dig. Hon pratar alltså inte flera minuter i taget. Det vore fint om du hade gjort något liknande, dvs pratar nån mening i taget (typ 5-10 ord), som sen översätts till ryska. Bara då kan varenda ord du säger översättas till Aliya. Det finns andra orsaker, bl a att det är så mycket svårare att översätta varenda ord du säger om meningarna blir  mer än 1-2.

 Är du flexibel?
Det är fint om du kunde meddela hur flexibel du är med tiden. Det händer nämligen att någon bara kan en viss tid, men ibland är en passande tid är inte längre ledig. I såna fall kan det hända att organisatören kontaktar dig och frågar om du skulle kunna tänka dig att byta tid.

Hur ofta kan man få en reading?
Aliya har insett att folk vanligen får mycket ut av at komma på hennes kurser lite då och då. Men reading bör man helst inte få mer än 2 gånger om året (undantag finns). Hon önskar att folk blir alltmer oberoende av yttre (mänskliga) auktoriteter (inkl. healers, clairvoayanta m fl) och istället lär sig att lösa problemen med hjälp av intuitionen/den Högsta kraften. Det sista hon vill är att folk ska bli beroende av henne. På kursen lär hon ut hur man kan leva på ett sätt att man till slut inte behöver någons reading, dvs man lever i harmoni med universums lagar och har lärt sig att få/dra till sig det man önskar/behöver (samt acceptera det man inte uppnår).

Aliyas kurs
Den är öppen för alla, och man behöver inte vara förberedd som på readingarna. Deltagarna brukar få chansen att kunna ställa en hel del frågor, inkl. personliga sådana. Även de som inte ställer egna frågor brukar känna att svaren angår dem personligen och även hjälper dem. Många har fått ut mycket när de inte enbart kommer på en reading, utan på hennes kurs med. Om man frågar Aliya vilket hon skulle rekommendera, om man vore tvungen att välja mellan hennes kurs och en reading, då svarar hon så gott som alltid: ”Kom då hellre på min kurs”. De som planerar att enbart gå på readingen kan rekommenderas att inte boka upp sig på något viktigt på Aliyas kursdag (om den skulle vara i samband med en reading) eftersom många bestämmer sig för att ta kursen efter att de gått på readingen. Detta pga readingen brukar ge ett djupt intryck, och kursen blir liksom pricken över i-et. Kursen är ett mycket kraftfullt sätt att rätta till de blockeringar som Aliya brukar gå in i detalj på under readingen.

Andliga Skolan
Många har visat intresse av Aliyas mer djupgående kurser. Evt. blir de av i framtiden i Europa. Hon brukar ha en del kurser i ett land innan dessa i så fall börjar. Det är enbart de som gått hennes heldagskurs som brukar kunna gå de längre kurserna, och man måste ibland först gå igenom en intervju med henne för att bli antagen.

 

Lite praktisk information

Spela in readingen?
Några har undrat om man får spela in sin reading med Aliya. På grund av olika skäl blir svaret tyvärr nej. Aliya har haft ett par tråkiga erfarenheter från tiden då inget nämndes om man fick spela in eller inte. Vissa klienters närstående fann deras band, lyssnade på det, och använde sedan det som sagts emot klienten. Detta är blott ett exempel på vad som skulle kunna hända, men det finns kanske även andra orsaker. Hoppas att ni har förståelse för detta.

Vi har sällan mött någon som efter readingen sagt att det var negativt att man inte fick spela in. En reading är ett levande flöde där detaljerna inte alls är det viktigaste, det är helheten som är viktig. Sen kan man ju alltid anteckna direkt efter readingen (Aliya brukar avråda från att anteckna under readingen, då man bör vara så närvarande som möjligt; men man får självklart gärna fråga henne, innan readingen börjar, om man får anteckna). Aliya har sett att när man är närvarande och alltså inte är beroende på tekniken, spela in osv, då brukar resultatet bli optimalt. Dvs resultatet verkar bli bättre när readingarna blev inspelningsfria.

I lagom tid
I Sverige kommer man ofta länge innan ens tid börjar. Aliyas readingar sker dock mer enligt den ryska varianten: Knacka helst på dörren exakt på tiden för readingen, plus-minus någon minut, alltså inte flera minuter innan. Om det finns ett väntrum kan så klart man vänta där. Annars ombeds man vänta (tex i sin bil) eller kanske ta en liten promenad. Vissa har undrat om man inte får mindre tid när man inte får komma in 5-10 minuter innan. Man får mer än tillräckligt med tid, eftersom det är en timme mellan varje reading och en reading tar max 45 minuter. I vissa fall är det extra fart på informationen – och allt är över på nån halvtimme. Man behöver alltså inte oroa sig för tiden, för Aliya ger all den information man behöver, den information som visas för henne.

Väntrum
Kolla med respektive arrangör om det finns väntrum. I Stockholm brukar det inte att finnas.

Avbokning
Evt. avanmälan av reading sker så tidigt som möjligt, helst minst en vecka i förväg. Sker den senare förväntas det att man erlägger hela readingavgiften.

Nya orter
Om någon i Sverige/Skandinavien kan samla minst 25 personer för en 1-dagskurs eller gruppreadingkväll som inkluderar möjligheten att ställa personliga frågor, kan man skriva till Freddy (totallyalive@gmail.com) som sen kan försöka ordna ett datum när Aliya är i Sverige. I samband med kurs eller introkväll kan Aliya också ge individuella readings.

Mera info om vart och när det hålls kurser, se kursprogrammet på https://www.facebook.com/Aliyareadings/  

 

Feedback
För många är det en stark och känsloladdad upplevelse att möta Aliya. Det kan kännas mycket helande att verkligen bli sedd samt få bekräftelse på saker man känt på sig men inte riktigt vågat tro på helt. Feedback uppskattas alltid mycket, dvs att du skriver ner dina upplevelser och sen skickar till Freddy (totallyalive@gmail.com). Som en avslutning kommer nedan en sådan feedback, från av svensk medial kursledare.

*   *   *   

Att möta Aliya var för mig som att få djupt och ärligt möta mig själv. Hon hjälper dig att se sanningen om dig själv bortom alla illusioner.

Jag har under åren mött många mediala personer och fått vägledning till mig själv samt själv gått utbildningar inom detta för att själv kunna hjälpa människor på detta sätt.

I samband med detta, så har jag träffat många framstående medier, men ingen av dem har haft en sådan förmåga, som jag upplever att Alyia har. Hon är, som jag upplever det, en väldigt ren kanal.

För mig så har hon varit en stor inspirationskälla till hur jag kan gå vidare i mitt eget liv, men också i mitt arbete att hjälpa andra.

Man kan verkligen säga att det är en verklig vändpunkt i ens liv att få träffa Aliya, ett kraftfullt uppvaknande sker, om man vågar, att bli fri från alla illusioner man levt i och som har lagt hinder i vägen till att kunna leva ett fullödigt liv i kärlek till sig själv och sina medmänniskor.

Jag önskar av hela mitt hjärta att du också tar chansen att få möta Alyia! Det kan vara det uppvaknandet som du behöver och har väntat på!

Lycka till!

Maria Rosenlind, medium/kursledare

-----------------------------

 

inaktuell information

Minireading (ges inte för tillfället)
Det rekommenderas helt klart att ta en full reading. Men det finns en kort variant som ibland kan användas, som man inte hinner få detaljerad information på, och man hinner troligen ej få kunskap om dur man löser problemen effektivt. Men det gör man å andra sidan verkligen under kursen, så om du tar en minireading kan det rekommenderas extra mycket att gå kursen med. Det är inte alltid att en minireading passar folk, men man får gärna fråga om det skulle kunna gå. 

Create a Free Website