Linas Djur

Uppfodning av dvarggetter

Mer info om Dvärggetter

 

Här nedan kommer lite svar på frågor som jag har fått om dvärggetter.

* Hur högt nät och vilken inhägnad ska man ha för dvärggetter? Information om detta kan ni hitta på "Boende". Där hittar ni hur stort dvärggeten ska ha inne och hur vad för stängsel man kan ha.

* Det finns inget som heter svenska dvärggetter. Afrikanska dvärggetter är från början importerade till sverige. Sedan har de blandats med svenska getraser och därför pratar man bara om dvärggetter som ett samlingsnamn. För att det ska vara dvärgget går man på vikt och höjd. Afrikanska dvärggetter är små och kompakta. De är vanligen stålgrå med svart rand på ryggen och svarta ben, men det förekommer även andra färger.

* Behöver man avmaska en dvärgget? Ja, märker du på geten att den har mask så är det läge för det. Har man haft några getter gåendes på samma bete över 3 år så ska man ha lite koll på dem. När de har mask blir de kotiga över ryggen man kan se/känna revbenen tydligt. Magarna är lite uppblåsta.

* Får man ha dvärggetter i utkanten av ett villa kvarter? Det får ni höra med er kommun om, det är olika regler som gäller mellan kommunerna. Om ni får ha det så kan det vara så att man måste ha grannens tillåtelse. Om inte annat så är det aldrig fel att hör med grannen hur de ställer sig till om ni ska skaffa dvärggetter.

* Hur ofta behöver man klippa klövarna? Man behöver kolla till klövarna på sina dvärggetter 2-3 gånger om året. Sedan beror det dels på hur mycket getterna själva slipar ner sina klövar när de hoppar på stenar och annat och dels på hur mycket klövarna växer. Så ha koll på klövarna och klipp hellre för lite och ofta, än för mycket och för sällan. Har någon länk med bilder på hur man ska klippa på "länkar". Kommer ni och köper dvärggetter av mig så kan jag visa er.

* Vad äter dvärggetter? De äter i stortsett det mesta. Men jag brukar undvika att ge mina dvärggetter köttprodukter, silvergran taggiga buskar mm. Gran tycker dvärggetterna om och det kan de få. Gärna på vintern för då är det nästan det enda som är grönt. Vill ni läsa mer om mat så gå in under "Foder". Där står även lite om mineraler.

* Varför vill man ha dvärggetter? De flesta vill ha dvärggetter till sällskap eller till att gå och beta på områden där det inte är lämpligt för hästar. Dvärggetter är trevliga och roliga djur som kan bli jätte tama.

* Kan man dressera och träna dvärggetter? Ja man kan lära getterna vissa saker, men de är inte så lättlärda som hundar och kan inte göra allt som hundar kan. Med havre som muta och tålamod så kan de lära sig en hel del.

* Hur länge är en get dräktig? En dvärgget går ca 150 dagar (det är ca 5 månader). En dvärgget kan bli dräktig när som helst på året då de har sina "löp perioder" (ca 1 ggr i månaden). Tänk på att geten och bocken har C3-status så killingarna också blir fria från sjukdomen. CAE smittar mellan kroppsvätskor så alla getter i din besättning ska vara fria från CAE.

* Slutar bocken lukta om man kastrerar den? Inte helt men han kommer lukta mycket mindre. Det bästa är att kastrera innan han blir könsmogen. Dvärggetter luktar mycket mindre än vad andra getraser gör.

* Hur tämjer man en get? Locka med mat. Stå en bit ifrån geten så den kan äta i lugn och ro. Gå lite närmare för varje gång utan att geten blir rädd. Till slut äter geten ut handen. När de äter och känner sig trygga kan man börja klappa dem samtidigt som de äter. Det är alltid lättare att få getterna tama under vintern, under sommaren finns det så mycket annat i hagen. Man ska inte springa efter getterna då blir de bara rädda.

KASTRERING:

Nu för tiden är det mer vanligt att kastrera bockar än det var förr. Man kastrerar bockar av olika anledningar och veterinärer gör på olika sätt.

Kastreringen gör att bockarna inte luktar så mycket som de annars kan göra. De blir lugnare i temperamentet och de har inte samma beteende och behov. Två eller flera kastrerade bockar går utmärkt att ha i hagen. Även bockar som inte är kastrarade går bra att ha ihop, men sätter man in en hona till några okastrerade bockar som går ihopa så blir det naturligtvis bråk. Dvärggetter gör alltid upp sin rangordning oavsett om hagen består av bara honor, bara bockar eller blandat.