Inzichtrijk

Waar een Wil is, is een Weg


Boodschap van Moeder Aarde
'Mijn Geliefde kinderen, ik wil graag een verhaal met jullie delen. Het is een geschiedenis over liefde en kracht, verdriet en pijn, vertrouwen en waarheid. Een verhaal dat nog steeds geschreven wordt en zonder een einde, want het einde zal tevens het begin zijn.

Er was eens een tijd dat een deel van mijn oppervlak bewoond werd door mensen (indianen) met een heel ander soort bestaan dat wat mijn menselijke kinderen tegenwoordig ervaren. Hun bestaan was harmonieus met een diepgaand contact met mij, en de planten en dieren waar ze hun leven mee deelden.
Het leven was gebaseerd op eer en traditie. Ze plaatsten zich niet boven anderen, maar geloofden dat alle levende dingen verbonden waren met elkaar, en dat is inderdaad zo.
Jammer genoeg leefden er ook vele anderen mensen op mijn oppervlak die in diepe vergetelheid leefden. Ik kon niet met hen communiceren, want ze konden mij niet horen, zien of voelen. Ze begrepen mij niet en door hun gesloten harten, gaven ze maar weinig om elkaar. Hun bestaan was gebaseerd op macht, hebzucht en uitbuiting. Ze hongerden naar rijkdom in de vorm van comfort en materialisme. Deze onuitblusbare honger was zo overheersend, dat ze alles zouden doen om deze te stillen, ook al betekende dat het doden en vernietigen van elkaar. Wat ze dus ook regelmatig deden........

Tijdens deze zoektocht naar macht,hield het niet op bij zelfdestructie. Deze mensen in hun vergetelheid, vernietigden ook veel van het dierenrijk. Ze slachtten massa's dieren, zonder reden en zonder uitwisseling af. Er was een bloedvergieten over mijn heel oppervlak. Ze verkrachtten mij, namen vrij wat niet voor hen bestemd was. Ze namen zoveel als ze konden dragen en kwamen terug voor meer en nog meer. Mijn frequenties bleven gevaarlijk dalen. Zij in vergetelheid vergiftigden mijn waterstromen en oceanen en brachten groot leed voor de wezens die er moesten leven. Zonder na te denken werden hele bossen van grote bossen omgekapt. Reuzen, die mij al duizenden jaren lang geholpen hadden de lucht rondom mij schoon te houden en te voorzien van zuurstof. Mijn moeizame ademhaling werd niet gehoord..........

Een enkeling echter herinnerde zich en hield zich aan de oude weg en namen initiatieven om mij te beschermen. Deze geestelijke leiders ( de ' ontwaakten' )  waren degenen die met mij verbonden bleven. Ze communiceerden regelmatig, ondanks de heftige tegenstand, continue zoekende naar een weg om mij te helpen. Regelmatig probeerden ze ook anderen te helpen ontwaken, en boven alles uit te stijgen en hun verbondenheid te voelen in plaats van de pijn. Maar er waren zo weinig van deze leiders en zovelen in vergetelheid (de 'slapenden' ).
 Het was een pijnlijke openbaring voor mij om te zien hoe mijn kinderen elkaar vernietigden. Maar zoals je weet is pijn een goede leraar.
Het deed mij inzien, dat het tijd werd voor mij om te ontwaken en mijn krachten terug te nemen. Het werd tijd voor mij om mijn genezingsproces te beginnen......'
Bron: Gaia - Moeder Aarde.


Dit kunnen we o.a. doen door milieubewuster te gaan leven en Moeder Aarde mee te helpen aan haar genezingsproces.
- Rij minder auto en wandel of fiets meer
- zorg voor gescheiden afval
- was zoveel mogelijk op 40 graden
- gooi geen troep op straat
- maak je kinderen al heel jong milieubewust
- neem altijd een boodschappentas mee als je naar de markt gaat
  of boodschappen gaat doen.
- minder licht aan in huis, en meer kaarsjes
-
- Probeer te veel vliegvakanties te beperken
- .......................

Samenkomst van alle Spirituele Leiders Wereldwijd.


Profetie van de Hopi-Indianen. http://www.aleris.nl/pagina21.html  (8 juli 2015)

' De Aarde zal nieuw en weer mooi worden, met een overvloed aan leven en voedsel.
Degenen die gespaard zullen worden zullen alles samen delen. Alle rassen zullen onder elkaar huwen en één taal spreken en één familie zijn.Oproep aan alle Indiaanse/ native zielen
.
Broeders en zusters,
van alle kleuren bij elkaar.
Allen voorzien van een Eerbiedig Indiaanse hart
En die altijd achter de Universele wetten hebben gestaan
Sta op! want de tijd voor jou is nu daar!
Laat je zien en laat van je horen,
Want je spirituele Goddelijke krachten
zijn Nu en voor de toekomst heel hard nodig.

De Tijd is Nu aangebroken

dat alle Native Spiritzielen Samenkomen
En hun gevoel van Saamhorigheid en Eenheid
Nu aan de wereld tonen.
Ze beschikken allen over een ' Innerlijk Weten'
en zijn de Nieuwe Spirituele Leiders om Moeder Aarde en de wereld met hun Rechtvaardig hart,
Wijsheid en Liefde te genezen.
Met inbreng van hun Spirituele Gaves en Goddelijke gebeden
zal aan de mens een Nieuwe wereld worden gegeven.

Joan L. 27-11-2012
Met dank en Respect aan Great Spirit.

boodschappen/ Inheemse grootmoeders.nl

Wat zeggen de grootmoeders?

Werelden vinden in een eenvoudige steen onthult werelden in jezelf, zeggen de Grootmoeders. De moed om naar binnen en naar buiten te kijken was een belangrijk kenmerk in de meeste inheemse culturen. In feite was een dergelijk innerlijke reis onvermijdelijk om zo’n nauw contact met de natuur te hebben. Visioenen, dromen, gebeden, ceremonies en rituelen zijn de middelen om via de natuur toegang te krijgen tot de heilige Geestenwereld, zeggen de Grootmoeders.

Het hoogste doel van spiritualiteit is om een mysterie aan te raken dat voorbij woorden ligt, en dat alleen in stilte en eenzaamheid wordt waargenomen, zo zeggen de Grootmoeders. Het luisteren in stilte brengt je in aanraking met de energie, de vibratie en de spirituele kracht die zich in de kern van de Schepping bevinden. De Grootmoeders vinden dat we tot onze innerlijke en tot de geest van alle dingen moeten terugkeren. Die hebben we in de steek gelaten terwijl we elders naar geluk zochten. De Grootmoeders beseffen dat de ontaarding van de geest van de mensheid een onweerlegbaar feit is. De wereldwijde mensenfamilie, een macrokosmos van het tribale systeem, is verdwaald in verwarring en ziekte. We zijn losgekoppeld van onszelf en van de Aarde die ons voedt zowel ons lichaam als onze ziel.

Wij zijn een met de vier elementen - Aarde, Lucht, Vuur en Water. Nederland is nauw verbonden met het element water. Water is vrouwelijke energie en zeer verbonden met de aspecten van de Godin. Water geeft genezing, reiniging en zuivering,. Water wordt geassocieerd met passie en emotie. De Grootmoeders maken zich grote zorgen over de vervuiling van het water. Wij bestaan grotendeels uit water en kunnen niet leven zonder water. We zijn de meest fundamentele kennis kwijt: dat alle leven heilig is, dat alle leven Een is. De Grootmoeders zeggen dat we uit onze roes moeten ontwaken voordat de aarde begint te schudden. Profetieen uit elk van de tradities van de Grootmoeders kondigen aan dat we de Tijden van zuivering ingaan. Het zuiveringsproces is een natuurlijke reiniging van alle opgehoopte negativiteit, veroorzaakt doordat we materialistisch in plaats van spiritueel georienteerd zijn. Ieder deel van de wereld bevat wijsheid, een sleutel om de zuivere vonk van de mensheid opnieuw te ontsteken.
Op weg naar een nieuwe tijdperk met de Wijsheid van de Opperchiefs

De Boodschappen van de Native Opperchiefs dragen bij aan een betere wereld.Wereldwijd wordt er nu van verschillende volkeren uit
respect en eerbied voor hun leefwijze getoond.
Deze transformatie is al reeds eeuwen  geleden voorspeld.
en zoals ook Chief Seattle ooit heeft gezegd:
' Mijn woorden zijn als sterren ze verdwijnen nooit.'


Hun wijsheid en daadkracht  leeft wereldwijd nog  in vele harten voort en
ook hun respectvolle omgang die ze altijd voor Moeder Aarde hebben getoond,
zorgt er nu voor dat hun boodschappen nog steeds wereldwijd worden gevoeld en gehoord.

Er is geen andere religie dat zowel voor Vader Hemel als  Moeder Aarde respect toont en eerbiedigt.
Vele religies zullen  daarom komen te vallen
omdat ze tot inzicht horen te komen dat het nu om gelijkwaardigheid van het mannelijke en vrouwelijke gaat.

Ook grote machtsverschuivingen zullen plaats  gaan vinden,
en vele oude  systemen die gebaseerd zijn op ongelijkheid en onrechtvaardigheid,
zullen verzwakken in de tijd van Transformatie.
Autoritair gedrag en misbruik maken van macht zal gepaard gaan met het creeeren van karma
en waarbij  machthebbers genoodzaakt worden los te laten.

Ook in de spirituele wereld waar er soms  misbruik van Goddelijke gaven  wordt gemaakt
en er respectloos met de heilige Inheemse cultuur wordt omgegaan
zal op een gegeven moment door het universum worden ontkracht
omdat het in de Nieuwe Wereld  om Zuiverheid, Respect  en Eerlijkheid zal gaan.

Joanita.Het nieuwe tijdperk gaat gepaard met de cultuurwijsheid van de Inheemse mens
Een profetische boodschap van White Eagle

       .          

Ooit zal er een tijd komen, dat de vogels dood uit de lucht vallen, 

de rivieren vergiftigd zijn, en de herten sterven in het bos.

Dan zal de westerse mens  in zijn gulzigheid , Moeder Aarde bijna vernietigd hebben.

Maar op dat moment zal het Indiaanse volk, zijn verloren Geest hervinden,

 en zal het samen met miljoenen mensen van alle rassen,

als strijders van de Regenboog oprukken,

om alle obstakels op de weg naar een nieuwe wereld, alles op te ruimen.

En een ieder zal zeggen:  "er is genoeg gepraat,laten we iets doen" 

 "Elke levende ziel, op Aarde tracht uitdrukking te geven aan eeuwig leven"

Grote Schoonmaak van Moeder Aarde
     Ontwaak,

De tijd van grote schoonmaak is nu daar!
Het is een noodzakelijk gebeuren dat vanuit de Kosmos wordt bepaald.

Oude leefpatronen en machtsystemen die voor grote onrecht en onderdrukking in de wereld zorgen zullen allen vergaan.

In die Nieuwe Tijd die komen gaat

zal de mens liefde- en respectvol met elkaar omgaan.

En grote Goddelijke Vreugde is wat er heersen zal.

Ook mens en dier zullen als broeders en zusters met elkaar omgaan

Er zal geen plaats meer zijn voor machtstrijd, egoisme, afgunst, strijd en haat.

De Nieuwe wereld zal vanuit een hoger energietrilling functioneren omdat men ook respectvol met Moeder Aarde om zal gaan.


Ontwaak, Ontwaak,

maak je klaar voor de nieuwe wereld en een beter manier van leven die komen gaat.

Op welke manier het gebeuren zal, staat reeds vast in het Goddelijk plan .

Eeuwen geleden  is er ook al door verschillende spirituele/religieuze bronnen voorspellingen hierover gedaan.

Dat Het Licht het van de duisternis zal winnen, dat staat ook vast.

Nieuw leven gaat vaak met groot lijden daar
voor gepaard.
En het grote lijden was bedoeld dat de mens nog tot Inzicht kwam.

Zij die vanuit ‘het kwaad’ machtspositie in handen hadden  en nog hebben.

zullen gaan beseffen dat er maar Een Almachtige bestaat.

En ook zij die van  Goddelijke spirituele kennis misbruik hebben gemaakt
door op een onwaardige manier mee om te gaan

zullen tot bezinning komen dat  de Heilige waarde hierdoor verloren gaat.


Ontwaak, Ontwaak,

De Tijd van grote schoonmaak is nu daar,

heb vertrouwen dat het grote lijden wat zich nu in de wereld afspeelt

voorgoed voorbij gaat.

En Rechtvaardigheid en Liefde het tenslotte zullen winnen van alle strijd,geweld en onrecht en 

Vervolg;  op de tijd van verandering.....als alles verandert

Joanita.

 Mijn inzichten en boodschappen deel ik vanuit mijn hart wat ook dient te gebeuren. Het is wel niet de bedoeling dat ze voor commerciele doeleinden worden gebruikt en als ze verder gedeeld worden vanuit het hart vraag ik uit repect een dank uit te brengen naar Vader Hemel en Moeder Aarde.

 Met dank aan  Vader Hemel en Moeder Aarde en de Native  Spirituele wereld   (10-10-2012)Grote schoonmaak op komst voor Nieuwe Tijdperk /Lijden voor nieuwe Geboorte van Moeder Aarde.
De Tijd van afscheid nemen van het oude tijdperk was al heel dichtbij.....ja en dat is wat heel hard nodig is.!
Dat het plaats zou gaan vinden was reeds eeuwen geleden al  melding over gedaan.....o.a. via verschillende spirituele/religieuze bronnen, profetieen, etc.,,,.Dat het plaats zou gaan vinden was Zeker, maar hoe precies??.... Zou het misschien vanuit een kosmische ingreep plaats gaan vinden?...want helaas was het grote deel van de mensheid zelf niet bereid  bij te dragen aan een betere wereld en  mede dit  doordat  grotendeels zich te laten leiden door angst…..niet bereid was  aan zichzelf te werken en wat voor de wereld te betekenen…. het niet los kunnen laten van oude leefpatronen en het niet kunnen loslaten van macht. Hierdoor werd het lijden op de wereld groter..
Het lijden die een  Moeder moet ondergaan voor geboorte van nieuw leven.

Want  het was een tijd van  chaos op vele gebieden.....van grote veranderingen…..een tijd van machtstrijd,.... een tijd van machteloosheid,....een tijd van grote onrecht,.... een tijd van machtsmisbruik....een tijd van onderdrukking….. een tijd waar  egobelang  boven gemeenschapsbelang werd gesteld.......een tijd waarin kwade duistere machten het steeds meer overnamen, en waardoor initiatieven werden ondernomen voor het verkrijgen van een betere wereld tegengewerkt werden  door vaak zichtbare en onzichtbare kwade machten…..het kwade bleef   meer over het Goede heersen......de kracht van het Goede verzwakte vaak hierdoor ook al werd er veel ontmaskerd en kwam er veel aan het licht.....doch leek leek het erop alsof sommige mensen geestelijk verlamd en verdoofd waren geraakt en hun ogen en oren sloten tegen onrecht.

Ja het was een zware strijd wat er zich afspeelde op de planeet Aarde........En je kon de lage  energietrilling  van Moeder Aarde merkbaar voelen ......Inheemse volkeren bleven lijden onder de hebzucht van die kwade Machten.......Kinderen bleven lijden onder het egoisme van die kwade  Machten en werden misbruikt en dienden als offers  voor het bereiken van macht en succes......Moeder Aarde bleef lijden onder de invloed  kwade Machten....Volkeren  bleven lijden onder invloed van die Kwade Machten......Het waren vnl kwade Machten die de wereld in handen hadden…...het waren kwade machten die de wereld onder controle wilden blijven houden en die in het bezit waren van geld, wapens, en grote bedrijven, banken, kerken, religieuze- en spirituele organisaties....zo konden mensen slaaf blijven…..En ze bevonden zich overal…...ook  onder politieke wereldleiders......onder de media-en perswereld......onder leidinggevenden….onder gewone burgers….maar veelal bezaten ze  veel geld en bekleedden ze  hoge topfuncties........ze beschikten ook over de Goddelijke informatie van Lichtwerkers en misbruikten die voor hun eigen doelen/belangen......en konden ook daardoor veel goede intitiatieven die tot Verandering zouden kunnen lijden tegenwerken.
 


 

Het was een strijd....ja een zware strijd....en dit komt doordat het merendeels van de mensheid niet bereid was aan zichzelf te werken en vanuit zijn Goddelijkheid een betere wereld te creeeren.........Mensen misbruikten hun macht vanuit gezag.Het Kwade  leek het van het Goede te winnen, want vele mensen gaven de voorkeur aan leugens, aan bedrog, aan oplichting, aan angst, aan haat, aan geld, aan jaloezie, aan strijd, aan machtsmisbruik, aan persoonsverheerlijking,….. aan discriminatie…….Vele religies verrichten negatieve handelingen uit naam van God ……vele volksleiders voelden zich steeds machtiger worden en zeiden een kind van God te zijn ……..De naam en macht van God werd door velen misbruik die in dienst van het Kwade waren en hun ziel daaraan hadden verkocht……en vaak werden ze gevoed door een groot deel van hun volk die hun onrechtvaardig handelen verdedigden. ….die zich blind hielden voor het onrecht wat ze anderen hadden aangericht. Veel huiselijk geweld vond er ook plaats doordat kwade machten zich in mensen gingen vestigen en hun eigen dierbare kinderen en geliefden kwaad  aanrichtten…….

.Ja en elen die deze geestelijke strijd niet meer aankonden besloten om zelf te vertrekken van planeet Aarde…..en daar bevonden zich alle leeftijdscategorieen onder en vooral ook veel jongeren …die zich hier niet meer thuisvoelden…En ook mensen die de strijd niet meer aankonden tegen onrechtvaardige  machtsystemen die uit eigen belang bezig waren o.a. banken, instellingen, zorginstellingen en overheid……. mensen die van de ene op de andere dag alles waren kwijt geraakt en vaak hun leven lang keihard hadden gewerkt of slachtoffer waren geworden van oplichting wat ook nogal veel plaats vond……….de media en pers droegen  bij  door veel  negatieve en verziekte berichten  te plaatsten of te verkondigen die vaak niet bijdroegen aan een betere en rechtvaardige wereld……

Er waren wereldwijd ook veel mensen die doch geloofden om individueel en in groepsverband wat positiefs aan de wereld bij te dragen en namen mooie individuele en collectieve inititiatieven en acties die leidden naar  rechtvaardigheid, harmonie. Alle positieve zaadjes die geplant worden konden  later voor een goede oogst zorgen….

Maar daarnaast waren er ook mensen die zichzelf  als een Lichtwerker beschouwden……. en daar is niets mis mee…….., maar onder deze ' Lichtwerkers' begaven zich ook mensen die veel geld met hun werk probeerden te verdienen aan vele zoekende zielen…..en soms  ook nog gevoelens van discriminatie naar mensen toe hadden met een ander huidskleur….Deze Lichtwerkers waren waarschijnlijk niet op de hoogte van de universele wetten die een Lichtwerker hoort na te leven…. Ja en dit alle vond wereldwijd plaats...Dit alles zijn geen vooroordelen, maar waarlijke feiten.

       

 Ja …onze Moeder Aarde is ziek gemaakt en kan haar kinderen hierdoor nauwelijks meer goede voeding en levensenergie verschaffen……..hoe door te komen dan op deze  grotendeels  verziekte planeet? En waarom ervaren ‘ Werelddienaren/Hoeders van de Aarde’ zoveel weerstand en spot om zich heen? Het antwoord op mijn vraag luidde alvolgt:
‘ Door  te bijven bidden voor jezelf en voor de wereld…..en iets te doen met de mooie inzichten die je aangereikt krijgt voor het leven …..door ondanks alles te blijven kijken wat je van jezelf nog kunt bijdragen voor een betere en vreedzame wereld……door aan jezelf te blijven werken en ondanks alles  in het Goede te blijven geloven….…en je LevensInspiratie/enthousiasme niet kwijt te raken…Vertrouwen te blijven hebben in alles wat hierna komt  alleen maar mooier en  beter kan zijn. Maakt niet uit hoe het plaats zal vinden ….MAAR DAT ER EEN BETER MANIER VAN LEVEN KOMT  EN DAT HET PRETTIGER EN AANGENAMER ZAL ZIJN, DAT IS ZEKER!
EN AL WAT VANUIT EEN LIEFDEVOL HART VAN MIJN KINDEREN NAAR MIJ TOE VERRICHT WORDT EN NAAR ELKAAR BEHOUDT IN HET UNIVERSUM ALTIJD ZIJN KRACHT EN WAARDE
.’

Ik hoop dat mensen die graag ook naar een betere wereld streven en  zich soms machteloos en ontmoedigend  voelen door deze boodschap weer wat  hoop en  inspiratie zullen  krijgen.Dit mag vanuit een respectvol hart gedeeld worden.

Joanita L.
Met dank aan Vader Hemel en Moeder Aarde!


Ontmoeting Zielsverwanten bevestigd het ' Weten'


 

Het is zo mooi als we elkaar tegenkomen.
Als we naar elkaar toe worden geleid op welke manier
dan ook.
Al is het maar ook voor even, maar een waardevol gelegenheid
die vaak vanuit  het universum wordt geregeld
bied ons de kans om ons ‘ weten’ en inspiratie met elkaar te delen.
Van hart tot hart met elkaar te spreken,
waarbij geslacht, leeftijd, of afkomst niets uitmaakt.
Het is een gevoel van thuiskomen waarbij we onszelf mogen zijn
en niet bang hoeven te zijn dat we verkeerd worden begrepen,
wat zich nogal vaak  voordoet in het dagelijks leven.
We hebben maar weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen,
en hoeven elkaar niet veel uit te leggen, of elkaar te overtuigen.
We raken niet uitgeput, maar voelen ons juist energierijk.
 
We herkennen elkaar vanuit ons denkvisie en vanuit het ‘weten’.
door vanuit ons  hart met elkaar te spreken.
Het kunnen ontmoetingen  met een zielsverwant zijn, of met een zielengroep.
Maar door de mooie ontmoetingen en de inzichtrijke gesprekken.
wordt er veel van ons spiritueel denken over het komend Nieuwe tijdperk bevestigd.
Na zo’n zielsontmoeting weten we het dus zeker dat het geen onzin is wat wij Voelen en wat wij Weten
Het  vraagt van ons alleen nog veel geduld en Vertrouwen te blijven hebben.
We zijn het Universum dankbaar voor de bijzondere en waardevolle  zielsontmoetingen..

Joanita L.

 


 

 


Rede van opperhoofd Seattle

     

Groot opperhoofd Seattle van de Indiaanse Dwamisch stam. Geboren in 1786 en overleden in 1866.

Onderstaand citaten van de toespraak (1854) van  Seattle aan de gouverneur van Washington die het land van de Indianen wou kopen, is heden nog zeer actueel.

" Hij behandelt zijn moeder, de Aarde en zijn broeder de lucht, als koopwaar, die hij kan uitbuiten en weer verkopen als goedkope bonte kralen. Zijn honger zal de aarde kaal vreten, en slechts een woestijn achterlaten. Inderdaad wat de westerse mens vooruitgang noemt, is in feite vernietiging.Wat er met Moeder  Aarde gebeurt, gebeurt met de kinderen van de Aarde! U moet uw kinderen leren dat de grond onder hun voeten de as  van onze grootvaders is. Leer de eerbied voor de Aarde, en vertel ze dat de Aarde vervuld is van de levens van onze voorouders: dat de Aarde onze moeder is. Wat er met de de Aarde gebeurt, gebeurt met de kinderen van de Aarde. Als de man op de grond spuwt, spuwt hij in weze op zichzelf.

Ik ben een rode man en dom? De Indiaan houdt van het water, en de geur van de wind, gezuiverd door de middagregen . De lucht is kostbaar voor de rode man, want alles deelt dezelfde lucht. De dieren, de bomen, de mensen, alles heeft deel aan dezelfde lucht.

Wij zullen uw aanbod ons land te verkopen in overweging nemen. Als wij besluiten het aanbod aan te nemen, wil ik één voorwaarde stellen: De blanke man moet de dieren in dit land beschouwen als zijn broeders. Ik ben een wilde en ik begrijp het niet. Ik zag duizend rottende buffels in de prairie. Achtergelaten door de blanke man die ze neerschoot vanuit een rijdende trein. Ik ben maar een wilde en ik kan niet begrijpen hoe het rokende paard belangrijker kan zijn dan de buffel, die wij alleen maar doden om in leven te blijven.Wat is de mens zonder dieren? Als alle dieren weg zijn, zal de mens sterven aan een gevoel van grote eenzaamheid. Want wat er gebeurt met de dieren gebeurt spoedig ook met de mens. Alle dingen hangen samen."

"Mijn woorden zijn als de sterren, ze verdwijnen niet."  aldus Seattle.

 

Een mooie Surinaamse ' Oudste'


Bron: telegraaf

Geschiedenis Suriname:
Rond 500 na Christus trokken afstammelingen van deze Arowakken van deze Mabaruma-cultuurfase vanuit het Westen het laagland van de Guyana's binnen en verdreven waarschijnlijk de surinne, een primitief volk dat leefde van visvangst en schelpdieren. Van deze Surinen is waarschijnlijk de naam Suriname afkomstig. De Arowakken vestigden zich vooral langs de kust, maar trokken ook via de rivieren het binnenland in, tot aan de stroomversnellingen van Wonotobo, waar overblijfselen van deze stammen zijn gevonden. De Arowakken vormden waarschijnlijk een goed ontwikkelde beschaving die vanwege de veel voorkomende overstromingen in de moerassen van het kustgebied kleiterpen opwierpen om hun vruchtbare landbouwgrond en woongebied te beschermen. Ze waren vooral landbouwers, vissers en verzamelaars. Ze cultiveerden de cassave, ananas, kalebas, papaja, tabak, katoen en pijlriet en richtten zo een bloeiende samenleving op. Bron: Wikipedia
Vrijheid voor Leonard Peltier/de held van de Inheemse Noordamerikanen.


Boodschap voor Obama over Leonard Peltier.
05-01-2014


https://www.facebook.com/4leonardpeltier


      

 

Geen woorden....maar daden! Daar is het waar het om gaat.


Obama, president van Amerika, Leonard Peltier heeft z’n zware strijd van 38 jaar  gevangenschap moedig en krachtig gedragen.

Het is de taak aan u om hem vanuit Rechtvaardigheid nu eindelijk Vrij te laten.

 

Obama, Wees eens eerlijk en kom uw mooie woorden over Verandering en Rechtvaardigheid eens na.

Zet die eindelijk ook eens om in daden vooral wat de Inheemse bevolking van Amerika aangaat.

Laat  aan de bevolking zien dat u werkelijk voor rechtvaardigheid gaat en daar niet alleen maar over praat.

Leonard Peltier een van de Inheemse Wounded Knee strijders hoort nu te worden vrijgelaten en als een grote held door zijn volk naar de wereld te worden uitgedragen.

De Inheemse bevolking van Amerika hoort nu na eeuwenlang erkenning te krijgen.En ook hun vele leiders die gedood zijn omdat ze  hun woongebieden wilden beschermen en voor wilden strijden.

 

Op de herdenkingsdienst van Mandela heeft u vele mooie woorden ook over rechtvaardigheid uitgesproken.

Maar in het land waar u al 5 jaar  regeert kan de Inheemse bevolking daar nu niet meer in geloven.

Want u verzet zich ook om Leonard Peltier vrij te laten komen.

Hij zit nu al 38 jaar onterecht in gevangenschap.

Ook andere amerikaanse presidenten hebben verstek laten gaan.

Ondanks de inzet  wereldwijd van vele mensen die zich jarenlang al voor z’n vrijheid strijden.

En het ook Mandela ‘s wens was hem van zijn gevangenisschap te bevrijden en zo ook de wens van vele andere leiders.

 

Obama wordt eens wakker en laat uw hart eens spreken.

U zou als afstammeling van een slavenverleden toch beter moeten weten.

Hoe het voelt als aan een eeuwenlang onderdrukte volk nog steeds geen respect en erkenning wordt gegeven.

Kom uw woorden van Rechtvaardigheid in dit geval  ook eens na.

En laat zien dat u ze in daden waarmaakt.

 

Uw toestemming voor vrijlating van Leonard Peltier berust op een Rechtvaardige daad

en op een grote wens van Mandela die in vervulling gaat.

 

Joan L. (een Wereldburger Wonend in Nederland/ Geboren in Suriname).

Boodschap voor Obama na boodschap van Mandela ontvangen.  07-12—2013. Voor boodschap van Mandela (zie rubriek aktueel.)

Respect en berscherming voor de Nation Americans rijke cultuurerfgoed

Een Boodschap van de ' Noord- en zuid Amerikaanse Inheemse oudsten'
' Onze rijke spirituele cultuurerfgoed hoort met respect behandeld te worden en goed beschermd te worden tegen hebzuchtigen die gericht zijn op commerciele en status doeleinden .


De hoogstaand cultuur van de Inheemsen dient beschermd te worden en niet misbruikt te worden voor status en commerciele doeleinden. Hun hoogstand cultuur verbonden met Moeder Aarde is voor ingaan van het nieuwe Tijdperk van grote waarde. Er dient op een respectvolle manier mee om te gaan en niet met het doeleinde om er grote winst uit te slaan. Vele Europeanen bezoeken Inheemse gebieden vaak om met zichzelf in balans te komen en om de wijze spirituele inzichten en boodschappen van hen aan te horen. Doch als men in land van herkomst is teruggekeerd gaat men aan het werk met het schrijven van boeken, het geven van healings en workshops die men van hen heeft geleerd. Doch de eer die zij verdienen komt hen niet toe, en gaat men er vandoor met hun rijke cultuurerfgoed. Gelukkig zijn er onder hen die er nu ook voor waken dat ze ook niet nog eens hun wijze kennis en geheimen des levens kwijtraken. Ze laten zich daarom ook niet omkopen, en leven vanuit de universele wetten van de tien geboden. Joan L.Hier de website van Native Americans die zich verzetten tegen elke vorm van misbruik van hun cultuurerfgoed. Er is hen al heel veel afgepakt en nu ook nog hun wijze kennis en cultuurtradities afpakken?
http://newagefraud.org/about.html

Moeder Aarde en wij zijn Een.


Wij allen zijn verbonden met Moeder Aarde.
Wij horen goed voor haar te zorgen .
Want dat is onze taak.
Ze voedt ons elke dag.
En ook helpt ze ons genezen
Door nieuwe energie aan ons te geven.
Als we rust nodig hebben en contact met haar zoeken..
Zullen we ons weer Een met haar voelen.

Grond teruggeven aan Vs Indianen 05-05-2012

Indianen in de Verenigde Staten moeten enkele gebieden terugkrijgen, stelde de speciale rapporteur van de Verenigde Naties. De expert James Anaya heeft net 12 dagen door de VS gereisd voor gesprekken met opperhoofden van indianen in meerdere staten. 'Het gevoel van verlies, vervreemding en minderwaardigheid overheerst onder de indianen', zei Anaya in een verklaring vrijdag (lokale tijd). 'Duidelijk is dat er nog veel verzoening nodig is.' De VN-rapporteur wees vooral op het gevoelige punt van het verlies van stamgebied, zoals de Black Hills in South Dakota en de San Francisco Peaks in Arizona. Bron: Ad

Ze keren terug de Oude Wijzen.vervolg op :De tijd van Verandering...als alles verandert

>Ze keren terug over heel de aarde, ze keren terug. De oude leringen van de aarde. Mijn vriend ik geef je ze en door hen zul je begrijpen, door hen zul je zien en weten. De oude wijsheid leeft reeds voort in het hart van de mensen van verscheidene volkeren. Ze zullen zich steeds meer gaat openbaren in de tijd van Transformatie en Ontwaken. Boodschap van Indiaanse oudsten: ' Onze vaders gaven onze vele wetten, die zij op hun beurt hadden doorgekregen van hun vaders. Deze wetten waren goed. Ze hielden ons voor dat alle mensen elkaar met respect moesten behandelen, dat het een schande was een leugen te vertellen, dat we alleen de waarheid mochten spreken. Ons werd geleerd te geloven dat de Grote Geest alles ziet en hoort en nooit iets vergeet. Ze keren terug met hun geboden op aarde.....Zij die altijd respectvol met onze Moeder Aarde hebben geleefd' (Uit de bundel: Transformatie/Ontwaken).

Het is een volk dat bijna niet van zich laat horen
Hoewel ze alle recht hebben voor hun belangen op te komen.
Er is hen door de eeuwen heen heel veel afgepakt;
Hun land, cultuur, waardigheid en taal.
en ook hun ook natuurrijke bestaan.
Ze werdem als vreemde wezens beschouwd
en velen werden  door de kolonisten vermoord
en ook de vele bizons die ze als hun broeders hadden beschouwd
Moeder Natuur raakte met hun bloed en tranen besmeurd
en ook hun kinderen werden in internaten gestopt


Ze reizen nu de wereld rond om ceremonieen naar Moeder Aarde uit te voeren
en hun boodschappen aan  andere volkeren uit te dragen... met hun filosofie wat de mens zaait, zal die oogsten.

Ontwikkelingen Klimaat top


De bijeenkomst van de grote Wereldleiders zal niet veel opleveren zonder de aanwezigheid van de Inheemse mens.Daar bevindt zich de kennis en informatie over de omgang van onze Moeder Aarde.

Het volk  dat over de juiste spirituele inzichten en wijsheden beschikt voor het creëren van een nieuwe- en betere wereld.De  mens die nooit het contact heeft verloren met onze Moeder Aarde en altijd vol respect is omgegaan.

De Wereldleiders moeten zich bewust van worden dat een nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders.Zonder de juiste leiderszal de G-20 een verloren zaak zijn. Er zal naar hen geluisterd moeten worden door de kapitalistische wereld en de westerse mens.

Hierdoor zal de inheemse de erkenning krijgen die hij al eeuwen verdiend en hierdoor komt het onrechtvaardig verleden weer in balans.Het zijt zoooo!!


2 april 2009 Joan Lindveld.

 

 

Bolivia maakt zich op voor top van Moeder Aarde

Wo, Mrt 31, 2010     (Bron: Happynews.nl)


LA PAZ (IPS)  Duizenden inheemse leiders, vakbondsmensen en milieubeschermers verzamelen zich van 19 tot 22 april in het Boliviaanse Cochabamba voor een Wereldconferentie over Klimaatverandering en de Rechten van Moeder Aarde. Zij willen een ander geluid laten horen dan de mislukte klimaattop in Kopenhagen, afgelopen december.

De conferentie wil een referendum over klimaatverandering organiseren voor de wereldbevolking, een actieplan schrijven voor een internationaal klimaattribunaal en voorstellen doen voor onderhandelingen in VN-verband.

Rechten van de Planeet
De conferentie heeft de steun van de Boliviaanse president Evo Morales en meer dan 240 activisten, intellectuelen en veelal indiaanse maatschappelijke bewegingen. Ze pleiten voor een verklaring van de rechten van de planeet.

De organisatoren hebben grote kritiek op de reguliere klimaatonderhandelingen. De arrogantie van de Verenigde Staten, de Europese Unie en transnationale organisaties is op dit moment allesbepalend. Dat werd zichtbaar in Kopenhagen, waar een paar landen de afspraak er doordrukten om niets te doen tegen de stijgende temperaturen en de schade die de klimaatverandering aanricht, luidt de aankondiging van de bijeenkomst. De tekst werd opgesteld door grote organisaties als Friends of the Earth Latijns-Amerika, de Vakbondsfederatie van de Amerikas en de boerenbeweging Via Campesina.

Volgens hen lijden we onder een beschavingscrisis, veroorzaakt door het kapitalisme en de logica van uitbuiting, racisme en patriarchie. Dat is te zien aan het groeiende aantal militaire bases in verschillende delen van de wereld en humanitaire bezettingen die eigenlijk oorlogen zijn. Door markten te bezetten en natuurlijke hulpbronnen veilig te stellen probeert het kapitalisme zijn eigen crisis op te lossen, aldus de opstellers. Daar willen zij het recht om goed te leven tegenover stellen.

Inheemse volken
De conferentie onderscheidt zich door voor en met inheemse volken te zijn, meer dan welke conferentie ook die tot nog toe is gehouden, zegt de Boliviaanse econoom Stanislaw Czaplicki. Met hun kennis over de natuur kan klimaatverandering duidelijk worden aangewezen. Samen met maatschappelijke organisaties hebben ze al een wereldwijde beweging gevormd om de planeet te verdedigen, zegt hij.

Het is een andere beweging dan de politieke groepen in Europa die voor een beter milieu zijn, want die distantieren zich niet van het kapitalisme en van de internationale financiele instellingen, aldus Czaplicki.

Liefde is de motor van het leven

  

  (woorden van een Lakota sjamaan uit het Pine ridge gebied)

"De liefde is de motor van het leven. Voor mij is liefde schenken een heilige rite. Ik hou met heel mijn hart van de mensen, de dieren, de planten en stenen. Liefde is de sleutel tot onze eigen innerlijke vrede.

Voor ons zijn kinderen heilig. Ze verdienen al onze liefde. Wij Lakota's voelen en zien de liefde elke dag als we de zon begroeten of de vlucht van de adelaar door de lucht observeren. Alleen wie zichzelf lief heeft gaat met opgeheven hoofd door het leven. Hij heeft genoeg van eigenwaarde om zich te verweren tegen problemen en negatieve invloeden. Wie zichzelf kan liefhebben, aanvaardt zichzelf zoals hij is met al zijn zwakke eigenschappen en fouten. De kracht van je eigen Liefde reinigt je lichaam en ziel.

Iemand die zijn medemens met Liefde bejegent, hoeft niet bang te zijn voor ziekten. Hij heeft de Kracht van Tunkashila ( de Oppermacht) in zich.'

" Grootvader"

Bevrijding van Machtsmisbruik

Mijn boodschappen, gedichten en artikelen die betrekking hebben op een harmonieuze samenleving en een beter welzijn


Bevrijding van Macht (onderdrukking en manipulatie)

Machtsmisbruik is de grootste boosdoener en vernietiger op deze aarde.

Men kan op een positieve manier of op een negatieve manier met macht omgaan, maar veelal wordt er in het leven op een negatieve manier mee omgegaan. Machtsmisbruik doet zich in allerlei vormen van relaties voor .

De mens misbruikt zijn macht o.a. ook naar Moeder aarde toe, naar de dieren en naar het heelal, en heeft daardoor heel veel vernietigd.
In het dagelijks leven komt er ook heel veel machtsmisbruik voor. o.a. in ouder- en kind relatie/ in werkgever - werknemer en clienten relatie/ in manager en medewerker relatie/ in leraar en leerling relatie/ in politiekeleider- en volk relatie/ in man en vrouw relatie/ in familierelatie/ in kerk en leden relatie/ in Staat-en burger relatie/ in banken/bedrijven- en clienten relatie/ in media/pers en  burger relatie, in arm-en rijk relatie, etc.

Op werkplekken is de vorm van machtsmisbruik het meest merkbaar, en zorgt vaak voor een verziekte werkklimaat, waardoor het bedrijf vaak ook een grote ziekteverzuim kent. Machtsmisbruik van leidinggevenden zorgt voor veel ontevredenheid en ongelijkheid onder medewerkers en vaak ook onder clienten. Doordat mensen uit angst niet voor hun mening durven uit te komen ontstaan er veel roddels, wantrouwen en een negatieve sfeer op de werkvloer, met alle gevolgen van dien.

Machtsmisbruik zorgt vaak ook voor strijd, weerstand, verdeeldheid, onderdanigheid, onderdrukking, ontwikkelingsbeperking, onrechtvaardigheid, en niet te vergeten ook tot vele ziektes leiden. Ziektes ( zowel lichamelijk als geestelijk) als men zich niet durft te verzetten tegen machtsmisbruik. Een dier is minder in staat zich te verzetten tegen machtsmisbruik dan de mens.
In veel landen maken politieke leiders misbruik van hun macht naar het volk toe door te beslissen wat zij denken dat goed voor het volk zou zijn.

De vraag is hoelang de mens zich nog wil laten domineren door machtsmisbruik.? /
Hoe lang duurt het nog voordat hij gaat werken aan innerlijke bevrijding? Hoe lang duurt het dat hij zich niet meer laat domineren door de negatieve macht?
Hoe lang duurt het dat hij zich van zijn angst bevrijd?
Het is daarom van belang te kijken in onze eigen leef-werkomgeving of we ook met machtsmisbruik te maken hebben of die zelf ook naar anderen hanteren? Want ‘verbeter de wereld’  begint vaak bij onszelf.

J.L.

De Indiaanse leefcultuur met moeder Aarde

                                                                                                                                    

"Voor Indianen was de aarde niet slechts een materie of koopwaar, maar de heilige basis van hun bestaan. Zij wisten nog te luisteren naar de stemmen van de wind en de bomen, van de planten, stenen en dieren. Zij waren vol eerbied voor de Grote Geest die zich in alles manifesteert.

Hun manier van leven zorgde voor een tragische botsing tussen de totaal verschillende leefwijzen en tradities van de westerse mens en de Indiaan. De Indianen hebben steeds tevergeefs geprobeerd om begrip te wekken voor hun manier van leven en denken en hebben tevens herhaaldelijk gewaarschuwd tegen de arrogante en onverantwoorde houding van de westerse mens  ten opzichte van de aarde".

(Woorden van Ton Lemaire (cultureel antropoloog) uit zijn boek ' We zijn een deel van de aarde' . )

De Lakota was werkelijk een mens van de natuur. Hij hield van de aarde en alles wat met de aarde te maken had. De ouderen waren letterlijk van de aarde gaan houden en zaten of lagen op de grond met het gevoel dichtbij een zorgzame moeder te zijn. Het was goed voor de huid om met de aarde in aaraking te komen en de oudere mensen vonden het heerlijk om hun schoeisel uit te doen en met hun blote voeten op heilige aarde te lopen. Hun tipi's stonden op de aarde en hun altaren waren van aarde gemaakt. De vogels die in de lucht vlogen, kwamen op de de aarde uitrusten en het was de laatste woonplaats van alles wat leefde en groeide. De aarde was verzachtend, versterkend, reinigend en genezend.

Dat is de reden dat de oude Indiaan nog steeds op aarde zit... Op de grond zitten betekent voor hem dat hij dieper kan nadenken en intensiever kan voelen; hij kan de mysteries van het leven beter doorgronden en zich meer verwant voelen met andere leven om hem heen.... Voor het dier en de vogel bestond een broederlijk gevoel dat de Lakota veilig tussen hen deed leven, en de Lakota's kwamen hun gevederde en behaarde vrienden zó na, dat ze in ware broederschap dezelfde taal spraken.

De Lakota was wijs. Hij wist dat het hart van de mens hard wordt wanneer hij uit de buurt van de natuur is, hij wist dat gebrek aan respect voor groeiende , levende dingen al gauw tot gebrek aan respect voor de mens leidt".

( Tekst van Luther Staande Beer, opperhoofd van de Ogalala Sioux, onderwijzer, schrijver en tolk)

 

Samenwerking


fotograaf; Safano C.

Samenwerking met de Natives van Amerika erg belangrijk.
President Obama heeft een jaar geleden voor zijn presidentschap aangegeven dat hij een jaarlijkse Indianen- top wilt met Indianen stammen.
Hopelijk wordt deze belofte gauw in beweging gezet..Hij kan wat voor ze betekenen vanuit zijn positie, maar ook zij kunnen wat voor Amerika betekenen vanuit hun eeuwenoude wijsheden.
Hierdoor wordt de traumatische geschiedenis van dit volk, maar ook de totale geschiedenis ( slaventijd) van Amerika weer in balans gebracht.

De indiaanse filosofie gaat nooit verloren

    Beste bezoeker,

Zoals ik in mijn welkomstrubriek heb aangegeven spreekt de Indiaanse filosofie mij heel erg aan en heb ik veel respect voor. Het is te betreuren dat dit volk ( en ook andere inheemse volkeren) door de eeuwen heen van hun woongebieden verdreven zijn, in grote aantallen vermoord zijn en in vele Zuid- en Latijns Amerikaanse landen nog steeds niet de erkenning krijgen die ze als volk verdienen.

Ondanks dat het volk zo heeft moeten lijden ben ik ervan overtuigd dat hun leeffilosofie nooit verloren zal gaan en altijd zal blijven voortleven. En ook blijven generaties doorwerken hun grote eerbied aan Moeder Aarde uit te brengen d.m.v. ceremoniën op verschillen plekken in de wereld. Hun sterke verbintenis met Moeder Aarde gaat ook nooit verloren. Verschillende opperhoofden hebben tijdens de veroveringen van hun gebieden, krachtige wijze woorden vanuit hun hart en ziel uitgesproken.

Hun spirituele levenswijsheden kunnen momenteel een grote positieve bijdrage leveren in de wereld en vele machthebbers tot inzicht brengen. Dat is ook de nieuwe tijd waar we naar toe gaan. De 'kleine' primitieve mens mag nu naar buiten komen met z'n grote geestelijke rijkdom en de ongezonde wereld daarmee helpen genezen. Zo wordt alles weer in balans gebracht.

                        

De tien geboden van de inheemsen

 

1* De aarde is onze Moeder, zorg goed voor haar.

2* Koester al je relaties.

3* Open je hart en ziel voor de grote Geest.

4* Alle leven is waardevol en kwetsbaar; behandel deze met respect.

5* Neem van de aarde wat nodig is, en niet meer.

6* Doe wat nodig is voor het goede van alles.

7* Dank de Grote Geest voor elke nieuwe dag.

8* Spreek de waarheid, wees goed voor anderen.

9* Volg de ritme's van de natuur: sta op en rust met de zon.

10* Geniet van je reis op aarde, maar laat geen sporen achter.

                                     Yahoo.Maya Oudsten waaronder Don Alejandro hebben eerder deze maand een bezoek gebracht aan de Verenigde Naties om over 2012 te spreken. De Oudsten brachten de dertien kristallen schedels mee, enorme reservoirs van kennis die op het juiste moment worden gepresenteerd aan de samenleving.

De conferentie werd gehost door de Society for Enlightenment and Transformation (SEAT), de spirituele tak van de VN, om een eind te maken aan de paranoia rond het doemscenario en een boodschap te brengen van hoop en vrede.De bijeenkomst markeerde ook gelijk de opening van de ‘Legende van de 13’, een serie evenementen waarbij de 13 kristallen schedels van de Maya’s voor het eerst bij elkaar gebracht worden.

Te midden van de politieke en milieuproblematiek escaleert de publieke angst voor een mogelijk eind van de wereld. Voornamelijk in Noord-Amerika, waar spiritualiteit heeft plaatsgemaakt voor hyper-industrialisatie en technologische ontwikkeling, neemt de angst voor 2012 met elke ramp of catastrofe toe.

Vele burgers nemen de voorspelling serieus dat de wereld zal imploderen in de komende twee jaar. Echter laat Maya Oudste Don Alejandro weten dat de angst ongegrond is en dat we ons juist zorgen moeten maken over hartaanvallen doordat de mens veel teveel nadenkt.

Honderden jaren heeft de laatste dag van de oude Maya kalender een diepe boodschap meegedragen aangaande het noodlot van de wereld. Echter is de voorspelling, die duizenden jaren geleden door feilloze Maya-astrologen is gedaan, zo slecht geïnterpreteerd in het westen dat ze de oorspronkelijke betekenis heeft verloren.

Volgens Maya-historicus Don Pedro Chuc Pech markeert 2012 het einde van de vijfde periode van de Zon, die 5.200 jaar nodig heeft om een cyclus af te ronden. De zesde periode begint op 21 december 2012, een tijd waarin Moeder Aarde wordt aangevuld met de energie van Grootvader Zon.

Alan Steinfeld, directeur van New Realities, heeft zich ingespannen om de dertien kristallen schedels, waarvan sommige meer dan 5.000 jaar oud zijn, samen te brengen in New York City. Maya Oudste Humbatz Men sprak ernstig over het menselijk ras die haar kosmische essentie heeft verlaten en is vergeten. “Voordat de westerse kolonialisten onze wereld verpestten kenden de Maya’s vele geheimen van de kosmos,” zei hij.

Hij sprak over hoe weinig spirituele kennis mensen hebben, het gebrekkige westerse onderwijs in vergelijking met dat van de Maya’s en de destructieve en afleidende westerse technologie die ons afhoudt van onze kosmische afkomst.

De Oudsten spraken hoop uit voor de toekomst, maar brachten ook een waarschuwing over: onze planeet wordt geplaagd door de ziekte van hebzucht en geweld. Don Alejandro heeft van zijn 82 levensjaren 20 gespendeerd aan het rondreizen van de wereld om zijn kennis te delen met de mensen. Het samenbrengen van de mensen, leren over eenheid. Niet meer afgescheiden, maar collectief. Vaak wordt zijn wijsheid afgewezen of geridiculiseerd. Maar hij is vastbesloten door te blijven zetten.

“We zijn vlakbij een tijdperk waarin geld waardeloos zal zijn, waardoor we verder moeten gaan kijken dan de materiële wereld om ons weer te verbinden met spiritualiteit,” besloot hij.

Bron: internet


Ode aan onze moeder Aarde

Oppergodin en symbool van vruchtbaarheid en harmonie

U bent van heilige waarde voor alle levende wezens hier op deze aardbol

Zonder uw aanwezigheid hadden wij uw kinderen geen bestaan

U schenkt ons veel natuurrijke voeding en genezende planten

Wij moeten zuinig en respectvol met u omgaan

Anders zullen wij de gevolgen met lede ogen moeten aangaan

Moeder Aarde heel veel dank voor al uw Goddelijke natuurrijke waarden

J.L

 

De kracht van de wereld werkt altijd in cirkels

 

In alles wat een indiaan doet, vindt u de cirkelvorm terug, want de Kracht van de wereld werkt altijd in cirkels, en alles tracht rond te zijn. Vroeger, toen wij een sterk en gelukkig volk waren, kwam al onze Kracht uit de heilige kring van het volk en zolang de kring niet verbroken werd, ging het ons volk goed. De bloeiende boom was het levende middelpunt van de kring en de cirkel van de vier windstreken deed hem gedijen. Het oosten gaf rust en licht, het zuiden gaf warmte, het westen gaf regen en het noorden, met zijn koude en machtige wind, gaf kracht en weerstand. Dit hebben we door ons geloof van de natuur geleerd. Alles wat de Kracht van de wereld doet, gebeurt in een cirkel.De hemel is rond en ik heb gehoord dat de aarde ook rond is als een bal, en de sterren eveneens.De wind draait rond als hij op zijn sterkst is. Vogels bouwen ronde nesten omdat hun geloof gelijk is aan het onze. De zon komt op en gaat onder met een boog. De maan doet hetzelfde en beide zijn rond.

 Het leven de mens loopt in een cirkel van kinderjaren tot kinderjaren en zo is het met alles waarin krachten zich bewegen. Onze tipi's waren rond als de nesten van de vogels en ze werden altijd in een cirkel geplaatst, de kring van het volk, een nest uit vele nesten dat de Grote geest bestemd heeft om onze kinderen in uit te broeden.  

(passage uit de biografie van Hehaka Sapa of Zwarte Eland, een Lakota indiaan).

Zwarte Eland bezat een unieke geestelijke macht die ieder direct opviel en was tijdens zijn jeugd door grote priesters ingewijd in de heilige tradities van zijn volk.

Dialoog met onze Genadigde- en Barmhartige MoederAarde


Dialoog met onze Genadigde- en Barmhartige MoederAarde.

 ' Onze geliefde MoederAarde' vroeg ze: 'Hoe kunnen wij uw kinderen u helpen te genezen?' 

- ' door op een eerbiedige- en verantwoordelijke manier met mij om te gaan' antwoordde Moeder der Aarde.

- ' is dat alles moeder? vroeg ze verbaasd ' meer niet?'.

- ' Nee niet meer en niet minder' was het antwoord van MoederAarde aan haar.

- ' Ik had nooit gedacht dat het zo simpel lag, maar dat moet ons toch zeker lukken' zei ze toen.

- 'Ja, dat zou jullie zeker moeten lukken mijn kind, maar zo makkelijk is het niet, want er is veel gebrek aan respect en  liefde  in jullie wereld, en mede ook naar mij toe. Mede hierdoor gaat het ook slecht met mijn bestaan ' antwoordde Moeder.

- 'Hoe komt het dierbare moeder dat wij het contact met u zijn kwijtgeraakt?' vroeg ze.

- 'In de westerse wereld komt het door de drang naar welvaart en materialisme. Hierdoor is het contact ook grotendeels met mij verloren gegaan, en ook het respect naar mij toe, maar ook omdat het mannelijke in jullie wereld veel meer eerbiedigt wordt dan het vrouwelijke. Ik ben een Moeder die mijn kinderen van zuurstof en voeding voorziet, en natuurlijk ook de dieren, maar vele volkeren wereldwijd zijn zich van deze GROTE LEVENSWAARDE niet bewust . Grote natuurgebieden moeten het vaak ontgelden door grote bomenkap, en hier lijd mijn bestaan heel erg onder.  Inheemse volkeren die mij proberen te beschermen worden bedreigd of vermoord door grote rijke egoistische bazen, en tevens natuurcriminelen genoemd dienen te worden.  De vele gevolgen hierdoor zijn niet te overzien, maar ondanks dat gaat men door.  Er zijn  wel enkele 'Hoeders' die het contact met mij proberen te houden en mij ook proberen te beschermen, maar het grootste deel van de mensheid voelt geen enkele verbintenis en verantwoordelijkheid naar mij toe, ondanks de vele zichtbare gevolgen o.a. de grote klimaatverandering wordt er nog steeds meer aan economisch belangen gedacht dan vanuit natuur-, milieu- en gezondheidsbelang.' vertelde Moeder haar.

- ' Maar Moeder hoe kunnen wij jouw kinderen meer vanuit ons hart gaan leven?'vroeg ze zeer bezorgd.

- ' Door meer naar jullie gevoel te luisteren zoals jullie kinderen dat doen, want die leven nog vanuit hun  gevoelswereld. Het hart is bij vele van jullie geblokkeerd geraakt, en door jullie gesloten hart geven jullie ook maar weinig om elkaar en kunnen jullie mij ook niet horen, zien of voelen, ondanks mijn verbondenheid met jullie. En zo voeden jullie ook jullie kinderen op waardoor deze kinderen ook geen of weinig contact met mij voelen of krijgen, hoeveel behoefte ze daar ook aan zouden hebben. De welvaart wereld veroorzaakt bij kinderen veel onrust, emotionele en geestelijke problemen wat velen ook uit balans brengt.  De natuur is een plek waar jullie en je kinderen ook rust en vooral ook vrijheid kunnen ervaren, maar ook waar de creatieve geest zich ook goed kan ontwikkelen.. De natuur is een mooie-, en gezonde vertoefplaats niet alleen voor de dieren, maar ook voor de mensheid ' antwoordde onze Genadige MoederAarde.

-' Moeder hoe kunnen wij helpen u te genezen? vroeg ze.

- 'Door jullie dus meer op de natuur te richten, en haar lief te hebben. Haar met liefde en respect te behandelen, maar vooral ook door aan jullie zelf te werken . Het is een wisselwerking, want hoe meer jullie aandacht aan de natuur besteden, hoe meer jullie ook van haar terugkrijgen. De natuur is rijk aan vele Genezende planten voor de mensheid, en is daarnaast ook de woonplaats voor vele dieren. Als de mens zich meer op de grote rijke levenswaarde van de natuur richt zal er ook een heel andere wereld ontstaan., want de natuur zal genezen  van de vele  gif en verwondingen die in haar hebben plaats gevonden, maar vooral ook door jullie hart te openen voor de Wijze boodschappen van Inheemse volkeren hoe zij met mij omgaan. Hoe meer mensen wereldwijd zich verantwoordelijk voor mij gaan voelen en respect voor mij gaan tonen hoe beter het met mij zal gaan, en ook nieuwe generaties kunnen rekenen op een betere wereld. Laten vooral ook milieu- en gezondheidsbelangen prioriteit hebben  boven economische belangen. '. Verwond en vergiftigd mijn grond dus niet langer door jullie hebzucht en roofdrang.  antwoordde MoederAarde.

-  Ze knikte met haar hoofd en zei : 'Ik begrijp het geliefde- en barmhartige Moeder.  Door middel van Bewustwording, Inzicht en een Goede wil kunnen we u en onszelf genezen, onze omgeving en ook een gezonde wereld creeren.

- Moeder knikte: ' Ja, zo is het mij kind, Liefde is de grote genezende kracht voor alles. Alleen dus vanuit Liefde van mijn kinderen voor mij kan mijn Genezingsproces beginnen. .'.

- 'Dank u wel moeder voor uw mooie en belangrijke  inzichten. Mogen wij ons spoedig weer verbonden met u gaan voelen en de weg naar huis terug vinden' sprak ze vol eerbied naar onze Genadigde- en Barmhartige moeder der Aarde.

Joan L.


Kinderen van moeder Aarde

 

Moeder Aarde is onze moeder en wij zijn haar kinderen

ook planten, dieren en bomen zijn onze broeders en zusters

Moeder Aarde zorgt elke dag weer opnieuw voor ons

Helaas is ze nu ziek

Er zijn daar al genoeg bewijzen van

De klimaatveranderingen en nieuwsberichten herinneren ons er dagelijks aan

Wij moeten vol liefde en respect met haar omgaan en voor haar bidden

Dat is ook wat de natuurmens van de wereld vraagt

De welvaartmens moet tot inzicht worden gebracht 

Als moeder Aarde verder verziekt zullen we moeten beseffen

dat ook de mens deze wonderbaarlijke wereld verliest.

J.L

Create a Free Website