Inzichtrijk

Waar een Wil is, is een Weg


Op weg naar een Nieuwe tijdperk


Publicatie: Staya Erusa ( kerstnummer december 2008)


Krediet tcrisis oktober 2008)

Er was eens een planeet. Een planeet waar mensen van allerlei niveaus zich bevonden.

Ze waren allen op hun eigen zielsniveau bezig. De een verder dan de ander.
Op de planeet heerste vooral veel strijd, oorlog. honger, armoede, verdriet en lijden.
Er heerste ook een ontzettende drang naar macht en geld onder de mensen.
Mensen maakten elkaar kapot, verraadden elkaar en vermoordden elkaar hiervoor.
Geld had een grote belangrijke rol in die wereld, want geld hebben betekende macht hebben. Geld was een zegen, maar tevens ook een vloek. Meer en meer werd de waarde ervan een vloek, want de mens wilde steeds rijker worden en macht hebben.

En vooral macht was zeer belangrijk in die wereld. De mensen van de planeet raakten in paniek bij grote beurs schommelingen. Hoe kon dat nou? De mensen konden zich het niet voorstellen dat ze dit ook niet meer onder controle hadden, zoals ook het geval met 't klimaat.
Het was een wereldwijde transformatie wat plaats vond. Wereldwijd ging 't economisch slecht, vele banken en bedrijven gingen failliet. Veel mensen raakten werkloos. De gewone burger die wel werkte, kreeg 't  op financieel gebied ook steeds moeilijker, moest vaak twee banen hebben om uit te komen.
 Huizen moesten worden verkocht, rekeningen konden niet meer betaald worden, vele bedrijven moesten beroep doen op incasso bureau's, op veel gebieden werd er bezuinigd, regeerders zaten met hun hand in de haren, burgers kregen steeds minder vertrouwen in hun regeerders.

Doordat de drang en noodzaak naar geld steeds groter werden, raakte de liefde onder de mensen op deze planeet ook steeds meer zoek. Het ging er niet meer om wie je was, maar wat je had. Niet om de innerlijke waarden, maar om de uiterlijke waarden. De mensen werden een gevangene van het materialisme en de welvaart.

Ze hadden ook geen oog voor Moeder Natuur, want die leed ook onder hun egoisme en hebzucht. Op een gegeven moment werd de verwaarlozing van moeder Aarde zichtbaar door de sterke klimaatverandering.
Toch had de mens had de kans nog om tot inzicht te komen, en te werken aan een betere behandeling van Moeder Natuur en een betere wereld.

De spiritueel ingestelde mens was door ' zijn innerlijk weten' reeds op de hoogte van al deze noodzakelijke veranderingen (transformaties), maar ook over het grote lijden onder de mensheid, dat op komst was.
Vele oude zielen hadden ook besloten in dit belangrijke tijdperk terug te komen met een gemeenschappelijk doel.  Het gemeenschappelijke doel was om mee te helpen de mensheid op een ander bewustzijnsniveau te brengen, en mede te zorgen voor verlichting .Ze beschikten over een hoog ontwikkelde ziel.
Ze bevonden zich onder alle generaties, jong en oud, onder alle rassen en alle geloofsgemeenschappen.
Het waren gelijkgestemden. Mensen met gemeenschappelijke gedachten en doelen.
Ze waren geschikt om samen te werken en wisten dat dat ook een van de belangrijkste kosmische wetten van het nieuwe tijdperk was.

Er zou geen sprake meer zijn van een leider, maar van meerdere leiders/ helpers.Leiders maar ook tevens leerlingen, want ze konden van elkaar leren. Ze wisten allen wat hun missie was en streefden allen naar hetzelfde doel.

Deze Lichtwerkers waren zich ook van bewust dat het geen makkelijke taak was wat hun te wachten stond.
Desondanks waren ze bereid hun bijdrage te leveren en beschikten ze ook over het vertrouwen hiervoor.
In hun werk, op school en in hun privĂ© leven ondervonden ze vaak veel weerstand en onbegrip, behalve dan als ze een zielsverwant tegen kwamen aan wie ze weinig  hoefden uit te leggen.

Ze zagen de vele veranderingen ( transformaties) om zich heen gebeuren en ondergingen die ook zelf in hun leven, want ze wisten dat die ook tot hun groei behoorden. Het proces ' van loslaten, maar vooral vertrouwen hebben in het nieuwe' was begonnen. Zij liepen voor en moesten eerst ervaren hoe dat was om het door te kunnen geven aan de mensheid. Verandering vroeg om loslaten. Het loslaten van gewoontes waar men jaren zo aan gewend was geraakt. Het loslaten van bepaalde gedachtepatronen, van systemen, van regels en wetten.
Die waren allemaal niet meer van toepassing voor die nieuwe wereld die op komst was.

Op vele gebieden zoals onderwijs-, maatschappelijk-, politiek-, opvoedings gebied, etc, moest men de transformatie ondergaan. Tijdens dit proces nam tevens de honger naar ' het spirituele' steeds meer toe onder de mensheid. Cursussen op het gebied van spiritueel leiderschap werd een nieuw issue.

Het hoorde allemaal bij een nieuwe manier van denken en handelen.
Diploma's, hoge opleidingen, titels waren niet langer alleen meer van betekenis.
Leiderschap voorzien van persoons ontwikkeling werd een must.De mens die zich verzette tegen de transformaties zou veel innerlijke strijd en frustraties ervaren. En dit gold ook voor regeerders en volkeren. Hoe meer men bereid was los te laten en vertrouwen te hebben in ' het nieuwe, hoe sneller het proces verliep en hoe vrijer de mens zich zou gaan voelen.

De vele transformaties zorgden ervoor dat de mens ook meer vanuit zijn hart ging leven en op innerlijke zoektocht ging naar de goddelijke liefde.De mens die al een innerlijke transformatie had ondergaan, had minder moeite met de uiterlijke transformaties. Hij wist dat het allemaal een noodzakelijk gebeuren was voor een betere  wereld.


(p.s. Tijdens het schrijven van dit artikel bevond ik mezelf in een financiele moeilijke periode. Had geen eigen woning en zat op een kamer van 12 m2 met een vrij hoge huur.. Het was inmiddels mijn vierde kamer in een jaar tijd. Tijdens deze moeilijke periode heb ik ook gemerkt hoe groot je  innerlijke Kracht en Vertrouwen  van waarde is als mens in moeilijke tijden.)

                                                                 

Create a Free Website