Inzichtrijk

Waar een Wil is, is een Weg


Leven vanuit het hart.

Overwin uw angst, en ga voor degene die u werkelijk bent. Streef uw doelen na. Leef vanuit uw hart, en gij zult anderen tegenkomen die ook vanuit hun hart leven. Samen zult gij sterk staan en inspiratie doorgeven. Blijf vertrouwen hebben in de weg van uw hart. Wees behulpzaam en eerlijk naar anderen, want daar zit de Kracht De sleutel voor een liefdevol-en harmonisch leven.

Machtsmisbruik veroorzaakt onderdrukking en beperking van geestelijke ontwikkeling.

Machtsmisbruik veroorzaakt onderdrukking en beperking van geestelijke ontwikkeling. Machtsmisbruik komt op vele gebieden in de wereld en onze samenleving voor. Men kan op een positieve manier of op een negatieve manier met macht omgaan, maar veelal wordt er in het leven op een negatieve manier mee omgegaan. Machtsmisbruik doet zich ook in allerlei vormen van relaties voor . In het dagelijks leven komt er ook heel veel machtsmisbruik voor. o.a. in ouder- kind relatie/ in werkgever - werknemer en clienten relatie/ in leraar en leerling relatie/ in liefdesrelaties/ in familierelatie/ in kerk- leden relatie/ in Staat-en burger relatie/ in bedrijf- en clienten relatie/ in media- en burger relatie, etc. Op werkplekken is de vorm van machtsmisbruik het meest merkbaar, en zorgt vaak voor een verziekte werkklimaat, waardoor het bedrijf ook een grote ziekteverzuim kent. Machtsmisbruik van leidinggevenden zorgt voor veel ontevredenheid en ongelijkheid onder medewerkers en vaak ook onder clienten. Doordat mensen uit angst niet voor hun mening durven uit te komen ontstaan er veel roddels, wantrouwen en een negatieve sfeer op de werkvloer, met alle gevolgen van dien. Machtsmisbruik leidt vaak tot strijd, weerstand, verdeeldheid, onderdanigheid, onderdrukking, ontwikkelingsbeperking, onrechtvaardigheid, etc. Mensen die zich niet durven te verzetten tegen machtsmisbruik of voor hun mening durven op te komen kunnen op een gegeven moment last krijgen van lichamelijke of geestelijke klachten. Dieren en ook kinderen zijn vaak niet in staat zich verzetten tegen machtsmisbruik. Het is dan aan de volwassene om wat aan het constateren van onrecht te doen. In veel landen maken politieke leiders ook misbruik van hun macht door beslissingen te nemen voor het volk waar zij van denken dat het goed voor het volk zou zijn. Machtsmisbruik wordt vaak in stand gehouden door angst. - Bijvoorbeeld iemand signaleert machtsmisbruik van een leidinggevende of collega op het werk.... maar durft uit angst om zijn of haar baan kwijt te raken niets over te zeggen. - Een docent constateert machtsmisbruik van een collega naar een leerling toe.... maar durft er niets over te zeggen. -Een volwassene constateert machtsmisbruik in een huiselijke sfeer naar een kind toe.... maar durft er niets over te zeggen. Het kan natuurlijk gevolgen hebben als je je mond open doet maar als je Waarheid dient om Verbetering in een situatie aan te brengen is het dan niet de moeite waard? Het is van belang om te kijken in onze eigen leef-werkomgeving of we ook met machtsmisbruik te maken hebben of die misschien zelf naar anderen hanteren? J.L. www.facebook/helpdewereldgenezen.com 26-01-2013

Bezinning in de spirituele wereld
Ontwaak, ontwaak !

De tijd van transformatie in de spirituele wereld is nu daar.

Vele charlatans proberen nu vanuit de spirituele wereld hun slag te slaan,

En bieden allerlei bijeenkomsten, cursussen en opleidingen aan,

waar vaak grote bedragen geld aan mee gepaard gaan.

Helaas zijn er vele zoekende spirituele zielen die de misleidingen aangaan.

Niet wetende dat er veel onzuiverheid in de spirituele wereld bestaat en de meeste werkers meer uit zijn op geld en macht,

dan in  het dienen van hun medemens en te werken vanuit een zuiver hart

 

Spiritualiteit dient als  grote waarde voor de Nieuwe Tijd die we ingaan

Het  dient als Goddelijk instrument om de mensheid tot inzicht te brengen hoe samen aan een beter wereld te werken.

En de mensen (lichtwerkers)  die dat mogen overbrengen zijn niet gericht  op geld en macht maar werken vanuit een liefdevol en zuiver hart

En weten dat spiritualiteit met het naleven van de universele wetten gepaard gaat.

 

Ontwaak, Ontwaak,

De tijd voor transformatie in de spirituele wereld is nu daar.!

 

 


Wees Waakzaam in uw spirituele Zoektocht.

Het zal niet meer om een leraar gaan maar om een zielengroep die gemeenschappelijk met elkaar aan het werk gaat,  Dit omdat de nieuwe tijd gebaseerd is op Samenwerken en leren van elkaar. Macht en ego dienen te vervallen. Persoonsverheerlijking zal vaak tot bedrog leiden waarbij de mens steeds teruggeworpen wordt het in zichzelf te zoeken.
Tevens zal er ook een grote transformatie in de spirituele wereld plaats gaan vinden omdat er vele mensen nu bezig zijn die zich voordoen als Leraren, Wijzen, Sjamanen en Healers met het doel zich te verrijken door de vele zoekende zielen. De zuiveren zijn nauwelijks van de onzuiveren te onderscheiden,maar zij die vanuit een zuiver hart leven zullen ook mogen weten en voelen wat zuiver is en wat niet.
Ook wordt er momenteel veel informatie en berichten door mensen van websites overgenomen zonder de bron van afkomst erbij te vermelden. Het is niet erg om kennis en informatie van een ander over te nemen, maar wat van belang is om de bron erbij te vermelden en deze ook niet voor commerciele doeleinden te gebruiken (dat duidt ook naar respect voor de bronvermelder). Vroeg of laat zullen deze mensen die dat doen toch door de mand vallen, aangezien er ook vanuit de kosmos gewerkt wordt. publicatie: 2011 J.L.

Profetische boodschap White Eagle Ooit zal er een tijd komen, dat de vogels dood uit de lucht vallen, de rivieren vergiftigd zijn, en de herten sterven in het bos. Dan zal de westerse mens in zijn gulzigheid , Moeder Aarde bijna vernietigd hebben. Maar op dat moment zal het Indiaanse volk, zijn verloren Geest hervinden, en zal het samen met miljoenen mensen van alle rassen, als strijders van de Regenboog oprukken, om alle obstakels op de weg naar een nieuwe wereld, alles op te ruimen. En een ieder zal zeggen: "er is genoeg gepraat, laten we iets doen"
 "Elke levende ziel, op Aarde tracht uitdrukking te geven aan eeuwig leven" Zie: Indiaanse filosofie/ Moeder Aarde

Openbaring/ Hereniging Lichtwerkers

Ze zullen uit alle delen van de wereld opstaan,

en het zullen vooral de gewone mensen onder het volk zijn

zonder enige titel of status.

Ze  zijn  voorlopers van de Nieuwe Tijd.

Ze zullen zich allen Wereldburgers voelen,

en niet gebonden voelen aan enig ras, cultuur of geloof.

Ze werken samen vanuit een gemeenschapsbelang.

en zijn gericht op Eenheid en Saamhorigheid.

Ze beschikken over de juiste inzichten voor een nieuw leven,

en helpen hiermede de rest van de mensheid te ontwaken.

Ze zullen elkaar herkennen vanuit hun hart en aan de kosmische kennis en taal.


uit mijn bundel Ontwaken / Transformatie uitgave 2005/heruitgave 2011 www.boekenbent.com

De kosmische kracht boven menselijke machtDe kracht van het kosmische staat boven elke menselijke macht
Dit is een waarheidsgegeven die nu eenmaal vaststaat,
en geen mens die daar tegenin kan gaan.
De mens denkt vaak dat die vanuit een machtspositie alles kan bereiken,
ook al moeten anderen daaronder lijden.
Hij is zich vaak niet bewust dat er nog grotere krachten bestaan.
Krachten die met hun ingrijpen het menselijk verstand te boven gaan.
Dat heeft men al door de eeuwen heen meegemaakt,
dat bij een kosmische ingreep de menselijke macht totaal verzwakt.

In deze tijd van Transformatie komen ook vele waarheden naar boven,
waar vele mensen liever over zwijgen en niets over willen horen.
Het is toch makkelijker om in een leugenachtige wereldje te leven en te blijven geloven,
dan met de pijnlijke waarheid in aanraking te komen.
Men kiest er liever voor om met ogen en gesloten oren te blijven lopen.
Doch als de kracht van de waarheid zich eenmaal openbaart,
is er geen menselijke macht tegen bestand.

J.L.

Tijd van Verandering

Ontwaak, Ontwaak,

de tijd van Verandering is nu daar

Een wereldgebeuren dat door het Kosmische wordt bepaald

Het is een tijd waarin van de mens wordt gevraagd

vele dingen los te laten

op scholen, werkplekken, in de maatschappij en de politiek

en ook de media en pers hebben daarin  hun taak

Wij moeten meegaan met de transformatie van onze Moeder Aarde

die ook een nieuwe evolutie ondergaat

Het heeft geen zin meer vast te houden aan eeuwenoude patronen en systemen

Systemen die nu niet meer blijken te werken in de Nieuwe Wereld die wij tegemoet gaan

We moeten met onze positieve gedachten en ideŽŽn aan de slag.

en ons niet laten leiden door onzekerheid en angst

Geven wij hier geen gehoor aan

dan zal de transformatie naar de nieuwe wereld heel langzaam gaan

Ontwaak, Ontwaak de tijd van verandering is nu daar.

(uit de bundel: inzichtrijke boodschappen 2005/heruitgave 2011)

joanlindveld@gmail.com


 
     
      

 Boodschap: Moeder Aarde vraagt om Liefde en Respect van haar kinderen  op de Dam op 19-6-2011


Boodschap van Moeder Aarde

Mijn Geliefde kinderen, ik wil graag een verhaal met jullie delen. Het is een geschiedenis over liefde en kracht, verdriet en pijn, vertrouwen en waarheid. Een verhaal dat nog steeds geschreven wordt en zonder een einde, want het einde zal tevens het begin zijn.

Er was eens een tijd dat een deel van mijn oppervlak bewoond werd door mensen (indianen) met een heel ander soort bestaan dat wat mijn menselijke kinderen tegenwoordig ervaren. Hun bestaan was harmonieus met een diepgaand contact met mij, en de planten en dieren waar ze hun leven mee deelden.
Het leven was gebaseerd op eer en traditie. Ze plaatsten zich niet boven anderen, maar geloofden dat alle levende dingen verbonden waren met elkaar, en dat is inderdaad zo.
Jammer genoeg leefden er ook vele anderen mensen op mijn oppervlak die in diepe vergetelheid leefden. Ik kon niet met hen communiceren, want ze konden mij niet horen, zien of voelen. Ze begrepen mij niet en door hun gesloten harten, gaven ze maar weinig om elkaar. Hun bestaan was gebaseerd op macht, hebzucht en uitbuiting. Ze hongerden naar rijkdom in de vorm van comfort en materialisme. Deze onuitblusbare honger was zo overheersend, dat ze alles zouden doen om deze te stillen, ook al betekende dat het doden en vernietigen van elkaar. Wat ze dus ook regelmatig deden........

Tijdens deze zoektocht naar macht,hield het niet op bij zelfdestructie. Deze mensen in hun vergetelheid, vernietigden ook veel van het dierenrijk. Ze slachtten massa's dieren, zonder reden en zonder uitwisseling af. Er was een bloedvergieten over mijn heel oppervlak. Ze verkrachtten mij, namen vrij wat niet voor hen bestemd was. Ze namen zoveel als ze konden dragen en kwamen terug voor meer en nog meer. Mijn frequenties bleven gevaarlijk dalen. Zij in vergetelheid vergiftigden mijn waterstromen en oceanen en brachten groot leed voor de wezens die er moesten leven. Zonder na te denken werden hele bossen van grote bossen omgekapt. Reuzen, die mij al duizenden jaren lang geholpen hadden de lucht rondom mij schoon te houden en te voorzien van zuurstof. Mijn moeizame ademhaling werd niet gehoord..........

Een enkeling echter herinnerde zich en hield zich aan de oude weg en namen initiatieven om mij te beschermen. Deze geestelijke leiders ( de ' ontwaakten' )  waren degenen die met mij verbonden bleven. Ze communiceerden regelmatig, ondanks de heftige tegenstand, continue zoekende naar een weg om mij te helpen. Regelmatig probeerden ze ook anderen te helpen ontwaken, en boven alles uit te stijgen en hun verbondenheid te voelen in plaats van de pijn. Maar er waren zo weinig van deze leiders en zovelen in vergetelheid (de 'slapenden' ).
 Het was een pijnlijke openbaring voor mij om te zien hoe mijn kinderen elkaar vernietigden. Maar zoals je weet is pijn een goede leraar.
Het deed mij inzien, dat het tijd werd voor mij om te ontwaken en mijn krachten terug te nemen. Het werd tijd voor mij om mijn genezingsproces te beginnen......

Bron: Gaia - Moeder Aarde.


Dit kunnen we o.a. doen door milieubewuster te gaan leven en Moeder Aarde mee te helpen aan haar genezingsproces.
- Rij minder auto en wandel of fiets meer
- zorg voor gescheiden afval
- was zoveel mogelijk op 40 graden
- gooi geen troep op straat
- maak je kinderen al heel jong milieubewust
- neem altijd een boodschappentas mee als je naar de markt gaat
  of boodschappen gaat doen.
- minder licht aan in huis, en meer kaarsjes
-
- Probeer te veel vliegvakanties te beperken
- .......................

Sommige lezers zullen deze boodschap van  onze Moeder Aarde  misschien een beetje zweverig vinden, maar dat komt doordat wij mensen onze verbinding met haar zijn kwijtgeraakt. Spiritualiteit is ook niet zweverig als we in contact met onze Moeder Aarde zijn, want blijven we ook goed gegrond.
De westerse mens spreekt over de planeet of het milieu, maar de Indiaan heeft het over Moeder Aarde en voelt ook sterke verbinding met haar. Van daaruit is er ook veel meer respect voor haar en ook de dieren, planten en bomen worden als levende wezens beschouwd en worden regelmatig ceremonieen naar Moeder Aarde uitgedragen. Vele gelovige mensen zijn zich niet van bewust dat we ook Moeder Aarde en niet alleen Vader hemel horen te bedanken. Moeder Aarde zorgt ervoor dat we elke dag voeding op onze bord krijgen en de lucht ademen.


Alle beetjes helpen en we worden ons meer bewust van onze eigen verantwoordelijkheid naar Moeder Aarde.
De wereld helpen te verbeteren/veranderen  begint vaak bij onszelf.

 

Create a Free Website