Jeugdhuis Twen

Jeugdhuis Jonkhove Aartrijksestraat 9 8211 AARTRIJKE

Een stukje geschiedenis

 

1965 

Het verhaal van Jeugdhuis Jonkhove begint op 11 maart 1965. Op die donderdag riep de toenmalige onderpastoor Arnold Van de Sompele jeugdleiders en ouders samen om over het opstarten van een jeugdclubhuis op de parochie te spreken. Eind van de jaren vijftig was het fenomeen uit andere landen naar België overgewaaid.  De jeugdclubhuizen fungeerden als een soort aanvulling op de reeds veel langer bestaande jeugdbewegingen en hadden als voornaamste taak de jeugd op zaterdag en zondagavond in een aangename sfeer op te vangen. Niet veel later werd met hulp van tientallen vrijwilligers werd van het jeugdclubhuis letterlijk uit de grond gestampt. In september wert het officieel ingewijd.

 

1967

De bouw van het TWEN. Het clubhuis die ons zo nauw aan het hart ligt.

In 1967 werd het jeugdhuis opgesplitst in leeftijdscategoriën met een afzonderlijke werking. De 14- tot 17-jarigen hadden hun lokaal in de Teeny. Voor de +18-jarigen werd de twen-club opgericht.


Er waren toendertijd verschillende hobby clubs: vendeliers, een zanggroep, de
postzegelclub, een volksdansgroep, een fotoclub, een emailclub... Verschillende sportieve clubs: Het JOVO (Jonkhove Volleybal), JOKRA (Jonkhove krachtbal) en het BAJO (Basket Jonkhove). Daarnaast werden er meerdere eenmalige activiteiten georganiseerd en ook optredens werden ingepland. Activiteiten zoals de auto-rodeo, film-vertoningen, uitstappen naar concerten of festivals (Zoals Nekka, Rock Torhout en nu veel later Woosha) werden en sommige zijn nog steeds jaarlijkse tradities. 

 

1970

Als vervolg op het jaarlijkse "De Stofzuiger" kwam er in 1970 een eigen periodiek onder de naam "Pennelek". Naast verslagen van de jeugdhuiswerking was en is in het blad ook plaats voor informatieve artikels en verhalen van de leden.

1984 - 1989 

De geboorte van het jeugdhuis in zijn huidige vorm. In de jaren tachtig is er veel veranderd. Op 15 Juni 1984 werd Jeugdhuis Jonkhove omgevormd tot een aparte vzw. In 1989 werd het interieur volledig omgebouwd door bereidwillige volwassenen en jeugdhuisleden. Architect Thierry Logier zorgde voor de architecturale ingreep. 

 

2015

Inhuldiging van het nieuwe twen. Na de eeuwwisseling is de gemeente Zedelgem eigenaar geworden van het parochiaal centrum 'Jonkhove', waar het jeugdhuis een onderdeel van is. Al vlug werd er beslist om de oude gebouwen te vervangen door een gloednieuw ontmoetingscentrum. Het ontwerp is in handen van de tijdelijke vereniging 'Dertien12-Jozef Legrand', de uiteindelijke bouw is gepland voor 2014. Het nieuwe centrum zal de thuis worden voor een antenne van het lokaal dienstencentrum, de uitleenpost van de bibliotheek, het jeugdhuis, het speelplein en de polyvalente zalen.

Dertien 12 - Jozef Legrand