Hibernians FC

Hibernians Football Club -
158, Pjazza Antoine De Paule, PAOLA

 


Kumitat ghall-iStagun 20010/11President Tony Bezzina -

 

V/President David Abdilla


Segretarju Stephen Abela

 

 Kaxxier Jesmond Abela


PRO:  Stefan Zahra

 

 Responsabbli mit-tim tan-Nisa u Segretarju ta' Paola Hibs Nursery :  Victor Ellul

General Manager  :  Ranier Bezzina

 

Direttur Spiritwali tal-Klabb :  Dun Vincenz Deguara

 

Konsulent Legali tal-Klabb :  Dr. Pio Valletta

 Kull korrispondenza ghadha tkun indirizzata lis-Segretarju 158, Pjazza Antoine De Paule, Paola.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Kumitat Hibernians Supporters Club - 2010-/11

158, Pjazza Antoine De Paule, Paola
e mail: hibsuppclub@onvol.net

Chairman : David Abdilla
Vici Chiarman :  Godwin Attard
Segretarju/PRO : Stefan Zahra 
Kaxxier : Martin Brincat  


Membri fil-Kumitat :  Charmaine Ellul, Charles Gouder, Christian Grech, Henry Vella 

Kummisjoni  Armar

Godwin Attard, Stefan Zahra, Charles Gouder, Henry Vella


Bord Editorjali tal-Pagun:


Editur: Stefan Zahra  , Editjar : Karl Parnis,
Riklami : Martin Brincat, Cirkulazzjoni  : Henry Vella.Il-Kumitat jinforma li jkun organizzat TRASPORT ghall-partiti kollha li jkun
sejrin jintlghabu fil-grawnd nazzjonali Ta' Qali.
Kull min ikun jixtieq jaghmel uzu min dan is-servizz jista javvicina lil xi
membri mill-Kummisjoni Attiviatjiet.

Ghal minn qieghed membru fil-Facebook, jista jsegwi l-pagna taghna li tkun aggaornata
 kuljum fuq Hibernians FC Supporters Club

Shubija  fil-HIBERNIANS SUPPORTERS CLUB

Dawk li jixtiequ jissiehbu membri godda ghandhom javvicinaw lil xi membru tal-Kumitat.
Il-Hlas huwa ta' 7 euros fis-sena.
Tista tibatilna e mail fuq: hibsuppclub@onvol.net  bid-dettalji tieghek:
Isem u Kunjom - Indirizz - Data tat-Twelid -  E mail - Mob No:

 

Is-Sala tal-Klabb:  ghadha kemm giet rinovata dan l-ahhar mis-Supporters Club---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ritratti tac-celebrazzjonijiet li saru fil-pjazza ta` Rahal Gdid ghar-rebh tat-Trophy 2007

 

 

Create a Free Website