PARROCCA SANT' ANDRIJA

Zona Pastorali ta' Hal Farrug

CENTRU PASTORALI MARIJA BAMBINA

HAL FARRUG

(Limiti ta' Hal Luqa)

Informazzjoni Pastorali

Rev. Dun Charles Cini
Vici - Parroku tal-Parrocca ta' Sant' Andrija Appostlu (Hal Luqa) u responsabli miz-Zona ta' Hal Farrug

(2010 - )


UFFICCJU PARROKKJALI

2, Misrah tal-Knisja,

Hal Luqa, LQA 1700

Tel: 21809310

Fax: 21676055

email: parish_l@maltanet.net


Hinijiet ta' l-Ufficcju Parrokkjali

 It-Tnejn 4.30 p.m. - 6.00 p.m. 
 It-Tlieta 9.00 a.m. - 11.00 a.m. 
 L-Erbgha 4.30 p.m. - 6.00 p.m. 
Il-Gimgha 

9.00 a.m. - 11.00 a.m.

4.30 p.m. - 6.00 p.m. 

 

Hinijiet tal-Quddies fil-Kappella ta' Marija Bambina

Mit-Tnejn sal-Gimgha 6.00 p.m.
 Is-Sibt 6.30 p.m.
 Il-Hadd 9.30 a.m. 

 

Hinijiet tal-ftuh tac-Cimiterju

 Mit-Tnejn sas-Sibt 3.00 p.m. - 5.00 p.m. 
 Il-Hadd  8.00 a.m. - 12.00 p.m.
 Matul Novembru  8.00 a.m. - 5.00 p.m.

ROSTER TAD-DUTTRINA

CENTRU PASTORALI TA' MARIJA BAMBINA - HAL FARRUG

 KLASSI

KATEKIST 

GRANET 

 HIN

Pre - Precett (yr 1) Ms Marita Farrugia It-Tlieta u l-Gimgha 3.45 p.m. - 4.30 p.m. 
Precett (yr 2) - Kat. I Ms Marita Farrugia It-Tlieta u l-Gimgha 3.45 p.m. - 4.30 p.m. 
Grizma I (yr3) - Kat. II Ms Fabienne Grech It-Tnejn u l-Erbgha 5.00 p.m. - 5.45 p.m. 
Grizma II (yr4) - Kat. III Ms Fabienne Grech It-Tnejn u l-Erbgha 5.00 p.m. - 5.45 p.m. 
Grizma III (yr5) - Kat. IV Sr Antoinette Boldarini It-Tlieta u l-Hamis  4.20 p.m. - 5.00 p.m. 
Grizma III (yr 6) - Kat. V Sr Antoinette Boldarini It-Tlieta u l-Hamis 

5.00 p.m. - 5.45 p.m. 

Grizma IV (f I) - Kat. VI Ms Wilhelmina Scicluna It-Tlieta u l-Hamis  5.00 p.m. - 5.45 p.m. 

Laqghat ghall-Pre-Adoloxxenti (Forms 1,2,3) immexxija minn Ms Wilhelmina Scicluna kull nhar ta' Gimgha mill-5.00 p.m. sas-6.00 p.m.