GYĐJULIND IJslandse Paarden

HET PADDOCKPARADIJS, EEN NATUURLIJKE MANIER VAN PAARDEN HOUDEN

Let op: nieuwe website over het Paddockparadijs!

De webpagina die je nu voor je ziet gaat over het Paddockparadijs dat ik heb aangelegd op onze eigen percelen. Omdat ik zo enthousiast ben over dit concept heb ik inmiddels een nieuwe website gemaakt, www.paddockparadijs.nl, die helemaal

gewijd is aan het Paddockparadijs-principe. Die site bevat heel veel achtergrondinformatie over een natuurlijke manier van paarden houden.
Klik op de banner om naar deze nieuwe site te gaan.

Introductie

Al zo lang als we paarden hebben vind ik het leuk om na te denken over de manier waarop we ze houden. Ik ervaar het als een uitdaging om uit te vinden hoe we op een terrein met een beperkte oppervlakte toch tegemoet kunnen komen aan de

natuurlijke behoeften van onze paarden. Voor onszelf is dit ook een verrijking, want wat is er nou mooier dan te genieten van paarden die in

 

Naar boven

balans zijn omdat ze zoveel mogelijk leven zoals de natuur het bedoeld heeft?
De Amerikaan Jaime Jackson – bekend voorstander van natuurlijke hoefverzorging en schrijver van o.a. Horse Owners Guide to Natural Hoof Care – bedacht het concept van ‘Paddock Paradise’. Hij schreef er een boek over: Paddock Paradise, a guide to natural horse boarding.


De kudde op pad in het paddockparadijs

Basisprincipe

Het basisprincipe van het paddockparadijs is een rondom het hele terrein lopend pad (‘track’) van bij voorkeur ca. 3 tot 4,5 meter breed (ons pad is smaller, 2 m breed). Uit onderzoek van Jaime Jackson is gebleken dat paarden veel meer in beweging blijven als ze een dergelijke ‘track’ aangeboden krijgen, dan wanneer ze in een min of 

meer vierkant weiland staan, al is dat weiland nog zo groot. In de vrije natuur blijken paarden steeds weer vaste routes/paden te volgen waar ze niet of nauwelijks van afwijken. Paarden zijn nu eenmaal gewoontedieren, maar ook nieuwsgierige dieren, die graag willen weten wat er ‘verderop’ te doen is.  Een pad rondom het terrein is een uitnodiging

aan het paard om op onderzoek uit te gaan en steeds weer verder te trekken, op zoek naar nieuwe bezigheden.
In het boek van Jaime Jackson staat een mooi voorbeeld van een paddockparadijs, waarin Jaime zijn fantasie uitgebreid de vrije loop laat. Hij voegt zelfs gebrul van bergleeuwen toe!

 
Uitgangssituatie: paarden in de wei


Naar boven


Aanleg van het pad ('track')


De paarden in het paddockparadijs

(Bron: Paddock Paradise - Jaime Jackson)

Voordelen

In zijn boek noemt Jaime Jackson de volgende voordelen van deze manier van paarden houden.
Het paddockparadijs:

 • motiveert het paard om voortdurend in beweging te zijn, zoals de natuur het bedoeld heeft;
 • zorgt voor natuurlijke hoefslijtage, dus minder hoefsmidrekeningen;
 • beschermt paarden tegen te rijke weides met gevaar voor hoefbevangenheid;
 • vermindert de noodzaak van warming-up tijd voor het rijden;
 • helpt neurotisch gedrag te verminderen door het verschaffen van natuurlijke uitingsmogelijkheden;
 • vormt een effectief middel voor dieet en gewichtsbeheersing.

Ik voegde daar zelf nog de volgende aandachtspunten aan toe:

 • het voortdurend kleine beetjes kunnen eten gedurende een zo groot mogelijk gedeelte van de dag (zie Voerbakken);
 • de motivatie tot bewegen zo groot mogelijk maken;
 • permanente toegang bieden tot schuilmogelijkheid.


Rust in het paddockparadijs

Actie in het paddockparadijs:

Mogelijke extra's

Aan de basis van het paddockparadijs, het pad rondom het perceel, zijn veel verschillende extra’s toe te voegen, die het paard afwisseling bieden of prikkelen tot bepaalde acties, zoals:

 • gedeeltes met gebroken puin, gravel, grind of zand voor het trainen van de hoeven van onbeslagen paarden (in het kader van de ‘natuurlijk bekappen’ methode);
 • een ‘natuurlijke’ waterplaats;
 • een zandplaats om in te rollen;
 • een modderbad;
 • gedeeltes met bomen/struiken;
 • rotsblokken;
 • boomstammen.

Hoe groter het terrein, des te meer extra’s je kunt toevoegen; je kunt hierin je creativiteit behoorlijk uitleven.
Wij hebben het vrij eenvoudig gehouden. Deze extra's maken onderdeel uit van ons paddockparadijs:

 • paddocks op alle hoeken van het terrein;
 • stalen schuurpalen, waar ons eczeempaard Frosti zich niet aan kapot kan schuren;
 • voerbakken in alle paddocks, vier stuks in totaal;
 • twee schuilstallen maken ook deel uit van het paddockparadijs en zijn altijd toegankelijk voor de paarden; vooral met warm weer wordt er graag gebruik van gemaakt tegen de insecten.

Naar boven

 

 

 • Over de totale lengte van de paden bevinden zich om de 15 meter ingangen naar de wei (bestaande uit linten met poortgrepen), waardoor de wei op een veelzijdige manier in te delen en te gebruiken is (zie ook hier). Op deze manier is het paddockparadijs ook uitstekend te combineren met strookbegrazing.


In en rond de schuilstal


Een voerbak in iedere paddock

 • Omdat het pad ook langs de bak doorloopt, kunnen we de bak afsluiten (b.v. als we erin willen rijden) zonder dat de 'track' wordt onderbroken.

 

 


Stalen schuurpaal; een eczemer kan
zich hieraan niet beschadigen

Ons paddockparadijs


Zie hieronder een uitvergroting van de percelen in het rode en blauwe kader.

Hieronder kun je zien hoe het paddockparadijs er in onze situatie uitziet.
Sinds we ons terrein op deze manier ingedeeld hebben, zijn onze paarden uit zichzelf veel meer in beweging dan voorheen. Ze gaan nieuwsgierig op onderzoek uit, want er valt altijd wel wat eetbaars te vinden in het pad, of er hangt toevallig een lage boomtak waar ze aan kunnen knabbelen. En wie weet zit er nog wat hooi in de bakken die in de achterste paddocks staan.
Kortom: er valt altijd iets te beleven als je onderweg bent in het paddockparadijs!

Uitvergroting van de percelen:


Dit is het paddockparadijs op ons huisperceel. De pijltjes geven de doorgangen aan die altijd open zijn. Als we in de bak rijden is de
doorgang achter in de bak dicht, maar omdat het pad doorloopt langs de bak wordt het traject dan toch niet onderbroken.


Dit paddockparadijs met weiland ligt 500 meter verderop achter het bos.
Hier is geen schuilstal maar er is in de paddocks meer dan voldoende beschutting onder de bomen.

Naar boven

Voerbakken

We hebben gekozen voor grote kunststof palletbakken (stapelbare bakken, die door o.a. fruittelers worden gebruikt). Deze bakken zijn verkrijgbaar in verschillende maten en worden regelmatig aangeboden, b.v. op Marktplaats (zoek op ‘palletbakken’ of ‘stapelbakken’).
In onze bakken liggen op het hooi metalen rekken met vierkante mazen van 5 x 5 cm. Deze rekken zijn aan de bakken bevestigd met touwtjes, die aan het onderste uiteinde onderin iedere hoek van de bak bevestigd zijn, en aan het bovenste uiteinde met karabijnhaken aan het rek). Door de maaswijdte van 5 x 5 cm kunnen de paarden slechts kleine plukjes hooi tegelijk door de mazen van het rek heen trekken. Ze zijn op die manier als het ware in de voerbakken aan het ‘grazen’.


Grote voerbak, H x B x L = 80 x 100 x 120 cm

Naar boven

Voordelen van deze voerrekken:

 • de paarden doen erg lang met hun hooi; als de bakken ’s ochtends gevuld worden, zijn ze ’s avonds nog niet eens helemaal leeg;
 • de paarden kunnen zelf bepalen wanneer en hoe lang ze eten en wanneer ze rustpauzes willen nemen;
 • bij harde wind kan het hooi niet meer wegwaaien;
 • paarden die gevoelig zijn voor stofdeeltjes (‘hooiallergie’) kunnen niet met hun neus in het hooi woelen, waardoor ze niet of nauwelijks meer last hebben van het stof. Het hooi hoeft dus niet meer natgemaakt te worden.


De paarden moeten het hooi echt door de
mazen van het rek heen trekken

 


Hier eten de paarden uit een
kleinere maat voerbak

In het weideseizoen

Gedurende het weideseizoen combineren we het paddockparadijs met weidegang. Dit kan in de vorm van rantsoenbeweiding - de paarden mogen dan slechts een paar uur per dag op de wei – of door middel van strookbegrazing, waarbij de strook iedere dag een stukje wordt opgeschoven. 

Wij combineren deze twee manieren, afhankelijk van de staat waarin de wei verkeert. Soms krijgt de wei door strookbegrazing iets te veel te verduren en kiezen we ervoor om de paarden een poosje op de hele wei te laten grazen, maar dan voor slechts enkele uurtjes per dag. Buiten de weide-uren om hebben ze dan toch genoeg bezigheden en

beweging door rond te scharrelen op het pad, waar altijd nog wel iets eetbaars te vinden is. Ik leg ook regelmatig takken uit het bos in het pad, die vervolgens dankbaar door de paarden worden ontbladerd en ontschorst.
’s Nachts is de wei dicht en krijgen onze paarden hooi bijgevoerd in de voerbakken met de rekken.

Op deze manier kunnen we onze weides indelen voor strookbegrazing:


De strook is zowel voor als achter begrensd door een schrikdraadafrastering met prikpaaltjes. In alle paden zitten om de 15 meter poorten naar
de wei, zodat het pad en de paddock met stal altijd toegankelijk zijn vanuit de wei, ongeacht waar de strook zich op dat moment bevindt.
 


De wei achter het bos kan op twee manieren ingedeeld worden voor strookbegrazing.

Naar boven

Buiten het weideseizoen

Als het weideseizoen voorbij is, blijft gelukkig de mogelijkheid tot uitgebreide beweging en speelse sprintjes in het paddockparadijs gewoon bestaan, het pad blijft immers het hele jaar toegankelijk. 

Naar boven

De bakken met de rekken worden dan twee keer per dag met hooi gevuld en zo kunnen de paarden dag en nacht voortdurend kleine beetjes hooi eten en worden toch niet te dik.

Omdat er op elke hoek van het terrein een bak staat, dus vier in totaal, krijgen alle paarden de gelegenheid om ongestoord voldoende te kunnen eten, ook de paarden die laag in de rangorde staan.

Foto's

Fotoalbum Paddockparadijs huiswei
Fotoalbum Paddockparadijs boswei

Naar boven

In deze fotoalbums maak je een tour door onze twee paddockparadijzen. De eerste foto is een plattegrond met letters of cijfers. Deze letters of cijfers komen terug in de fototitels, zodat duidelijk is

op welke plaats en in welke richting de foto's gemaakt zijn. A-B (of 1-2) betekent bijvoorbeeld dat de foto gemaakt is op punt A (of 1), kijkend naar punt B (of 2).