Il-Gimgha l-Kbira f'Malta

Is-sit li jzommok infurmat tul is-sena kollha!

Il-Gimgha l-Kbira f'Malta

Merhba u grazzi talli zort dan is-sit. L-iskop ta' din il-wesbite huwa li jzomm lil visitatur infurmat b'dak kollu li ghandu x'jaqsam mal-Gimgha Mqaddsa tul is-sena kollha! Kull min jixtieq jibaghat xi informazzjoni, ritratti, u suggerimenti jista jaghmel dan permezz ta' l-email: shaunformosa@yahoo.com.

Visitatur/a numru: