Gentechnologie


Project opdracht

Wij zijn een projectgroep van 5 studenten HLO (Hoger Laboratorium Onderwijs). In het kader van de module "Ethiek & Beroep" hebben wij ons bezig gehouden met een concreet ethisch probleem. Wij hebben gekozen voor het onderwerp 'gentechnologie', omdat het veel media aandacht krijgt en bijna iedereen wel een mening heeft over dit onderwerp. Dat is zeer begrijpelijk, aangezien iedereen er mee te maken heeft. Denk bijvoorbeeld maar aan manipulatie van voedsel (-ontwikkeling) en de farmaceutische industrie.

Om zekerheid te krijgen over onze aannames (dat iedereen een mening heeft over gentech), hebben we een kleine enquête gehouden onder ongeveer 200 personen (HLO en daarbuiten). De resultaten staan hier.

Ook al is er al lang discussie over het wel of niet gebruiken van gentechnologie, toch is het nog steeds een heikel punt voor veel mensen en ethici. Aan het gebruik ervan lijken al niet meer te ontkomen. Waar de grens komt te liggen? Met andere woorden: Wanneer wordt het gebruik van gentechnologie onethisch?


Om tot goede antwoorden op deze vragen te komen, hebben we ons gehouden aan het 8 stappenmodel (beschreven volgens het theorieboek "Bedrijfsethiek voor HBO" van J. de Leeuw e.a.). Dit model bestaat uit 8 fasen, welke zijn:

 1. Het formuleren van de case.
 2. Welke optieken spelen een rol?
 3. Welke waarden spelen een rol?
 4. Wat is het ethisch probleem?
 5. Welke stakeholders spelen een rol?
 6. Wie is moreel aanspreekbaar?
 7. Welke aanknopingspunten geeft de ethische code (indien aanwezig)?
 8. Het formuleren van een oplossing.

Helaas bleek gentechnologie té breed om in één keer dit model op los te laten. Daarom hebben we dit hoofdonderwerp uitgesplitst in de volgende deelvragen (aspecten):

 • Is het medisch verantwoord om gentech toe te passen?
 • Is het economisch/politiek verstandig om gentech toe te passen?
 • Is het voor de politiek verstandig/ethisch om gentech toe te staan?
 • Is het ethisch verantwoord om gentech toe te passen in de voedsel- en landbouwkundige industrie?
 • Moet er meer onderzoek worden verricht naar gentechnologie?

Samen moeten deze deelvragen antwoord geven op de vraag of gentechnologie maatschappelijk te verantwoorden is. De bovenstaande aspecten staan uitgewerkt op deze site. Ook het verslag kunt u downloaden.

 

Dit project is afgesloten op 19 maart 2007

Laatst ge-update op 31 augustus 2007
[Back to top]

You are the   visitor.

Vergeet NIET in ons gastenboek te schrijven.

Linkpartners:   

           Chemie-wereld

          Economy

Create a Free Website