Fuglaheim

- vårt fågelhem

att efterlikna naturen

 

I naturen upptas största delen
av fåglarnas tid av att söka föda

Dessa goda råd har vi tagit till våra hjärtan.
De har betytt mycket för vår fågelhållning.

  • Sysselsättning t.ex. vid födosök utgör en betydande del i fåglarnas hälsa.
  • Fördela flera födoämnen på olika skålar runt om i voljären.
  • Lägg fröer, mjölmaskar och annat på ett större fat blandat med löv och gräs - låt fågeln söka och jobba för maten.
  • Häng hirskolvar på ett ställe, frukt på ett annat, saltsten, snäckskal och mineralstenar på ytterligare fler platser. Spridningen är viktig.
  • Använd alltid färska grenar och kvistar i olika storlekar för fåglarna att klänga i, klättra och gunga på. De får på ett naturligt sätt i sig näringsämnen när de gnager av barken.
  • Grästorvor och mossa har stor betydelse för sysselsättning och trivsel.
  • Gräsfrövippor, kvistar, bär coh frukt (t.ex. nypon och rönnbär) kan hämts från naturen. Glöm inte maskrosblad, grobladstänglar, våtarv och älggräs mm.

Det ger en djup tillfredsställelse att se fåglarna
ivrigt klänga runt och leta efter föda och njuta av tillvaron.
Så nära det naturliga som möjligt.

 ©fuglaheim       

 

 

 

 

Att hämta mossa från skogen är enkelt. Med mycket liten ansträngning har man gjort en stor insats för fåglarna. De blir så glada och jobbar ivrigt för att hitta allsköns insekter och småkryp. Det går lika bra inomhus som ute. Fast man får räkna med att lite flygfän och myror följer med. Med vad är väl det mot fåglarnas tacksamhet.

Likadant med en grästorva, de kan knappt bärga sig. 

 

 

 

 

 

Nypon är mycket populärt, och lättplockat där det växer vilt. Nyttiga C-vitaminer. Går bra att frysa för vinterns behov.

Det gäller även rönnbär som ger glädje och njutning under den långa vintern. Inte bara gott utan även plock.

 

 

 

 

 

Om sommaren finns gott om våtarv, ett uppskattat ogräs som både är lättplockat och växer rikligt. Har man ett stånd och skattar det försiktigt har man tillgång hela sommaren.

Älggräs är kolossalt uppskattat. Det växer rikligt intill vattendrag och blommar med duniga vita blommor. Efter blomningen bildas fröer som fåglarna älskar. Bara att ställa eller hänga in kvistarna direkt som de är och strax sitter fåglarna i fröställningarna och plockar av hjärtans lust.