Miscellaneous https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/ Miscellaneous Desert island discs Chris and the commitee https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=10107736 10107736 Blanket Blanket and squares https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=10107737 10107737 Natty knitters The sewer-uppers https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=10107738 10107738 First birthday cake Many happy returns https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=15524197 15524197 A walk in the park The way through the woods https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=15524284 15524284 Blanket Ready to sew https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=15524285 15524285 The finished items Ten blankets https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=15524198 15524198 West Midland blankets Too many to count https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=15524199 15524199 Cannock Chase https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=18790801 18790801 nuthatch Cannock Chase https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=18790802 18790802 Sutton Park https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=23426405 23426405 Sutton Park https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=23426406 23426406 BBC Birmingham https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=28203598 28203598 BBC Birmingham https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=28203622 28203622 BBC Birmingham https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=28203599 28203599 Bluebell woods https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=37216258 37216258 On the road https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=37216379 37216379 Uphill struggle https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=37216380 37216380 Smile please https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=37216381 37216381 Back down the hill https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=37216382 37216382 Big aren't they? https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=37216257 37216257 https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=48731059 48731059 https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=48731060 48731060 https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=48731061 48731061 https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=57338050 57338050 https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=57338051 57338051 https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=57338052 57338052 https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=57338053 57338053 https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=57338054 57338054 https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=57338055 57338055 https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=57338049 57338049 https://www.freewebs.com/fouroakswi/apps/photos/photo?photoID=57338056 57338056