Dorpsraad Callantsoog

Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten

Missie

Dorpsraad Callantsoog & Groote Keeten 
De stichting Dorpsraad Callantsoog & GrooteKeeten zet zich in voor de belangenbehartiging van de dorpsinwoners van de dorpskernen Callantsoog en Groote Keeten.

Het werkgebied
Het werkgebied van de raad omvat dat deel van de gemeente Schagen, dat in 1989 nog tot de gemeente Callantsoog behoorde. 
 

       Missie

  1. Het behartigen van belangen van de dorpsbewoners. Tevens het oplossen van knelpunten die de leefbaarheid van de dorpsbewoners bedreigen.
  2. Het onderhouden van contacten met het gemeentelijk apparaat. Het verstrekken van adviezen, gevraagd en ongevraagd aan het gemeente bestuur, gemeentelijke instellingen en andere instellingen van belang.
  3. Het bevorderen van inspraak mogelijkheden.
  4. Het aanmoedigen en handhaven van sociaal-culturele en sportieve activiteiten voor de bewoners van de dorpskernen.
  5. Bevorderen en coördinatie van sociale en maatschappelijke dienstverlening.
  6. Handhaving van de huidige ‘bovenwijkse’ voorzieningen en indien nodig uitbreiding hiervan in al haar facetten.
  7. Voorwaarden en omstandigheden helpen creëren en stimuleren voor recreanten.