Dietisten Netwerk Friesland

 

Dietisten Netwerk Friesland is een samenwerkingsverband tussen 6 diëtistenpraktijken in Friesland.

 (Foto volgt)

 De diëtisten: staand vlnr Anita Vorenkamp, Petra Schipper, Lysbeth Rubingh, Manon de Boois, Ina Panneman, Zittend vlnr Carin Pranger

"Wij bieden kwaliteit door tijd en aandacht te hebben voor onze cliënten en hun persoonlijke omstandigheden. Hierdoor kunnen wij maatwerk leveren in het dieetadvies en goede coaching geven op het gebied van leefstijl.
We streven met de cliënt naar een gedragsverandering die blijven van aard is.
De mogelijkheid om ons te consulteren is ruim: wij werken op meer dan 20 locaties, hebben geen wachtlijsten en bieden, naast spreekuren overdag, ook vaak avondspreekuur."

De diëtist wordt ook in 2016 voor drie uren vergoed vanuit de basisverzekering, en beperkt vanuit de aanvullende pakketten. Vanuit de basisverzekering wordt de diëtist zonder eigen risico vergoed bij Diabetes Mellitus type 2, COPD en CVRM. Bij de Friesland Zorgverzekering wordt dieetbehandeling 2 uur extra vergoed vanuit AV Optimaal.. Voor overige verzekeraars verwijzen wij u door naar de polisvoorwaarden.

 

 

 

Spreekuren worden gehouden in: Akkrum, Appelscha, Bolsward, Burgum, De Knipe, Franeker, Garijp, Gorredijk, Grou, Harlingen, Heerenveen, Holwerd, Hurdegaryp, Joure, Kuinre, Leeuwarden, Marrum, Nij Beets, Oosterstreek, Oosterwolde, Scharnegoutum, Sint Annaparochie, Sint Johannesga, Sneek, Stiens, Tijnje, Wolvega, IJlst.

                                                                                                          Klik hier voor een verwijsformulier.