de waterspetters

als een vis in het water

Bij gewerkt op

13 november 2018

WelkomK.v.K nummer 41030213
ANBI

Wie zijn wij?

De stichting "de Waterspetters"is een zwemclub voor kinderen en volwassenen met en een lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. De zwemclub is opgericht in 1985 door ouders om hun gehandicapte kind te leren zwemmen. Er wordt gezwommen in het zwem-sport-zorg complex "Het Ravijn" te Nijverdal. De accommodatie in dit zwembad is aangepast aan de zwemmers met een beperking. 

Doelstelling

1. Het trainen voor een officieel zwemdiploma A, B of zelfs C.
Voor hen die niet op een reguliere wijze een diploma kunnen behalen.
Onder geschoolde leiding wordt met behulp van vele vrijwilligers de
zwemmers door oefening water vrij gemaakt.
Zodat als men uiteindelijk helemaal vertrouwd is met het
water en geoefend kan worden voor een diploma.
2. Het recreatief zwemmen voor meestal de wat ouderen.
Zij spelen en ontspannenzich in het verwarmde water ( 31.5 graden C )
onder begeleiding van deskundigen en vrijwilligers.
3. de groep welke mee doet aan wedstrijden is op 1 januari 2011
overgegaan naar, bij de KNZB aangesloten, ZPC "Het Ravijn" als G-team.

Aantal bezoekers van onze website

Create a Free Website