CRACKS WOLVERTEM

Wandelclub AKTIVIA 130

21 JULI - ZOMERTOCHT

Wandelclub Cracks Wolvertem

 

lid Wandelsport Vlaanderen nr 4130


  zaterdag 21 juli  

Zomertocht


Met medewerking van de Sportdienst van de gemeente Meise

  

Startplaats : Parochiezaal,  Processieweg 3 - Oppem (Meise)

Afstanden : Drie lussen van 5-7-9 km, onderling combineerbaar.

Vertrek : tussen 8 uur en 15 uur

Inschrijfgeld : 1.50€ (ledenkorting 0.40€) Kinderen tot 12 jaar krijgen gratis inschrijving Laatste aankomst : 18 uur

                   

Te bereiken :

* via A12 (richting Antwerpen –  uitrit 3 Meise) 

* “De Lijn” : bussen 250 en 251 -

* Stations NMBS Londerzeel en Brussel(Noord) en vervolgens bussen 250 en 251

 

 

ðDe Cracksdames zorgen voor belegde boterhammen


 

INFO : Secretariaat (Jan Heyvaert) – tel 02/2692295 – e-mail : j.heyvaert1@scarlet.be

Voorzitter : Jozef Saerens – tel 0478 718184

Website : www.crackswolvertem.beWIE ZIJN WIJ ?

 

 

 

Contactadres :
Jan HEYVAERT,
Karel Baudewijnslaan 9
1861 WOLVERTEM (Meise)
Tel en fax : 02/269.22.95
Gsm : 0498 084177
Bankrelatie : 001-0668726-84 van Cracks Wolvertem

 

Historiek :
 
Wandelclub Cracks Wolvertem werd opgericht op 19 maart 1983 en bestaat reeds 35 jaar.
Zij is aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen vzw onder het nummer 4130.
De club is ontstaan uit een groep wandelaars die voordien lid waren van een andere wandelvereniging. Aanvankelijk overkoepelde de Cracksvereniging twee sporttakken : wandelen en zaalvoetbal maar, na enkele jaren, besloten beide groepen een eigen weg te gaan.
Begonnen met een minimum werd de club stilaan uitgebouwd tot een goed gestructureerde vereniging die thans zowat 340 leden telt. Het doel is hoofdzakelijk gericht op de wandelsport, maar ook de eruit voortvloeiende sociale kontakten zijn voor velen van grote waarde.
Gedurende meerdere jaren behaalde de club de wisselbeker Aktivia als best vertegenwoordigde club van Vlaams Brabant op de diverse wisselbekerwandeltochten.
Hoogtepunten uit het leven van onze club waren het toekennen door Aktivia van de organisatie, in 1991 en 2001, van de Provinciale Wandeldag van Vlaams Brabant. Eveneens een merkwaardige dag was 1 april 1990, en dat is ernst, maar wel de beste aprilgrap die wij ons konden indenken, wanneer 3879 deelnemers zich inschreven voor onze wisselbekerwandeltocht. Voor het eerst organiseerden wij vanuit de Sportschuur in Wolvertem. Weken later werd in Wolvertem en omstreken nog gesproken over die massa wandelaars. 3879 deelnemers was een mooi getal maar in 2001 werd dit cijfer ruimschoots overtroffen met 5005 wandelaars waren wij bijzonder fier.
Een absoluut deelnemersrecord werd gevestigd op onze organisatie van de Nationale Wandeldag op 25/02/2007 in Meise met 5384 wandelaars.

 

 

                                                            
 

 

 

 

 

 

Informatie :

Het is een feit dat niet ieder lid regelmatig tot wandelen komt. Toch brengt Wandelclub Cracks Wolvertem praktisch iedere zondag een 100tal wandelaars op de been, al of niet op een door haar voorgestelde tocht. Leden die geen vervoer hebben kunnen kosteloos mee op voorwaarde dat ze naar het gezamenlijk vertrekpunt komen op het vermelde uur. Momenteel is dat vertrekpunt gelegen in Wolvertem, Driesstraat, op de parking rechtover Taverne Den Boomgaard en de Garage Fiat.
Wandelclub Cracks Wolvertem geeft tweemaandelijks een clubblad uit onder de naam "Cracks Info". Dit tijdschrift is thans reeds aan zijn 30ste jaargang toe. Naast diverse clubnieuwtjes en andere informatie, samen met publiciteit van sponsors, komt ons wandelprogramma er in voor. Het is een zeer verzorgd en graag gelezen blad waarin ook de leden hun zeg kunnen hebben. Een exemplaar, ter kennismaking, kan steeds aangevraagd worden.

 


Onze bestuursleden (click - foto's in fotogalerij)

 


Voorzitter

Jozef SAERENS, Brussegemsesteenweg 57 - 1861 Wolvertem
Tel 02/269.23.05  - gsm 0478 718184   
jozefsaerens@hotmail.com


Secretaris

Jean HEYVAERT, Karel Baudewijnslaan 9 - 1861 Wolvertem (tel 02/269.22.95 of gsm 0498 084 177) 
j.heyvaert1@scarlet.be


Penningmeester

Chris VAN MELKEBEEK, Koningin Astridlaan 14 - 1860 Meise (tel 02.3050726 of gsm 0496 762810)
Christiaan.Van.Melkebeek@pandora.be


Administratief medewerker

Jan VAN LOO, Esdoornlaan 8 - 1850  Grimbergen (tel 02 251 12 02 of gsm 0478 56 15 03) vanloo_sterckx@skynet.be


Parkoersverantwoordelijken: Theo De Prins, Andre Cockaert & Emiel Munster

 

 


 

CLUBWERKING

Naast de wekelijkse wandeltochten in de regio organiseert Wandelclub Cracks jaarlijks ook een aantal busreizen naar wandeltochten.  Soms is dat een tegenbezoek, soms niet.  Velen van onze leden zijn er telkens opnieuw bij.  Alle provincies van het land komen aan bod.
Af en toe dient er zelfs een "dubbeldekker" of twee bussen ingelegd te worden. De bestemmingen worden regelmatig aangekondigd en van kommentaar voorzien in het clubblad.
We vertrekken steeds om 8 uur in Wolvertem en de terugkomst hangt natuurlijk af van het seizoen en van de bezochte streek.
Meegaan met de bus kost 7 €, waarin dan nog de inschrijvingsprijs van de wandeltocht(en) begrepen is (zijn).  Vooraf inschrijven is echter vereist (inschrijven = betalen). Inschrijvingen gewenst  vóór dinsdag voorafgaand aan de busreis. Nadien kan je nog altijd mee .....  als er nog plaats is.  Met de bus meerijden heeft ook heel wat pluspunten oa :

* de gelegenheid andere clubleden beter te leren kennen

* de mogelijkheid om iets verder te gaan wandelen zonder zelf chauffeur te zijn

* men mag al eens een pintje meer drinken zonder dat men zich zorgen hoeft te maken bij het rijden

* met de bus valt men als Club beter op

Voor de goede orde, ALLE INSCHRIJVINGEN en KONTAKTEN ivm de busreizen, steeds bij voorrang met JOZEF SAERENS (Voorzitter).

Zoals u ziet, meerijden met de bus heeft zeker enkele voordelen.  Misschien de gelegenheid om het ook eens uit te proberen. 

Bekijk zeker en vast ons aanbod Busreizen  : http://www.freewebs.com/crackswolvertem/wandelprogrammaeninfo.htm

 

      

HOE LID WORDEN ?

Het lidgeld bedraagt 15.00 €.
 
Alle leden ontvangen een lidkaart en een wandelboekje. Er wordt één clubblad per gezin overgemaakt. 
  • Lid worden kan door kontakt te nemen met het sekretariaat van de club
(Jan Heyvaert - tel 02/269.22.95 of e-mail - j.heyvaert1@scarlet.be)
 
  • of door rechtstreekse overschrijving van het lidgeld op de rekening van de club BIC : KREDBEBB - IBAN : BE 24 7340 3201 2938 met mededeling van uw persoonlijke gegevens samen met de geboorteplaats en geboortedatum.

 

  • of vul je gegevens in op ons inschrijvingsformulier 

http://www.freewebs.com/crackswolvertem/sluitnuaanbijonzeclub.htm


U ontvangt daarna uw lidkaart(en) samen met een wandelboekje en een reeks zelfklevende inschrijfetiketten.
Waarom lid worden van Wandelclub Cracks Wolvertem ?
Degelijke verzekering "Burgerlijke Aansprakelijkheid" evenals "Lichamelijke Ongevallen" bij deelname aan wandeltochten en nevenactiviteiten van onze club.
Een korting (meestal 0.40 euro) op alle wandeltochten in Vlaanderen georganiseerd door een club aangesloten bij een erkende wandelfederatie.
U ontvangt om de twee maand een verzorgd en graag gelezen clubblad "Cracks Info".
Buiten de gewone wandeltochten kunt u deelnemen aan een 20tal busreizen aan spotprijs.
U krijgt zo gewenst gratis vervoer naar de wandeltochten.
U hebt de mogelijkheid clubkledij en dergelijke aan te kopen aan inkoopprijzen (trainings, polo’s, T-shirts, petjes, regenkledij, body-warmers enz…)
U kan jaarlijks deelnemen aan het clubfeest en bij die gelegenheid gehuldigd en beloond (*) worden naar gelang het aantal wandeltochten waaraan u deelnam.
U behoort tot een hechte vriendenkring. Iedereen die er belang in stelt kan bij het beleid betrokken worden.
Waaruit bestaan die beloningen ?
Tijdens het clubfeest (meestal de 2de zaterdag van januari) worden de leden gehuldigd die ons, op een daartoe bestemd formulier, hun prestaties over het voorbije jaar mededeelden. De beloningen slaan op het aantal punten verbonden aan iedere wandeltocht. Ook in funktie van het aantal gestapte kilometers wordt een beloning toegekend. Ook helpers op een eigen organisatie bekomen punten.
De beloningen bestaan in de vorm van waardebons die bij de club kunnen gebruikt worden voor diverse zaken. Ook andere prijzen kunnen toegekend worden.

Wat vraagt onze club aan de leden ?
Onze leden zijn vrij te wandelen waar en wanneer zij willen. Wij stellen nochtans een voorkeurprogramma voor. Wij vragen enkel om op de inschrijfkaarten steeds de naam en het nummer van onze club te vermelden "Wandelclub Cracks Wolvertem - n° 130" of beter nog, de zelfklevende etiketten te gebruiken die de club hen gratis bezorgt. 

 

 

WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL (op administratief vlak)?

Verzekering Lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid

 

Wat te doen bij een ongeval (op administratief vlak)?

 

 

Praktisch :

Zorg ervoor dat je steeds enkele klevertjes van jouw ziekenfonds en een geldige lidkaart van Wandelclub Cracks Wolvertem bij je hebt.

 

Algemeen :

Elk lid van Wandelclub Cracks Wolvertem, met een geldige lidkaart, en die ingeschreven is voor een wandeling bij een club van een erkende wandelsportfederatie (Aktivia - Vwf - Vvrs - Vwoc - Ffbmp - Vgds) is verzekerd voor een ongeval overkomen tijdens de wandeling zelf, maar ook op de heen- en terugreis naar en van de startplaats. 

 

U bent slachtoffer van een ongeval :

Neem onmiddellijk contact op met een verantwoordelijke van de organiserende club die uw lidkaart en controlekaart zal vragen als bewijs van de  inschrijving op de tocht. Hij zal een ongevalsaangifte opstellen. Dat bestaat enerzijds uit algemene inlichtingen en anderzijds uit een "geneeskundig getuigschrift" dat uw behandelende dokter moet invullen en dat u binnen de 48 uur doorstuurt naar Aktivia, Industrielaan 11 - 9990 Maldegem.

 

* Kleef een klevertje van uw ziekenfonds op het aangifteformulier

* De ongevalsaangifte wordt door de organiserende club naar Aktivia gestuurd. Het door de dokter ingevulde geneeskundig  getuigschrift stuurt u zelf door naar Aktivia

 * Indien daags na het ongeval blijkt dat een doktersbezoek niet nodig is dan geeft u binnenn de 48 uur een seintje aan de organiserende club met de melding dat de aangifte niet moet doorgestuurd worden en zonder gevolg is.

* Na de ongevalsaangifte ontvangt u een ontvangstmelding van de aangifte en het dossiernummer. Verwittig ook uw clubsecretaris om uw dossier te kunnen opvolgen.

 

Informatie : 

* Onze verzekering via Aktivia is een aanvullende verzekering wat o.a. inhoudt dat enkel de oplegkosten vergoed worden na een tussenkomst van de mutualiteit. U dient dus alle doktersbriefjes bij het ziekenfonds  in te leveren dat een attest zal afleveren omtrent de oplegkosten. Dit attest dient aan  Aktivia bezorgd te worden.

* Er is per ongeval een vrijstelling van 25€ voorzien

*Wenst u meer informatie, raadpleeg dan de secretaris van Wandelclub Cracks Wolvertem

 

 

YOUR WEB MISTRESS

alle ideetjes welkom op

rode.mier@telenet.be

 

ONZE SPONSOR

Logo Keukens Van Ossel

Keukens, badkamermeubelen & inbouwkasten

http://www.vanosselkeukens.be/

Wilgenlaan 17 bus 1
1861 Wolvertem
Tel: 02/269.91.02


E-mail: van.ossel.keukens@telenet.be