COVS Valkenswaard e.o.

NIEUW: COVS.EU

We hebben een nieuwe website:

www.covs.eu

Iedereen die tips heeft, graag doorgeven aan Hilde en Theo.


Laatste informatie:

Het  Ned Kamp veldvoetbal komt er weer aan in Zutphen.

Clubspelregelavond 27 maart

Spelregelwedstrijd 2013

 

Het is weer de laatste woensdag van de maand maart. Na een korte, zeer pittige training komen de deelnemers binnen. Onder het genot van een lekker bakje koffie wordt er door Daniel een uitleg gegeven hoe de avond dit jaar in elkaar zit. Ook vertelt hij dat Kees Bakkers deze avond verhinderd is maar zeker wel was benaderd om te komen. Na enkele opmerkingen van leden heeft hij voor het eerst enkele beeldvragen in zijn vragenlijst opgenomen. Deze vragen zijn genummerd van 11 t/m 15. Zijn voorstel is om hiermee te beginnen. Daarna mag iedereen ( 13 deelnemers) voor zichzelf de rest van de vragen maken. Bij de beeldvragen komen ook de eerste opmerkingen; ik heb het niet goed gezien, mag ik hem nog een keer zien, e.d. Daniel geeft aan dat dit vergelijkbaar is met een echte wedstrijdsituatie. Het gebeurt maar 1 keer. Daarna moet men als scheidsrechter beslissen. Een stukje hilariteit komt er dan ook bij. Maar het verloopt met de eerste vragen verder goed. Terwijl de deelnemers zich verdiepen in de andere vragen noteert Daniel de namen van alle deelnemers zodat hij een scorelijst kan opstellen. Als ook de laatste deelnemer zijn vragenlijst heeft ingeleverd kan het nakijken en discussiëren beginnen. Daniel heeft het zaakje redelijk vlug beoordeeld en de scorelijst ingevuld. Daarna maak hij bekend wie op welke plek is geëindigd. De deelnemers willen dan graag de juiste antwoorden horen. Hierbij blijkt dat er 1 antwoord foutief er tussen stond. Na deze correctie blijft de winnaar toch dezelfde. Dit jaar gaat de trofee niet naar een deelnemer van de COVS Valkenswaard e.o. maar naar een deelnemer van de zustervereniging Covs Eindhoven. De spelregelfreak Christ v/d/ Donk had de meeste punten behaald. Hij had een score van 69 punten, terwijl er 80 te verdienen waren.

Christ van harte gefeliciteerd met deze prijs en ik hoop dat je hem komend jaar komt verdedigen.

Voor de spelregelcommissie was het een geslaagde avond. Zeker omdat onder de deelnemers een aantal jonge scheidsrechters waren. We hopen dan ook deze jongens de komende tijd nog meer te zien bij zo’n activiteiten.

 

Namens de spelregelcommissie

Daniel Jansen



Training - vakantie

Het lijkt nog heel ver weg, maar de laatste trainingsavond voor de vakantie is inmiddels bekend.
Dit zal zijn op 23 mei.

Voorronde spelregelwedstrijd

Op vrijdag 22 februari heeft Covs Valkenswaard meegedaan aan de voorronde spelregelwedstrijd voor Covs-teams. In een goedgevuld clubgebouw van Covs Eindhoven waren we te gast. Een van de deelnemers moest worden gebeld. Hij kwam wat verlaat binnen maar mocht nog wel meedoen. Dit komt later nog heel goed uit.

De teams werden opgegeven en ons team bestond uit: Cor Dirkx, Teun Martens en Patrick v. Gerven. De avond begon meteen best pittig met 15-meerkeuzevragen. De deelnemers kregen hiervoor 20 minuten de tijd. Daarna moest elke deelnemer voor aan een tafel gaan zitten en kregen ze 5 vragen voorgeschoteld. Ze konden deze lezen via een groot scherm, de vraag werd ook voorgelezen. Daarna moest men een keuze maken uit 4 mogelijkheden. Elke deelnemer had een bakje met vier bordjes erin( A-B-C, of D). Alle drie de deelnemers kregen 2 rondes. Hier kon dan ook flink gescoord worden. Bij de derde deelnemer was er een reservevraag nodig omdat de eerst gestelde vraag niet goed was. De vraag en de vier antwoorden correspondeerden niet met elkaar.

De derde ronde was de quiz-ronde. Hier in wordt een vraag gesteld en kan een antwoord geven doormiddel van een bordje. (1t/m10). Achter elk bordnummer staat een antwoord, Het juiste antwoord moet worden opgestoken. Per deelnemer werden er 5 vragen gesteld. Als laatste ronde hadden ze een nieuw element. De organisatie had enkele beeldfragmenten geselecteerd en daaraan een vraag gekoppeld. Dit was om de moeilijkheidsgraad omhoog te brengen en ook een bepaalde situatie te creëren zoals we die tegenkomen in een wedstrijd. We zien iets gebeuren en daarna moeten we handelen en/of optreden.

Na dat alle punten waren ingevoerd en opgeteld moesten we nog even wachten op de uitslag. In Roosendaal werd namelijk op de avond ook een spelregelwedstrijd gehouden. De winnaars en de 4 beste teams mogen in april uit gaan maken wie de beste zijn van Zuid I. De organisatie kreeg het seintje dat ze het bekend mochten maken.

De uitslag was als volgt:

1-       Den Bosch 1                                       339 punten

2-       Den Bosch 2                                       315

3-       Valkenswaard                                    312                       

4-       Eindhoven en Gorinchem                 302

5-       Breda                                                 291

6-       Tilburg                                               287

Daarnaast werd duidelijk dat er 4 team die hier tegen elkaar hadden gestreden in april weer  het tegen elkaar op mogen nemen samen met de winnaar vanuit Roosendaal.

De volgende ronde wordt gehouden op vrijdag 19 april bij Covs de Langstraat. De accommodatie is nabij het RKC-stadion. De avond begint om 19.30u. Covs Valkenswaard gaat daar ook naar toe en leden die zin hebben om mee te gaan kijken kunnen zich melden bij mij ( Daniel Jansen). Het team ziet graag een aantal supporters meegaan. Tenslotte kunnen we er allemaal nog iets van leren.

De spelregelcommissie

Daniel Jansen

Zaalvoetbaltoernooi Terneuzen

Nederlands kampioenschap  zaalvoetbal Terneuzen

Het Nederlands kampioenschap zaalvoetbal werd zaterdag 19 januari jongstleden gehouden.
De goep Zeeuws-Vlaanderen had de organisatie in handen te Terneuzen.
Er werd door acht teams gestreden om de titel namelijk: Centraal-Drenthe, Drachten, Oss/Uden, N-O Twente, Eindhoven, Boxmeer/Cuijk, Z- Vlaanderen en Valkenswaard.

In onze poule eindigden wij op een gedeelde tweede plaats, maar in de totaal score eindigden wij op een zesde plaats. Een beetje tegenvallend.
De grote winnaar hier was Z- Vlaanderen, zij versloegen in een spannende finale Oss/Uden. Om plaats drie en vier wist Boxmeer/Cuijk te winnen van Drachten, omdat het gelijk eindigde, moesten de strafschoppen `t beslissen.

De mooiste prijs, de sportiviteitsprijs, werd gewonnen door de groep uit…

ja wel, VALKENSWAARD. Een heel jaar lang, de sportiefste COVS groep
van heel Nederland!!!! 

 Hier mogen wij met zijn allen best trots op zijn. Ook op het districts toernooi viel deze prijs ons ook al ten deel. Het was wederom een prachtig tournooi.

 Bedankt Z- Vlaanderen!

de Sportcommissie ,

Tjeu.

Ingekomen

Vervolg sportiviteit en respect.

 

In navolging op eerder gedane mededelingen met betrekking tot de te volgen koers voor het vervolg van Sportiviteit en Respect, wil het VCN twee mededelingen doen:

 

1 – Enquête EenVandaag. Zoals eerder gemeld, zal deze enquête in de loop van Januari opgestart worden. De concept-vragen zijn inmiddels opgesteld, na aanpassing zullen deze vragen in de 2e helft van Januari worden uitgezet. De bedoeling is om de enquête al per eind Januari af te sluiten.

 

2 – Actieplan KNVB. Zoals vorige week gemeld, is de KNVB bezig om in overleg met de belangenorganisaties een actieplan op te stellen. Een eerste bespreking tussen het bestuur van de KNVB sectie Amateurvoetbal en de COVS en VVON heeft op 9 januari plaats gevonden. Op 16 januari zal in een overleg met alle belangenorganisaties een inmiddels opgesteld concept-actieplan worden besproken en zal een vervolgtraject worden opgesteld. Alle KNVB-scheidsrechters en assistent-scheidsrechters zijn inmiddels door de KNVB op de hoogte gebracht van de intentie om te komen tot een actieplan waarin het terugdringen en aanpakken van geweldsdelicten centraal staat.

Lopende het traject om te komen tot een actieplan is door de KNVB en de belangen­organisaties afgesproken dat we als belangenorganisaties de uitkomst van de besprekingen afwachten. Tot dat moment zullen dan ook geen (individuele) acties met betrekking tot het thema sportiviteit en respect worden ontketend c.q. worden ondersteund en het VCN verzoekt alle leden dan ook met klem om zich aan deze afspraak te houden. Uiteraard staat het elk COVS-lid die de komende tijd een wedstrijd moet leiden, vrij om bij de toss te wijzen op zijn/haar FAIR PLAY badge! Op die manier wordt er geen overdreven aandacht gevestigd.

Zaalvoetbal-tournooi C O V S Zuid 1

Op zaterdag 5 januari j l  hebben wij met ons team deelgenomen
aan dit jaarlijkse futsal-tournooi te Reusel.
Wij eindigden uiteindelijk op een mooie vijfde plaats.
De grote winnaar hier was vandaag de groep uit Z-Vlaanderen.
De mooiste prijs, de sportiviteits-prijs, werd ditmaal gewonnen
door de jongens van de groep Valkenswaard.
Het was een prachtig tournooi en zeer goed verzorgd,
met dank aan de groep Eindhoven.

Zie hier de foto`s  van onze groep en de beker.



Sjef Govers

Hierbij moet ik u mede-delen, dat vandaag is overleden,

                   SJEF--GOVERS.

De crematie is op zaterdag 12 januari om 14:00 uur.
Crematorium Midden-Limburg, Kasteelweg 10 te Baexem, waar u
schriftelijk kunt condoleren.

U kunt ook een blijk van medeleven delen via http://www.vdstappen.nl/
Op vrijdag 11 januari kunt u tussen 19.00 en 19.45 uur persoonlijk afscheid
van hem nemen in het uitvaartcentrum Van der Stappen grootschoterweg te Budel.

Namens de familie Govers;;     +    Bestuur COVS Valkenswaard.

Ingezonden brief

Secretaris COVS Nederland                                          Aan:  COVS-groepen

Mozartstraat 10                                                                      

5102 BE Dongen                                                                    

secretaris@covs.nl                                                                  

 

Kenmerk: Uit 2012-14                                                           Dongen, 17-12-2012

 

Onderwerp: Enquête EenVandaag

 

Geacht bestuur,

 

Een ieder van u is ongetwijfeld nog steeds geschokt over de tragische gebeurtenis in Almere van 2 december j.l. De tragedie met de assistent-scheidsrechter van sportclub Buitenboys heeft geleid tot vele discussies in de (sociale) media en de discussies zijn op dit moment nog zeker niet geluwd. Een onderwerp dat in de discussies tot op heden nog onderbelicht is geweest, is de concrete vraag hoe vaak (assistent-)scheidsrechters worden geconfronteerd met excessen, hoe ze daarbij worden begeleid en hoe ze daar mee omgaan.

 

Op verzoek van het actualiteitenprogramma EenVandaag heeft het VCN besloten dat de COVS zal meewerken aan een enquête onder alle COVS-leden over deze vragen. Dit betreft een onderzoek van EenVandaag. Naast de genoemde vragen zullen enkele verbetervoorstellen om excessen terug te dringen en het voetbalklimaat aantrekkelijker te maken, worden voorgelegd.

 

Gaarne willen wij u vragen om medewerking te verlenen aan deze enquête, en wel door uw leden alvast te informeren over het ophanden zijn  onderzoek. Het is de bedoeling dat alle COVS-leden via deze link anoniem kunnen reageren. Het tijdspad is als volgt: Na de Kerst begint EenVandaag met het concipiëren van de vragen, deze worden vervolgens aan de COVS voorgelegd, waarna de enquête in de loop van januari zal worden uitgezet onder onze leden.

 

Het VCN wil benadrukken dat we met dit anonieme onderzoek informatie hopen te krijgen, waarmee het geweld op het voetbalveld kan worden teruggedrongen. Uiteraard is de deelname geheel vrijblijvend, maar om een goed beeld te krijgen van de ervaringen van de (assistent-) scheidsrechters, zijn ruwweg 1000 reacties nodig.

 

Met dank voor uw medewerking, verblijf ik met vriendelijke groeten,

 

 

 

Willie Peijnenburg

Secretaris Verenigingsbestuur COVS Nederland (VCN)

Mozartstraat 10, 5102 BE Dongen

T: 06-18472405, E: secretaris@covs.nl

Bijeenkomst in de Stip

Overweging  verschrikkelijke gebeurtenis in Almere.
 
Beste leden en geïnteresseerden,

Naar aanleiding van de verschrikkelijke gebeurtenis in Almere van afgelopen weekend organiseert COVS Eindhoven op
11 december aanstaande
in hun clublokaal “de Stip”  een bijeenkomst die zal staan in het teken van deze gebeurtenis waar een assistent-scheidsrechter het leven heeft
gelaten bij het beoefenen van zijn hobby.
Vanaf 20.30u is er de mogelijkheid om er in groepsverband over te praten.
Zij geven hiermee gehoor aan het verzoek van de KNVB om over deze gebeurtenis te praten.
We hebben van hen de uitnodiging ontvangen om ook aan deze bijeenkomst deel te nemen. 
 
Het bestuur.

COVS in de media

Beste leden en geinteresseerden,

Naar aanleiding van de verschrikkelijke gebeurtenis in Almere van afgelopen weekend zijn wij door zowel Omroep Brabant, Eindhovens Dagblad en AmateurvoetbalEindhoven.nl benaderd om onze mening te geven.

De voorzitter van de COVS Eindhoven, Jeroen Quinten, is na een telefonisch interview donderdagochtend geciteerd op de voorpagina van het Eindhovens Dagblad. Ook heeft hij woensdag aan tafel gezeten in het televisieprogramma Onder Ons van Omroep Brabant voor een bijna 8 minuten durend interview. Tenslotte heeft hij, in samenwerking met COVS Valkenswaard, een column geschreven voor AmateurvoetbalEindhoven.nl die komend weekend geplaatst gaat worden.

Wij willen daarmee als COVS Vereniging laten zien dat we actief en betrokken zijn bij de arbitrage in het voetbal. Ondanks dat het maar een paar kleine nieuwsmomenten zijn na een negatieve gebeurtenis, hopen we dat het een positieve bijdrage zal hebben voor arbitrage in het algemeen en onze vereniging in het bijzonder.

Link naar ED:
Verslag Jeroen Quinten in ED van 6 december

Link naar Onder Ons van Omroep Brabant:
Interview Jeroen Quinten bij Omroep Brabant

De column is komend weekend te lezen op Aamateurvoetbaleindhoven.nl


Met vriendelijke groet

COVS Eindhoven

COVS Valkenswaard eo

Zaalvoetbal-tournooi

Hallo sportvrienden,

Attentie.

 

Het distrikt zaalvoetbal-tournooi komt er weer aan.

De groep Eindhoven organiseerd dit jaar het tournooi.

Het wordt gehouden op zaterdag 5 januari  in de sporthal te Reusel.

 

 

Ook het landelijke zaalvoetbal-tournooi komt er aan.

Dat wordt gehouden op zaterdag 19 januari a s.

Hier is de organisatie in handen van de groep  Z--Vlaanderen.

Bij beide organisatie`s hebben wij ons aangemeld.

Ik verwacht met voldoende mensen hieraan te kunnen deelnemen.

Laat mij even weten als je geinteresseerd bent, bel mij even,

mailen kan trouwens ook,  staat in ons clubblad vermeld achterin.

Ik wacht af,  groetjes  Tjeu  Steijvers.

NK Voetbal 2012 Maastricht

Ned--Kampioenschap  veldvoetbal  C O V S

Op zaterdag 16 juni j l  hebben wij , covs  Valkenswaard,  samen met de groep
Eindhoven, deelgenomen aan dit tournooi, welke gehouden te Maastricht, bij de v v  Scharn.
Het was een mooi en goed georganiseerd tournooi, alleen zat het voor ons niet alles mee,
enkele vervelende blessure`s  e d  ook het weer was niet opper best.
Toch behaalden wij nog een mooie vijfde plaats, in dit toch vrij zware tournooi.
Voor een totaal overzicht van de uitslagen en de vele foto`s,  zie verder op onze site.
Iedereen bedankt en veel succes verder,  Gr  Tjeu.

Promoties

Promoties.

Het is dit jaar een aantal leden gelukt om een promotie te halen.

Eddy Dieker en Peter Ophey van groep 4 naar groep 3 (zondag senioren)
Jos Bierings van groep 5 naar groep 4 (zondag senioren)
Theo van der Heijden, Jochem Masman en Peter Ophey van groep 3 naar groep 2 (zaterdag junioren)

Heren allemaal van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

Het bestuur.

Weer een flink aantal scheidsrechters actief op de Valkenswaard Trophy

Van de voorzitter

Even voorstellen van de nieuwe voorzitter van Covs Valkenswaard

 

Mijn naam is Daniël Jansen, ben 37 lentes jong, woonachtig in Reusel. Ik ben als scheidsrechter al ongeveer 14 jaar bezig. Ben bij de jeugd begonnen en daar heb ik 3 jaar in groep 21 mogen fluiten. Nu fluit ik in groep 3 bij de senioren op zondag.

In het dagelijks leven ben ik bij een interieurbouwbedrijf meewerkende voorman. Daarnaast zit ik in een Landelijke Sectorraad die adviezen geeft en afspraken beoordeeld tussen werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. Vandaaruit heb ik ook zitting in een pensioenraad. Hierin beoordelen we het beleid van het bestuur voor het pensioenfonds.

Vele van jullie zullen mij wel kennen als een van de twee gebroeders. Ja, ik heb nog tweelingbroer, Patrick. De afgelopen jaren heb ik samen met hem en enkele andere binnen Reusel-Sport/FaesGroup de pupillenscheidsrechter onder onze hoede genomen. Dit doe ik nog steeds met heel veel plezier.

Vanuit die positie heb ik een bepaalde kijk gekregen hoe een voetbalvereniging omgaat met de scheidsrechter. Als voorzitter van Covs Valkenswaard wil ik de komende periode een kijkje nemen bij een aantal Kempische verenigingen om een beeld te krijgen hoe zij omgaan met hun scheidsrechters bij de club. Ook wil ik dan de verenigingen de mogelijkheid bieden om samen met de Covs een beleid te gaan vormen om clubscheidsrechters te werven en te behouden. We hebben ten slotte elkaar nodig.

Samen met Covs Eindhoven wil ik de samenwerking gaan aanhouden en daar waar mogelijk is versterken. Samen spelregelwedstrijden organiseren, geven bij voetbalverenigingen, meedoen aan toernooien inde zaal of op het veld. Ook de relatie met Helmond en Horst/Venray wil ik graag oppikken om samen spelregelwedstrijden te houden.

Ik hoop dat ik jullie, leden, de komende tijd langs de lijn tegen kom.

Succes in het restant van dit seizoen.

Groeten,

De voorzitter

Daniel Jansen

Jaarvergadering

Tijdens de jaarvergadering is de voorzittershamer overgedragen door aftredend voorzitter Wil Rombouts aan Daniël Jansen.
Kort ervoor heeft Wil Rombouts nog wel de oorkonde overhandigd aan Bert van de Sanden die hoort bij zijn benoeming tot lid van verdienste. Bert is aftredend bestuurslid.
Verder werd op deze avond ook de duim overhandigd aan de verenigingsman van het jaar. Deze ging naar Harrie Korsten, lid van Bladella en wekelijks onze gastheer bij de training op het sportveld van Bladella.

Spelregelwedstrijd

Op woensdag 28 maart is er de jaarlijkse spelregelwedstrijd om de "Cees BakkersTroffee". Eerst gaan we een uurtje trainen en daarna heeft de spelregelcommissie wederom een vragenpakket samengesteld voor de deelnemers. Voor diegene die mee willen doen vanaf 21.15u begint deze wedstrijd. De prijsuitreiking zal ook dit jaar gedaan worden door Dhr Bakkers zelf.
Anders dan in andere jaren is dit jaar, als uitwisseling,  deze wedstrijd ook opengesteld voor leden van COVS Eindhoven.

Eenieder is van harte welkom.

Website van de COVS Valkenswaard nu ook mobiel!

De website van de COVS Valkenswaard is nu ook op maat gemaakt voor op de mobiele telefoon. Kijk snel op www.freewebs.com/covsvalkenswaard  en voeg de pagina toe aan je favorieten!

Nieuwe webredactie

We hebben op dit moment iemand die zich beschikbaar heeft gesteld om de website enigzins bij te houden.

Het is Theo van der Heijden, samen met zijn vriendin Hilde Sijens.

Natuurlijk kunnen die ook niks zonder dat er iets aangeleverd wordt. Dus hebben we graag stukjes tekst en foto's om op de website te plaatsen. Er zijn inmiddels al wel enkele dingetjes toegevoegd en aangepast, misschien dat er al mensen zijn die dit hebben gezien. Heb je tips of andere ideeen, mail ze naar Theo@HeBlad.nl.

Spelregeltoets

Tijdens de voorlaatste thuiswedstrijd van PSV tegen Lille in de Uefa league, zagen we iets raars. Er was een overtreding van een fransman tegen Lens welke buiten de lijnen werd gemaakt. De scheidsrechter fluit, de assistent vlagt. De scheids geeft vervolgens een scheidsrechtersbal die dan heel hoffelijk aan de verdedigende partij wordt gelaten. De commentator snapt er niks van en de meeste scheidsrechters onder ons hebben hier ook moeite mee.

Daarom hebben we dit eens besproken met dhr. Kil Timmers. Jazeker dezelfde man die ons een leerzame avond heeft bezorgd 2 jaar terug in ons clubhuis. Ik heb de hele uitleg over overtredingen binnen en buiten het speelveld van hem in een overzicht staan. Ik zou zeggen leer dit van buiten en je hoeft die moeilijke gevalletjes niet meer te gokken, maar kan gewoon de juiste beslissing nemen. Zie bijgaande uitleg: Overtredingen binnen en buiten het speelveld.

Elke laatste woensdag van de maand, na de training, worden de spelregels geoefend in de kantine van Bladella. Kom allemaal en doe mee!

Recent Videos

813 views - 0 comments
727 views - 0 comments
907 views - 0 comments
1681 views - 2 comments

Create a Free Website