ФИЗИКА

Питања за семинарски

 

  1. Основе теорије о виђењу боја, механизам виђења
  2. Слагање боја CIE систем.  Векторско приказивање. Трихроматске координате
  3. Трихроматске координате (Спектрална потковица, карактеристичне тачке, доминантна таласна дужина)
  4. Трихроматске координате несамосветлећих тела. CIE лаб систем.
  5. Методе мерења у колориметрији (спектрална метода)
  6. Мерење боја флуоросцентних узорака. Метод луминозности
  7. Примена колориметрије у текстилној индустрији